งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“บางสะพาน” บ้านเรา. “บางสะพาน” บ้านเรา แหลมแม่รำพึง อ.บางสะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“บางสะพาน” บ้านเรา. “บางสะพาน” บ้านเรา แหลมแม่รำพึง อ.บางสะพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “บางสะพาน” บ้านเรา

3 แหลมแม่รำพึง อ.บางสะพาน

4 ป่าพรุแม่รำพึง 4 4

5

6 ป่าพรุแม่รำพึง คลองแม่รำพึง หาดแม่รำพึง คลองแม่รำพึง

7 สู้!!!! เพื่อบางสะพาน

8 สอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน

9 ลงพื้นที่

10 ทุ่มเท!!!

11 สู้ตาย!!! มุ่งมั่น!!!

12

13

14

15 “...สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล...”

16

17 ณ สหรัฐอเมริกา , พฤษภาคม 2553
ณ สหรัฐอเมริกา , พฤษภาคม 2553

18 ตัวแทนประเทศไทย

19 ณ ปลายทาง... ทั้งหมดเพื่ออะไร ????????
“ ” ณ ปลายทาง... ทั้งหมดเพื่ออะไร ????????

20 Ans: เพื่อ... บางสะพาน, บ้านของเรา
คุณค่า อาจไม่ใช่รางวัล,เป้าหมายที่ตั้งไว้ “คุณค่าเกิดกับใจเรา” ความรู้สึก... ยิ่งใหญ่ได้ทำเพื่อ “บ้านเกิด” “...ได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ทำสุดหัวใจ”

21 อย่ากลัวที่จะทำตามฝัน...
...จงกล้าที่จะทำมัน ด้วย “ ใจ ” ทั้งดวง


ดาวน์โหลด ppt “บางสะพาน” บ้านเรา. “บางสะพาน” บ้านเรา แหลมแม่รำพึง อ.บางสะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google