งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล

2 รายละเอียดฐานข้อมูล ProQuest Medical Library เป็นฐานข้อมูลทางด้าน แพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข ศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ให้ข้อมูลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม มากกว่า 685 รายชื่อ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูล สาระสังเขปจากฐานข้อมูล MEDLINE ด้วย

3 รายละเอียดฐานข้อมูล รูปแบบ :  Abstract ( สาระสังเขป )  Full Text ( บทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML)  Full Text Image ( บทความ ฉบับเต็มรูปแบบ PDF)  Text + Graphics ( บทความ พร้อมภาพประกอบ )

4 วิธีการสืบค้น 1.Basic Search ( การสืบค้นขั้น พื้นฐาน ) 2.Advanced Search ( การ สืบค้นขั้นสูง ) 3.Topic Guide ( ไล่เรียงตาม กลุ่มหัวเรื่อง ) 4.Publication Search ( ไล่ เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ )

5 Basic Search ใส่คำค้น 2. ระบุระยะเวลา 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 5. คลิกปุ่ม Search 2

6 Basic Search : More Search Options 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือ คลิก Browse 2. ใส่ชื่อ ผู้แต่ง 3. ระบุเขต ข้อมูล 4. เลือกประเภท บทความ 5. เลือกประเภท สิ่งพิมพ์ 7. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการ แสดงผลลัพธ์ จำกัด ผลลัพธ์

7 Advanced Search 2. ระบุเขต ข้อมูล 1. ใส่คำค้น 3. ระบุ คำเชื่อม 4. จำกัด เขตข้อมูล 5. เพิ่มทางเลือกการ สืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

8 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อ จำกัดการสืบค้น

9 Topic Guide 1. ใส่คำค้น 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. คลิก Find Term 4. คลิกเลือก Filtering tab5. คลิก View เพื่อดูบทความ 6. คลิก Narrow เพื่อดูคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน

10 Publication Search 1. ใส่ คำค้น 2. คลิก Search หรือ 3. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

11 Publication Search 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจาก วารสารเล่มที่เลือก จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ ที่ต้องการ หรือ 3. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ

12 Publication : Publication Information

13 Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกประเภทแหล่งบทความ 3. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ หรือ 5. คลิกรูปแบบที่ต้องการ

14 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

15 Article คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ บทความ หรือส่ง บทความทางอีเมล์ ค้นหาบทความที่ สัมพันธ์กันบทความที่ เปิดอยู่

16 Marked List 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ 1 2

17 My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

18 Create Your Bibliography 1. เลือก รูปแบบ 2. เลือกลักษณะการแสดง รายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download 1 2 3

19 Marked Documents 1. เลือก รูปแบบอ้างอิง 2. เลือกเขต ข้อมูล 3. เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสาร และใส่ข้อความ 5. คลิก Send

20 Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

21 Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

22 Create a Web Page : Download 1. คลิก File 2. คลิก Save as 1 2

23 Create a Web Page : 1. ใส่ข้อมูลเพื่อ จัดส่ง 2. คลิก Send 1 2

24 Create a Web Page : Edit 1. แก้ไข ข้อมูล 2. คลิก Update 2 1

25 Set up Alert 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert 1 2

26


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google