งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ บางสะพาน ” บ้าน เรา แหลม แม่รำพึง อ. บาง สะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ บางสะพาน ” บ้าน เรา แหลม แม่รำพึง อ. บาง สะพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ บางสะพาน ” บ้าน เรา

3 แหลม แม่รำพึง อ. บาง สะพาน

4 4 ป่าพรุแม่รำพึง

5

6 คลองแม่ รำพึง หาดแม่ รำพึง

7 สู้ !!!! เพื่อบางสะพาน

8 สอบถามข้อมูลจาก ชาวบ้าน

9 ลงพื้นที่

10 ทุ่มเท !! !

11 สู้ ตาย !! ! มุ่งมั่น !!!

12

13

14

15 “... สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คง ตามมาอีกไม่ไกล...”

16

17 ณ สหรัฐอเมริกา, พฤษภาคม 2553

18 ตัวแทนประเทศไทย

19 ณ ปลายทาง... ทั้งหมดเพื่อ อะไร ???????? “.................... ”

20 Ans: เพื่อ... บางสะพาน, บ้าน ของเรา คุณค่า อาจไม่ใช่รางวัล, เป้าหมายที่ตั้งไว้ “ คุณค่าเกิดกับใจเรา ” ความรู้สึก... ยิ่งใหญ่ได้ทำ เพื่อ “ บ้านเกิด ” “... ได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ทำ สุดหัวใจ ”

21 อย่ากลัวที่จะทำตามฝัน...... จงกล้าที่จะ ทำมัน ด้วย “ ใจ ” ทั้งดวง


ดาวน์โหลด ppt “ บางสะพาน ” บ้าน เรา แหลม แม่รำพึง อ. บาง สะพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google