งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 1

2 "ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า”
(มัทธิว 5,8)

3 ทรงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบว่าคนที่เราเรียกว่าผู้มีบุญนั้นคือใคร
การเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าเริ่มต้นด้วยคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูเจ้าทรงนั่งบนเนินเขาหน้าทะเลสาบทิเบเรียส ใกล้เมืองการ์ฟานาอุม ทรงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบว่าคนที่เราเรียกว่าผู้มีบุญนั้นคือใคร

4 ในพระธรรมเดิมกล่าวถึงคนที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าว่า
เป็นผู้มีบุญ ดังนั้น คำว่า "ผู้มีบุญ" จึงเป็นคำยกย่องสรรเสริญ

5 บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ารู้จักกับบุญลาภดังกล่าวแล้ว แต่พระเยซูเจ้าทรงเพิ่มไปมากกว่านั้น เช่น พวกศิษย์รู้แล้วว่าผู้มีใจบริสุทธิ์เป็นผู้สมควรได้ขึ้นไปยังภูเขาแห่งพระเป็นเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงเพิ่มว่าเขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า

6 ปัญหาคือ ความบริสุทธิ์นี้จะต้องเป็นอย่างไร จึงจะสูงส่งและสมควรได้รับผลเช่นนั้น พระเยซูเจ้าทรงอธิบายหลายครั้งในคำเทศน์สอนของพระองค์ ให้เราติดตามดูเพื่อจะได้เข้าถึงต้นธารแห่งความบริสุทธิ์ที่แท้จริงดังกล่าว

7 "ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)
"ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)

8 ก่อนอื่น พระเยซูเจ้าตรัสว่า วิธีแรกที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์คือ
ฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ "พวกท่านบริสุทธิ์แล้วด้วยพระวาจาที่เราประกาศให้"

9 ดังนั้น มิใช่พิธีกรรมที่ชำระวิญญาณให้บริสุทธิ์ แต่เป็นพระวาจาของ
พระเยซูเจ้า พระวาจาของพระองค์ไม่เหมือนวาจาของมนุษย์ทั่วไป

10 พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในพระวาจาเหมือนกับที่ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท พระองค์เสด็จเข้ามาในเราทางพระวาจา ทำให้เราเป็นอิสระจากบาปและเป็นผู้บริสุทธิ์

11 ดังนั้น ความบริสุทธิ์จึงเป็นผลของการเจริญชีวิตตามพระวาจา พระวาจาทุกคำขององค์พระเยซูเจ้า ช่วยให้เราเป็นอิสระจากสิ่งที่เราเรียกว่า "ยึดมั่นถือมั่น" แน่นอน ถ้าในหัวใจของเราไม่มีพระเป็นเจ้าและคำสอนของพระองค์

12 เราอาจยึดติดกับข้าวของ สิ่งสร้าง หรือกับตัวเอง หากหัวใจของเรามุ่งหาพระเป็นเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งอื่นๆก็เป็นอันตกไป

13 เพื่อให้ความตั้งใจของเราบรรลุผล จะเป็นประโยชน์มากทีเดียว
หากวันหนึ่งๆ เราจะพูดกับพระเยซูเจ้าตามคำในบทสดุดีที่ว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้นเป็นขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า"

14 ให้เราลองพูดเช่นนี้ซ้ำบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่มีสิ่งดึงดูดอย่างอื่นมาชักพาให้ใจของเรามุ่งไปหาภาพต่างๆ ความรู้สึกหรือตัณหาซึ่งทำให้เรามองขุมทรัพย์นั้นไม่ชัด และทำให้เราสูญเสียอิสรภาพ

15 ถ้าเราอยากดูป้ายโฆษณาที่จะทำให้เราตกในการประจญ
หรืออยากดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่ดี

16 ให้เราบอกกับตัวเองว่า "ไม่" บอกพระเยซูเจ้าว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้นเป็นขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า" นี่จะเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้เราออกจากตัวเองด้วยการยืนยันกับพระเป็นเจ้าว่า เรารักพระองค์ และเช่นนี้เราจะมีความบริสุทธิ์

17 บางครั้งเราสังเกตว่า มีบุคคลหรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปสรรคระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ยากขึ้น

18 และเราจะพบอิสระภายในอีกครั้งหนึ่ง
เป็นเวลาที่เราจะต้องบอกพระองค์ว่า "พระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้นเป็นขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า" นี่จะช่วยชำระข้อตั้งใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้น และเราจะพบอิสระภายในอีกครั้งหนึ่ง

19 "ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)
"ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)

20 พระวาจาที่นำมาปฏิบัติในชีวิต ช่วยเราให้เป็นอิสระและบริสุทธิ์ เพราะเป็นความรัก เป็นความรักที่ชำระจุดมุ่งหมาย และดวงใจของเราทั้งหมดให้บริสุทธิ์ไปด้วยไฟจากเบื้องบน

21 นอกจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงให้บัญญัติกับเรา อันจะช่วยเราให้เจริญชีวิตบุญลาภนี้ นั่นคือความรักซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อผู้อื่นดังเช่นองค์พระเยซูเจ้า

22 เมื่อเรามีความรักซึ่งกันและกัน จะมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ เพราะว่าพระเป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถสร้างใจอันบริสุทธิ์ให้กับเรา และเสด็จมาประทับท่ามกลางเรา การรักกันและกันจะทำให้พระวาจาชำระเราให้บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์

23 เราตัวคนเดียวไม่อาจต้านทานการประจญของโลกได้ยาวนาน แต่ที่ใดมีความรักซึ่งกันและกัน เราจะพบสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งจะช่วยปกป้องความบริสุทธิ์ และชีวิตคริสตชนที่แท้จริงของเรา

24 "ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)
"ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)

25 ความบริสุทธิ์ซึ่งเรามีให้ได้นี้ จะมีผลทำให้เราได้เห็นพระเป็นเจ้า คือเข้าใจกิจการของพระองค์ในชีวิตและประวัติศาสตร์ของเรา จะได้ยินเสียงของพระองค์ในดวงใจเรา เห็นพระองค์ประทับอยู่ในบรรดาคนยากจน ในศีลมหาสนิท ในพระวาจา ในความรักกันฉันพี่น้อง และในพระศาสนจักร

26 เช่นนี้ ด้วยความเชื่อ เราจะลิ้มรสการประทับอยู่ขององค์พระเป็นเจ้าตั้งแต่ในชีวิตนี้ จนกว่าเราจะเห็นพระองค์ "หน้าต่อหน้า" ตลอดนิรันดร

27 "ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8)
"ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5,8) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนพฤศจิกายน 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2014 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google