งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรม การประชุมและการทำงานร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรม การประชุมและการทำงานร่วมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรม การประชุมและการทำงานร่วมกัน

2 วัตถุประสงค์ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธี
เริ่มตั้งค่าสำหรับการประชุมออนไลน์ การโทรเข้าการประชุมและ ID ส่วนบุคคล จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์ การประชุมแบบหลายฝ่าย/หลายแพลตฟอร์มโดยใช้ Lync และ Outlook สร้างงานนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ การนำเสนออย่างเป็นทางการโดยใช้การใช้หน้าจอร่วมกัน, PowerPoint และไวท์บอร์ด ทำงานกับทุกคนในทุกที่ การทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานโดยไม่ต้องคำนึงว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ใช้ Microsoft Lync Attendee เข้าร่วมการประชุมออนไลน์แม้ว่าคุณไม่ได้ติดตั้ง Lync

3 การเริ่มต้นตั้งค่าสำหรับการประชุมออนไลน์
ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ การโทรเข้าการประชุม ตั้งค่าหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

4 การทำความเข้าใจกับการโทรเข้าการประชุม
การโทรเข้าการประชุม การโทรเข้าการประชุมเป็นตัวเลือกเสียงสำหรับการประชุมออนไลน์ที่ให้ผู้เข้าร่วมภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณเข้าร่วมการประชุมเสียงโดยใช้โทรศัพท์ได้ ผู้เข้าร่วมเพียงแค่โทรหมายเลขในคำเชิญเข้าร่วมประชุมของคุณ ใส่ ID การประชุมและ เข้าร่วมเสียงได้ หมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเครือข่ายขององค์กรของคุณและต้องการโทรเข้าไปยังการประชุมโดยใช้โทรศัพท์ในฐานะเป็น ผู้นำ หรือ ผู้โทรที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง คุณจะต้องใช้หมายเลขส่วนขยายและ PIN ของคุณ ผู้โทร ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง คือผู้ใช้ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับผู้จัดการประชุม หรือที่ติดต่อกับองค์กรนั้น ผู้ใช้แต่ละคนภายในบริษัทของคุณสามารถเข้าร่วมในฐานะผู้โทรที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง โดยใช้ PIN และหมายเลขส่วนขยายของตนเอง เมื่อคุณใช้ PIN ของคุณ คุณจะได้รับการระบุและรับรองความถูกต้อง และชื่อของคุณจะแสดงใน รายการผู้เข้าร่วม พร้อมกับบทบาทของคุณ หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้ PIN ของคุณ คุณยังสามารถโทรเข้าไปยังการประชุมได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง หรือไม่สามารถเริ่มการโทรในฐานะผู้นำ กลับไปยังวัตถุประสงค์

5 ตั้งค่าหมายเลขรหัสประจำตัวของคุณ
เข้าถึงหน้าการตั้งค่า PIN โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เปิด Microsoft Lync คลิกเมนูแบบหล่นลงถัดจากปุ่ม ตัวเลือก คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก การตั้งค่า การโทรเข้าการประชุม เปิด Lync คลิกปุ่ม โทรศัพท์ แล้วคลิก PIN ดูการตั้งค่า PIN ของคุณ บนหน้าการตั้งค่า PIN ภายใต้ หมายเลขรหัสประจำตัว คลิก เข้าสู่ระบบ ในรายการ ภาษา คลิกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ บน หน้าสร้าง PIN ใหม่ คลิก PIN หรือ เปลี่ยน PIN พิมพ์หมายเลขที่ตรงตามข้อกำหนดของ PIN ในกล่องข้อความ PIN แล้วพิมพ์ PIN ใหม่ของคุณ อีกครั้งในกล่องข้อความยืนยัน PIN เมื่อคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง หมายเหตุ: คุณต้องอยู่บนเครือข่ายขององค์กรของคุณในการตั้งค่า PIN ของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

6 การตั้งค่าการโทรเข้าการประชุม
บนหน้า การตั้งค่าการโทรเข้าการประชุม ให้บันทึกข้อมูลอื่นที่มีประโยชน์ เช่น ข้อมูลการประชุมที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลนี้เป็น ID การประชุมที่ได้รับมอบหมายของคุณ และ URL การประชุมที่จะถูกใส่ในคำเชิญประชุมของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณจัดกำหนดการการประชุมโดยใช้ Add-in ของ Outlook โปรดสังเกตว่า คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลการประชุมที่ได้รับมอบหมายของคุณใหม่โดยใช้การเชื่อมโยงที่มีให้บนเพจ หมายเลขโทรศัพท์การประชุม ผู้เข้าร่วมของคุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อหาหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ภายในสถานที่ของตนเอง ตัวควบคุม DTMF ในการประชุม (การส่งสัญญาณแบบ Dual-Tone Multi-Frequency หรือ Touch-Tone) ใช้คำสั่ง Touch-Tone เหล่านี้เพื่อควบคุมคุณลักษณะในการประชุมของคุณ เช่น ปิดเสียง เปิดเสียง ล็อก ปลดล็อก และอื่นๆ

7 จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์
ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์โดยใช้ Outlook เลือกตัวเลือกการประชุมของคุณ เลือกตัวเลือกเสียงของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

8 จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์
Add-in ของการประชุมออนไลน์สำหรับ Microsoft Outlook จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Lync ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อจัดกำหนดการการประชุมออนไลน์ บนแท็บ หน้าแรก ใน Outlook ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก การประชุมออนไลน์ ไปที่ มุมมองปฏิทิน ใน Outlook และคลิก สร้างการประชุมออนไลน์ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook เพื่อจัดกำหนดการการประชุมของคุณ หรือ ในมุมมองปฏิทิน คลิกสองครั้งที่เวลาที่คุณต้องการให้มีการประชุม คลิก การประชุมออนไลน์ ในแถบเครื่องมือ การประชุม ออนไลน์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

9 คำเชิญเข้าร่วมประชุม
คำเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์จะเปิดขึ้นโดยมีข้อมูลต่อไปนี้ การเชื่อมโยง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ข้อมูลเสียง ID การประชุม ตัวเลือกตั้งค่า PIN ใหม่ วิธีใช้สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรก หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มวาระการประชุมของคุณไว้เหนือหรือใต้เส้นประในคำเชิญ คุณต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลการประชุมที่อยู่ระหว่างเส้นประ เนื่องจากอาจทำให้บุคคลของคุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณได้ กลับไปยังวัตถุประสงค์

10 กำหนดตัวเลือกการประชุมของคุณเอง
เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการประชุมเริ่มต้น ให้คลิกที่ ตัวเลือกการประชุม บน Ribbon ของ Outlook เพื่อกำหนดตัวเลือก ระดับการเข้าถึง ผู้นำเสนอ และ เสียง เลือก กำหนดการเข้าถึงและผู้นำเสนอสำหรับการประชุมนี้เอง โปรดทราบว่า โดยการเลือก ตัวเลือกนี้ คุณจะมีการเชื่อมโยงการประชุมใหม่และ ID การประชุม ภายใต้ส่วน การเข้าถึงและผู้นำเสนอ เลือกตัวเลือกตามความเหมาะสม ตัวเลือกจะกล่าวถึงใน รายละเอียดในส่วนนี้ กลับไปยังวัตถุประสงค์

11 กำหนดการเข้าถึงการประชุมเอง
ตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าสู่การประชุมของคุณได้โดยไม่ต้องรอในล็อบบี้การประชุม ล็อบบี้เป็น ตำแหน่งเสมือนสำหรับการรอ และเฉพาะผู้จัดการประชุมและผู้นำเสนอเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจว่า จะยอมรับใครจากล็อบบี้นี้ ภายใต้ส่วน การเข้าถึง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เฉพาะผู้จัดเท่านั้น (ล็อก): เฉพาะผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่จะเข้าสู่การประชุมได้โดยตรงโดยไม่ต้องรออยู่ในล็อบบี้ บุคคลที่ฉันเชิญจากบริษัทของฉัน: เฉพาะบุคคลที่คุณได้เชิญที่ได้รับการรับรองความถูกต้องบนเครือข่ายขององค์กรของคุณเท่านั้นจะข้ามล็อบบี้ บุคคลจากบริษัทของฉัน: ทุกคนบนเครือข่ายขององค์กรของคุณที่มีการเชื่อมโยงการประชุมสามารถเข้าถึงการประชุมได้โดยตรงโดยไม่ต้องรออยู่ในล็อบบี้ ทุกคนรวมถึงบุคคลที่อยู่นอกบริษัทของฉัน (ไม่มีข้อจำกัด): ทุกคนที่มีการเชื่อมโยงการประชุมของคุณสามารถข้ามล็อบบี้ได้ บุคคลที่โทรเข้าโดยโทรศัพท์เลี่ยงผ่านล็อบบี้: ทุกคนที่โทรเข้าไปยังการประชุมจากโทรศัพท์สามารถข้าม ล็อบบี้ได้ (ยกเว้นเมื่อการประชุมถูกล็อก) ตัวเลือกการเข้าถึง กลับไปยังวัตถุประสงค์

12 กำหนดตัวเลือกผู้นำเสนอเอง
โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เฉพาะผู้นำเสนอและผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่สามารถให้ใช้เดสก์ท็อปและโปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน นำเสนอแฟ้ม และจัดการตัวเลือกการประชุม ซึ่งรวมถึงการยอมรับบุคคลเข้าสู่การประชุมด้วย ภายใต้ส่วน ผู้นำเสนอ ให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ เฉพาะผู้จัดเท่านั้น: เฉพาะผู้จัดการประชุมเท่านั้น ที่สามารถให้ใช้เนื้อหาร่วมกันและยอมรับบุคคล จากล็อบบี้ บุคคลจากบริษัทของฉัน: ทุกคนจากบริษัทของคุณ สามารถให้ใช้เนื้อหาร่วมกันและยอมรับบุคคลจากล็อบบี้ ทุกคนรวมถึงบุคคลที่อยู่นอกบริษัทของฉัน (ไม่มีข้อจำกัด): ทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้มาจาก บริษัทของคุณและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง จะสามารถให้ใช้เนื้อหาร่วมกันและยอมรับบุคคล จากล็อบบี้ บุคคลที่ฉันเลือก: เมื่อต้องการเลือกให้บุคคลที่ เฉพาะเจาะจงเป็นผู้นำเสนอ ให้คลิก จัดการผู้นำเสนอ แล้วเพิ่มบุคคลที่คุณกำลังเชิญเข้าสู่รายการผู้นำเสนอ หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลื่อนระดับผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นผู้นำเสนอ และลดระดับกลับมาเป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้ในระหว่างการประชุม ให้คลิกขวาที่ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมในบานหน้าต่าง บุคคล ในการประชุมของคุณ แล้วคลิก กำหนดให้เป็นผู้นำเสนอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

13 กำหนดตัวเลือกเสียงเอง
เมื่อต้องการกำหนดตัวเลือกเสียงเอง ให้คลิกที่แท็บ เสียงและโทรศัพท์ บนหน้าต่าง ตัวเลือกการประชุม เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ของคุณจะโทรเข้ามา ถ้าคุณต้องการตั้งค่า PIN ของคุณใหม่ ให้คลิก รับ PIN ของคุณ เพื่อไปที่หน้าการตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมและการจัดการ PIN ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานข้อความประกาศเกี่ยวกับการเข้าและออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างๆ เปิดข้อความประกาศเกี่ยวกับการเข้าและออกสำหรับการประชุมนี้ หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลือก ข้อความประกาศเกี่ยวกับการเข้าและออก ได้ในระหว่างการประชุม กลับไปยังวัตถุประสงค์

14 บันทึกการตั้งค่าที่กำหนดเองของคุณ
คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าที่คุณต้องการเพื่อให้การประชุมในอนาคตของคุณใช้การตั้งค่าเดียวกันเป็นค่าเริ่มต้น คลิก จำการตั้งค่า คลิก ตกลง จำการตั้งค่า กลับไปยังวัตถุประสงค์

15 กลับไปยังวัตถุประสงค์
ส่งคำเชิญของคุณ หลังจากที่คุณตั้งค่าตัวเลือกการประชุมของคุณเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมของ คุณ ตรวจสอบว่าวันและเวลาถูกต้อง แล้วส่งคำเชิญของคุณ การเรียกประชุมจะปรากฏบนปฏิทินของคุณและคำเชิญจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

16 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1 จัดกำหนดการการประชุมโดยใช้ Outlook และกำหนดบทบาทและสิทธิ์ เปิด Outlook และไปที่มุมมองปฏิทิน คลิก สร้างการประชุมออนไลน์ใหม่ บน Ribbon ของ Outlook พิมพ์เรื่องการประชุม แล้วเลือกวันที่และเวลาและผู้เข้าร่วมประชุม คลิก ตัวเลือกการประชุม บน Ribbon ของ Outlook แล้วคลิก กำหนดการเข้าถึงและผู้นำ เสนอสำหรับการประชุมนี้เอง ภายใต้ การเข้าถึง เลือกผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณได้โดยที่ไม่ต้องรออยู่ในล็อบบี้ ภายใต้ ผู้นำเสนอ เลือก บุคคลที่ฉันเลือก แล้วคลิก จัดการผู้นำเสนอ และเพิ่มผู้นำเสนอ คลิก ตกลง เมื่อคุณทำเสร็จสิ้นแล้ว แล้วส่งคำเชิญของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

17 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 2 แปลงการประชุม Outlook ที่มีอยู่ให้เป็นการประชุมออนไลน์ เปิดการประชุมปกติของ Outlook ที่คุณได้จัดกำหนดการไว้แล้ว คลิก การประชุมออนไลน์ บน Ribbon ของ Outlook คำเชิญเข้าร่วมประชุมจะถูกปรับปรุงด้วยข้อมูล การประชุมออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ และ ตัวเลือกการประชุม จะพร้อมใช้งานบน Ribbon ของ Outlook คลิก ตัวเลือกการประชุม บน Ribbon ของ Outlook แล้วคลิก กำหนดการเข้าถึงและผู้นำ เสนอสำหรับการประชุมนี้เอง ภายใต้ การเข้าถึง เลือก บุคคลจากบริษัทของฉัน ภายใต้ ผู้นำเสนอ เลือก บุคคลที่ฉันเลือก คลิก จัดการผู้นำเสนอ แล้วเพิ่มผู้นำเสนอ คลิก ตกลง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว แล้วคลิก ส่งการปรับปรุง กลับไปยังวัตถุประสงค์

18 สร้างงานนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ
ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุมของคุณ เลือกเสียงของคุณ ใช้เนื้อหาและทำงานร่วมกัน ค้นหาเครื่องมือการนำเสนอเพิ่มเติม บันทึกการประชุมของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

19 กลับไปยังวัตถุประสงค์
เข้าร่วมการประชุม เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม ให้ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ในคำเชิญของ Outlook คลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือคลิกการเชื่อมโยงการประชุม ถ้าคุณมี Microsoft Outlook ให้คลิก เข้าร่วมออนไลน์ ในตัวเตือน Outlook คัดลอกและวางการเชื่อมโยงการ ประชุมลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

20 เลือกเสียงการประชุมของคุณ
เลือกตัวเลือกเสียงตัวใดตัวหนึ่งด้านล่างนี้ ไม่ต่อเสียง: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการโทรเข้าไปยังเสียงการประชุมจากโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขการประชุมและ ID การประชุม โปรดทราบว่า ถ้าคุณโทรเข้าในฐานะเป็นผู้นำหรือผู้โทรที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง คุณยังจะต้องใช้ PIN และหมายเลขโทรศัพท์ส่วนขยายของคุณด้วย ใช้ Lync (รวมเสียงและวิดีโอแล้ว): เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้เสียงคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนและลำโพงของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องโดยใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง ในการประชุม ให้คลิก การตั้งค่า บนแถบเมนู แล้วคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง โทรหาฉันที่: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ Lync โทรถึงคุณโดยอัตโนมัติและนำคุณเข้าสู่การประชุม การใช้ตัวเลือกนี้คุณจะเข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Lync แต่จะฟังเสียงของการประชุมบนโทรศัพท์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือ ID การประชุม กลับไปยังวัตถุประสงค์

21 ใช้เดสก์ท็อปของคุณร่วมกัน
หลังจากที่คุณเข้าสู่การประชุม คุณสามารถให้ใช้เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณร่วมกันได้ นำเสนองานนำเสนอ PowerPoint แทรกไวท์บอร์ดหรือภาพนิ่งการสำรวจความคิดเห็น และเพิ่มสิ่งที่แนบมากับตัวเลือกอื่น เมื่อต้องการให้ใช้เดสก์ท็อปของคุณร่วมกัน ในการประชุมออนไลน์ของคุณ คลิก ใช้งานร่วมกัน บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก เดสก์ท็อป แถบจะแสดงขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอและการเรืองแสงจะ ปรากฏอยู่รอบๆ หน้าจอ คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน เพื่อหยุดการแสดงเดสก์ท็อป ของคุณ กลับไปยังวัตถุประสงค์

22 กลับไปยังวัตถุประสงค์
ใช้โปรแกรมร่วมกัน เมื่อต้องการให้ใช้โปรแกรมและหน้าต่างที่สัมพันธ์กันร่วมกัน คลิก ใช้งานร่วมกัน ในการประชุมออนไลน์ของคุณ บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก โปรแกรม เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แถบจะแสดงขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และการเรืองแสงจะปรากฏรอบหน้าต่างโปรแกรม ประยุกต์เพื่อระบุสิ่งที่กำลังใช้ร่วมกันอยู่ เมื่อต้องการหยุดการใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณร่วมกันได้ตลอดเวลา คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน หยุดการใช้ร่วมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์

23 ให้และควบคุมเซสชันการใช้ร่วมกันของคุณ
เมื่อคุณเริ่มใช้งานร่วมกัน คุณจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ควบคุม สิ่งที่ถูกแสดงบนพื้นที่การประชุม คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นควบคุมเซสชันการใช้งานร่วมกันของคุณได้ และคุณสามารถเรียกคืนการควบคุมได้ตลอดเวลา ให้การควบคุม คลิก ให้การควบคุม บนแถบการใช้งานร่วมกันที่ ด้านบนสุดของหน้าจอ คลิกชื่อของแต่ละบุคคลที่จะใช้การควบคุมร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง บนกล่องยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ ถึงตอนนี้บุคคลดังกล่าวนี้ได้ควบคุมเซสชันการใช้ งานร่วมกันของคุณแล้ว และสามารถใช้แป้นพิมพ์ และเมาส์ของพวกเขาเพื่อควบคุมเนื้อหา ที่ใช้ ร่วมกัน ของคุณ ตัวเลือกสำหรับ ปลดการ ควบคุม ยังมีพร้อมใช้งานบนแถบเครื่องมือการ ประชุมออนไลน์ของบุคคลเหล่านั้น เมื่อต้องการเรียกคืนการควบคุม ให้คลิก เรียกคืน การควบคุม บนเมนู ให้การควบคุม ให้การควบคุม กลับไปยังวัตถุประสงค์

24 ร้องขอการควบคุมเซสชันการใช้งานร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร้องขอการควบคุมเซสชันการใช้งานร่วมกันของคุณได้ตลอดเวลา และคุณจะ ได้รับการแจ้งเตือนให้ ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ การร้องขอดังกล่าว คุณสามารถอนุญาตให้ผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งหมดควบคุมเซสชันการใช้งานร่วมกันของคุณได้โดยอัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ บนแถบการใช้งานร่วมกันที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ให้คลิก ให้การควบคุม แล้วคลิก ยอมรับคำขอในการควบคุมโดยอัตโนมัติ คลิก ตกลง ตัวเลือกเพื่อ ร้องขอการควบคุม จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดและ การร้องขอจะถูกยอมรับโดยอัตโนมัติ คุณสามารถล้างตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้คำสั่งบนเมนู ให้การควบคุม ผู้เข้าร่วมประชุมยังมี ตัวเลือกสำหรับปลดการควบคุม หมายเหตุ: จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในการควบคุมได้แต่ละครั้ง กลับไปยังวัตถุประสงค์

25 แสดงงานนำเสนอ PowerPoint
คลิก ใช้งานร่วมกัน ในการประชุมของคุณ คลิก ใช้งานร่วมกัน แล้วคลิก งานนำเสนอ PowerPoint คลิกสองครั้งที่แฟ้ม PPT ที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกัน ภาพนิ่งจะถูกแสดงในบริเวณ พื้นที่การประชุม เมื่อต้องการย้ายภาพนิ่ง ให้ใช้ลูกศรที่มุมขวาล่างของหน้าต่างการประชุม คลิก แสดงบันทึกย่อของผู้นำเสนอ เพื่อดูบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการแสดงรูปขนาดย่อ ให้คลิกที่ไอคอน แสดงรูปขนาดย่อ ใช้ตัวควบคุมที่ด้านล่างของการประชุมของคุณเพื่อใส่คำอธิบายประกอบบนภาพนิ่ง ใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ แทรกรูป และอื่นๆ เมื่อต้องการหยุดการแสดงงานนำเสนอ PowerPoint ให้คลิก หยุดการนำเสนอ แสดงบันทึกย่อของผู้นำเสนอ เครื่องมือคำอธิบาย แสดงรูปขนาดย่อ กลับไปยังวัตถุประสงค์

26 กลับไปยังวัตถุประสงค์
แทรกไวท์บอร์ด ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อประกาศบันทึกย่อให้กับทุกคนในการประชุมหรือใช้เป็นหน้าใหม่เพื่อระดมความคิด ทุกคนในการประชุมสามารถเขียนและวาดลงในไวท์บอร์ด คลิก ใช้งานร่วมกัน ในการประชุมของคุณ บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก ไวท์บอร์ดใหม่ หน้าไวท์บอร์ดจะถูกแทรก ในบริเวณ พื้นที่การประชุม เมื่อต้องการเริ่มการเขียนหรือการวาดบน ไวท์บอร์ด ให้ใช้เครื่องมือที่อยู่ ด้านล่างของการประชุม คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว กลับไปยังวัตถุประสงค์

27 แทรกภาพนิ่งการสำรวจความคิดเห็น
เมื่อต้องการสร้างภาพนิ่งการสำรวจความคิดเห็นในการประชุมของ คุณ คลิก ใช้งานร่วมกัน ในการประชุมของคุณ บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก สร้างแบบสำรวจ พิมพ์ชื่อของหน้าการสำรวจความคิดเห็น คำถาม และตัวเลือก คลิก ตกลง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว หน้าการสำรวจความคิดเห็นจะถูก แทรกลงในบริเวณ พื้นที่การ ประชุม ของการประชุมของคุณ และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคลิก ตัวเลือกเพื่อตอบคำถามของคุณ ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านล่างของหน้า การสำรวจความคิดเห็นเพื่อ จัดการหน้าการสำรวจความ คิดเห็น เช่น เปิด ปิด แสดง หรือ ซ่อนผลลัพธ์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

28 จดบันทึกการประชุมโดยใช้ OneNote
ใช้ Microsoft OneNote เพื่อจดบันทึกในการประชุมของคุณ ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกดึงจากการประชุมและบันทึกใน OneNote โดยอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือการประชุมออนไลน์ คลิก การกระทำ หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น Alt บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดใช้ งานแถบเครื่องมือนี้ คลิก จดบันทึกย่อโดยใช้ OneNote OneNote จะเปิดขึ้นและคุณสามารถพิมพ์บันทึกการประชุมของคุณ รายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมยังจะถูกแทรกใน OneNote โดยอัตโนมัติด้วย กลับไปยังวัตถุประสงค์

29 เพิ่มวิดีโอเข้ากับการประชุมของคุณ
ติดตั้งเว็บแคมของคุณโดยใช้คำแนะนำของอุปกรณ์ คลิกลูกศร เมนู วิดีโอ แล้วคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์วิดีโอ กำหนดค่าการติดตั้งเว็บแคมของคุณตามความเหมาะสม แล้วคลิก ตกลง คลิกลูกศร เมนู วิดีโอ แล้วคลิก เพิ่มวิดีโอ วิดีโอของคุณจะถูกแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดในการประชุม คลิกขวาที่วิดีโอและใช้เมนูเพื่อใช้คำสั่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสม: หยุดวิดีโอของฉันชั่วคราว, ซ่อนการแสดงตัวอย่างของฉัน, ขยายการแสดงตัวอย่างของฉัน, วิดีโอแบบป็อปเอาท์, ดูแบบเต็ม หน้าจอ และการตั้งค่าอุปกรณ์วิดีโอ หมายเหตุ: หลังจากที่คุณทำงานใดๆ ด้านบนแล้ว คุณสามารถคลิกขวาที่วิดีโออีกครั้งเพื่อยกเลิกคำสั่งนั้น ตัวอย่างเช่น หลังจากหยุดวิดีโอของคุณชั่วคราว ให้คลิกขวาที่วิดีโออีกครั้งและคลิก เริ่มต้นวิดีโอของฉัน เพื่อแสดงวิดีโอของคุณ คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมที่ด้านบนสุดของวิดีโอเพื่อหยุดวิดีโอของคุณชั่วคราว ไปที่การแสดงแบบเต็มหน้าจอ ป็อปเอาท์วิดีโอของคุณ และอื่นๆ กลับไปยังวัตถุประสงค์

30 เพิ่มหรือดูสิ่งที่แนบมา
เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มเข้ากับการประชุมของคุณ เช่น เอกสารประกอบคำบรรยายหรืองานนำเสนอของ คุณ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลด คลิกปุ่ม เพิ่มหรือดูสิ่งที่แนบมา ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบมา เลือกแฟ้มที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วคลิก เปิด โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ทุกคนในการประชุมสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาได้ในเครื่องของตัวเอง เมื่อ ต้องการควบคุมการเข้าถึง ให้คลิกที่ลูกศรถัดจากแฟ้ม ชี้ไปที่ กำหนดเป็นพร้อมใช้งานแก่ และ เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้จัดการประชุม, ผู้นำเสนอ, ทุกคน คุณสามารถ เปลี่ยนระดับการเข้าถึงได้ตลอดเวลาในระหว่างการประชุม เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมมุ่งสนใจที่งานนำเสนอของคุณและหลีกเลี่ยงการรบกวน สมาธิ คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงให้เฉพาะผู้จัดการประชุมหรือผู้นำเสนอเมื่อเริ่มประชุม และทำให้ แฟ้มพร้อมใช้งานได้กับทุกคนหลังจากการนำเสนอของคุณสิ้นสุดลงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคลิกปุ่ม เพิ่มหรือดูสิ่งที่แนบมา แล้วคลิกที่แฟ้มเพื่อดาวน์โหลดลงใน เครื่องของตนเอง กลับไปยังวัตถุประสงค์

31 กลับไปยังวัตถุประสงค์
บันทึกการประชุม บันทึกการประชุม คลิกปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ในการประชุมของคุณ แล้วคลิก เริ่มการบันทึก คำสั่ง หยุดชั่วคราว และ หยุด จะพร้อมใช้งานที่ด้านล่างของหน้าต่างการประชุม คลิกที่ปุ่ม หยุด และกำหนดตัวเลือกเองบนหน้าต่าง หยุดการบันทึก ถ้าต้องการ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Lync จะบันทึกการบันทึกของคุณในรูปแบบการบันทึกของ Lync ในตำแหน่ง C:\Users\ชื่อผู้ใช้\การบันทึกของ Lync คลิก เรียกดู เพื่อบันทึกการบันทึกของคุณไปยังตำแหน่ง อื่น โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ตัวเลือกเพื่อบันทึกการบันทึกในรูปแบบ (.wmv) จะถูกเปิดใช้งานด้วย ถ้าไม่ถูก เปิดใช้งาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างรุ่นที่คุณสามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นด้วย (.wmv) ตัวเลือกนี้จะบันทึกการบันทึกของคุณในรูปแบบวิดีโอ .wmv รูปแบบเดียว ซึ่งคุณ สามารถส่งไปให้ผู้อื่นได้ กลับไปยังวัตถุประสงค์

32 กลับไปยังวัตถุประสงค์
ดูการบันทึกของคุณ ดูการบันทึกของคุณ คลิก เริ่ม, โปรแกรมทั้งหมด, Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเข้าถึง ตัวจัดการการบันทึก ได้จาก Lync คลิก เครื่องมือ บนแถบ เมนู แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึก ในหน้าต่าง ตัวจัดการการบันทึก เลือกว่าคุณต้องการดูการบันทึกในรูปแบบ การบันทึกของ Lync หรือรูปแบบ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) คลิกแท็บที่เหมาะสมที่ด้าน บนสุดของหน้าต่างตัวจัดการการบันทึก เลือกการบันทึก แล้วคลิก เล่น ถ้าคุณเลือกรูปแบบ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) การบันทึกจะเล่นใน Windows Media Player ถ้าคุณเลือกรูปแบบ Lync การบันทึกจะเล่นใน Lync Recording Player กลับไปยังวัตถุประสงค์

33 ใช้การบันทึกของคุณร่วมกัน
ใช้การบันทึกของคุณร่วมกันกับผู้อื่น เปิด ตัวจัดการการบันทึก และคลิกที่แท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) เลือกการบันทึกของคุณ แล้วคลิก เรียกดู ไปยังตำแหน่งที่คุณได้บันทึกการบันทึกของคุณไว้ คัดลอกแฟ้มนั้นและติดประกาศไว้ในที่ที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณได้บันทึกการบันทึกของคุณในรูปแบบ การบันทึกของ Lync เท่านั้น และต้องการรุ่นที่เป็น WMV ด้วย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync เลือกการบันทึกของคุณ แล้วคลิก เผยแพร่ ในหน้าต่าง บันทึกและเผยแพร่ ให้เปลี่ยน ชื่อและเส้นทางของการบันทึกถ้าคุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเผยแพร่การบันทึกไปยังตำแหน่งที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้โดยตรง เช่น SharePoint ของทีม กลับไปยังวัตถุประสงค์

34 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 3 ใช้เดสก์ท็อปและโปรแกรมประยุกต์ของคุณร่วมกัน คลิก เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อเข้าสู่การประชุมของคุณ บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก เดสก์ท็อป สังเกตว่าแถบการใช้งานร่วมกันที่ด้านบนสุดของหน้าจอและแถบสีทองในการประชุมของคุณ ระบุถึงสถานะการใช้งานร่วมกันของคุณ คลิก ดูตัวอย่าง เพื่อเปิดพื้นที่การประชุม คลิก หยุด การใช้ร่วมกัน บนแถบเครื่องมือการใช้งานร่วมกัน บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก โปรแกรม เลือกโปรแกรมที่จะให้มีการใช้ร่วมกัน สังเกตแถบการใช้งานร่วมกันและการแจ้งเตือนในการ ประชุมของคุณ คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์

35 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 4 แสดงงานนำเสนอ PowerPoint บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก งานนำเสนอ PowerPoint เลือกแฟ้ม PowerPoint แล้วคลิก เปิด ใช้เครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อย้ายภาพนิ่งหรือใส่คำอธิบายประกอบบนภาพนิ่ง PowerPoint ของคุณ คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์

36 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 5 แทรกและใช้ไวท์บอร์ด บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน คลิก ไวท์บอร์ดใหม่ หน้าไวท์บอร์ดจะถูกแทรกในการประชุมของคุณ ใช้เครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อใส่คำอธิบายบนไวท์บอร์ดของคุณ คลิก แทรกรูป และเลือกรูปที่ต้องการแทรกบนไวท์บอร์ดของคุณ ใช้ปุ่มตราประทับเพื่อแทรกตราประทับลูกศร เครื่องหมายถูก และ X คลิก หยุดการใช้ร่วมกัน กลับไปยังวัตถุประสงค์

37 ทำงานกับทุกคนในทุกที่
ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ ทำงานร่วมกันกับที่ติดต่อของคุณ เริ่มการประชุมออนไลน์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ กลับไปยังวัตถุประสงค์

38 ทำงานร่วมกันกับที่ติดต่อของคุณ
คุณสามารถใช้ Lync เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการประชุมและการทำงานร่วมกัน โดยไม่ ต้องจัดกำหนดการการประชุมออนไลน์ คุณสามารถใช้หน้าจอของคุณร่วมกันกับผู้ร่วมงานที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งอื่น แสดงงานนำเสนอ PowerPoint หรือแบ่งปันความคิดบนไวท์บอร์ดแบบออนไลน์ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของที่ติดต่อเพื่อเปิด หน้าต่างการสนทนา บนเมนูแบบหล่นลง ใช้งานร่วมกัน เลือกตัวเลือกการ นำเสนอใดๆ ได้แก่ เดสก์ท็อป โปรแกรม งานนำเสนอ PowerPoint ไวท์บอร์ดใหม่ แบบสำรวจใหม่ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการทำงานร่วมกันและตัวเลือก การใช้งานร่วมกันในวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้กับการประชุม ที่มีการจัดกำหนดการ กลับไปยังวัตถุประสงค์

39 เริ่มการประชุมออนไลน์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ
ใช้ตัวเลือก ประชุมทันที เพื่อเริ่มการประชุมออนไลน์และเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแบบกะทันหัน เปิด Lync คลิกที่ลูกศร แสดงเมนู ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก ประชุมทันที เลือกตัวเลือกเสียง แล้วเข้าสู่การประชุม เมื่อต้องการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง ตัวเลือกบุคคล เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลภายในองค์กรของคุณและองค์กรที่ติดต่อ หรือเชิญบางคนโดยใช้โทรศัพท์ ให้คลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณยังสามารถลากที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อของคุณและปล่อยลงในหน้าต่างการประชุม เมื่อต้องการส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังบางคนที่อยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ ให้คลิก เชิญทางอีเมล และส่งคำเชิญ Outlook ที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ กลับไปยังวัตถุประสงค์

40 เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ
เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการกับที่ติดต่อจำนวนมาก ในรายการที่ติดต่อ ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการโทร คลิกขวาที่รูปภาพของที่ติดต่อสุดท้ายหรือปุ่มสถานะ แล้วชี้ไปที่ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ และคลิก Lync ที่ติดต่อของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนการเชิญเข้าร่วมการ ประชุม ที่อนุญาตให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมของคุณ การแจ้งเตือนการเชิญเข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ ถ้าคุณได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ให้คลิกการแจ้งเตือนแบบผุดขึ้นของการเชิญเข้าร่วมการประชุมที่ปรากฏที่มุมล่างขวาของคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณจะถูกเพิ่มเข้าการประชุมทางโทรศัพท์นั้น กลับไปยังวัตถุประสงค์

41 กลับไปยังวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 6 เริ่มการประชุมออนไลน์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ (ประชุมทันที) เปิด Lync คลิกที่ลูกศร แสดงเมนู ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก ประชุมทันที คลิกปุ่ม ตัวเลือกบุคคล แล้วคลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ค้นหาที่ติดต่อหรือเลือกจากรายการ แล้วคลิก ตกลง ผู้ถูกเชิญของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถเข้าร่วมได้โดยการคลิกที่การแจ้งเตือนแบบ ผุดขึ้น หรือ ยอมรับ กลับไปยังวัตถุประสงค์

42 Microsoft® Lync™ 2010 Attendee
ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Lync Attendee เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Lync Attendee ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ ตัวเลือกของ Lync Attendee กลับไปยังวัตถุประสงค์

43 Microsoft Lync 2010 Attendee
Lync Attendee เป็นไคลเอ็นต์เต็มรูปแบบที่อนุญาตให้คุณเข้าร่วมในการประชุมออนไลน์ คุณจะไม่ ต้องการ Lync หรือบัญชีผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่การประชุมจะถูกโฮสต์ คุณลักษณะ Lync Attendee มี IM เสียง วิดีโอ และชุดรวมโหมดของการทำงานร่วมกันด้วยข้อมูลในขณะที่คุณ อยู่ในการประชุม ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ถ้าทั้ง Lync Attendee และ Communicator 2007 R2 ถูกติดตั้ง โปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับการประชุมจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ กลับไปยังวัตถุประสงค์

44 ข้อกำหนดของ Lync Attendee
ถ้าคุณกำลังรัน Windows สิ่งที่คุณต้องการคือ Lync Attendee และการเชื่อมโยงการประชุม ซึ่งโดยทั่วไปจะมาในข้อความอีเมลจากผู้จัดการประชุม Lync Attendee จะเลือกการรวมการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ หรือคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเองได้ เมื่อติดตั้งทั้ง Communicator 2007 R2 และ Lync Attendee การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงและบันทึกไว้บนไคลเอ็นต์หนึ่งจะถูกบันทึกบนไคลเอ็นต์อื่นด้วย Lync Attendee อาจถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยองค์กรของคุณ หรือคุณสามารถดาวน์โหลดได้ถ้าองค์กรของคุณอนุญาต จาก กลับไปยังวัตถุประสงค์

45 เข้าร่วมโดยใช้ข้อมูลประจำตัวขององค์กรของคุณ
เมื่อต้องการใช้ข้อมูลประจำตัวเครือข่ายของคุณ คลิกที่การเชื่อมโยงการประชุมในคำเชิญของคุณเพื่อเปิด หน้าต่างเข้าสู่ระบบ Lync Attendee เลือก เข้าร่วมโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบริษัท ในกล่องที่อยู่ เข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณดัง แสดงในตัวอย่าง คลิก เข้าร่วม เลือกตัวเลือก เสียง แล้วคลิก ตกลง คุณจะถูกนำเข้าสู่การประชุมและสามารถใช้เสียง วิดีโอ หรือ IM เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น กลับไปยังวัตถุประสงค์

46 เข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม
เมื่อต้องการเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม บนหน้าต่างเข้าสู่ระบบ ให้เลือก เข้าร่วมในฐานะ ผู้เยี่ยมชม พิมพ์ชื่อของคุณที่ต้องการให้ปรากฏในการ ประชุม แล้วคลิก เข้าร่วม ถ้าผู้จัดการประชุมเปิดใช้งานล็อบบี้ คุณจะถูก นำเข้าสู่ล็อบบี้การประชุมจนกว่าผู้นำเสนอจะ ยอมรับคุณเข้าสู่การประชุม ไม่เช่นนั้น คุณจะถูก นำเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ล็อบบี้ กลับไปยังวัตถุประสงค์

47 เข้าถึงตัวเลือกเสียงและวิดีโอ
Lync Attendee จะกำหนดค่าการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่า ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น Alt บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานแถบเครื่องมือ คลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง ในหน้าต่าง Lync Attendee - ตัวเลือก ให้คลิกที่แท็บ อุปกรณ์เสียง กลับไปยังวัตถุประสงค์

48 ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ
บนแท็บ อุปกรณ์เสียง ให้ตรวจสอบลำโพงและไมโครโฟนของคุณและปรับตามความเหมาะสม คลิกที่แท็บ อุปกรณ์วิดีโอ แล้วเลือกเว็บแคมที่คุณต้องการใช้ คลิกที่ การตั้งค่าเว็บแคม เพื่อปรับตัวเลือกตามความเหมาะสม อุปกรณ์เสียง อุปกรณ์ วิดีโอ กลับไปยังวัตถุประสงค์

49 ตัวเลือกของ Lync Attendee
คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync Attendee ในหน้าต่าง Lync Attendee - ตัวเลือก ให้ตรวจทานและปรับเปลี่ยน ตัวเลือกใดๆ ตามความเหมาะสม กลับไปยังวัตถุประสงค์

50 ทบทวน หลักสูตรการอบรมนี้ครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้
เริ่มตั้งค่าสำหรับการประชุมออนไลน์ การโทรเข้าการประชุมและ ID ส่วนบุคคล จัดกำหนดการการประชุมออนไลน์ การประชุมแบบหลายฝ่าย/หลายแพลตฟอร์มโดยใช้ Lync และ Outlook สร้างงานนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ การนำเสนออย่างเป็นทางการโดยใช้การใช้หน้าจอร่วมกัน, PowerPoint และไวท์บอร์ด ทำงานกับทุกคนในทุกที่ การทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ใช้ Microsoft Lync Attendee เข้าร่วมการประชุมออนไลน์แม้ว่าคุณไม่ได้ติดตั้ง Lync

51 กลับไปยังวัตถุประสงค์
© 2010 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นเป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ/หรือ เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่น ข้อมูลที่แสดงอยู่ในที่นี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และแสดงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ณ วันที่ของงานนำเสนอนี้ เนื่องจากไมโครซอฟท์ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่อาจถือเอาการนำเสนอนี้เป็นพันธะผูกพันกับไมโครซอฟท์ได้ และไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ให้นับจากวันที่มีการนำเสนอนี้ ไมโครซอฟท์จะไม่รับประกันต่อข้อมูลในงานนำเสนอนี้ทั้งโดยแจ้งชัด โดยนัย หรือโดยผลของกฎหมาย กลับไปยังวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft® Lync™ 2010 การฝึกอบรม การประชุมและการทำงานร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google