งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ •ตั้งต้นจาก ICD-9-CM ฉบับปี 1986

3 รับ / ตรวจ /DRG M1M2M4 … จำหน่าย สกส. ค่าใช้จ่าย Dx, Proc... โรงพยาบาล สปสช. ระยะรอบบัญชี (UC) M3 แก้ไข (C) เอกสารตอบรับ ตรวจสิทธิ Statement D6D6D6D6 3d3d3d3d 5d  30 วัน  จ่ายเงิน

4

5 รหัสหัวข้อ PUNCTURE OF VESSEL Total pancreatectomy รหัสหัวข้อ APPENDECTOMY รหัสหัวข้อ UNILAT SALPINGO-OOPHOREC รหัสหัวข้อ MICRO EXAM-BLOOD รหัสหัวข้อ BILAT SALPINGO-OOPHORECT รหัสหัวข้อ INCIDENTAL APPENDECTOMY รหัสหัวข้อ MANUALLY ASSISTED DELIV ?!? รหัสหัวข้อ ARTIFICIAL RUPT MEMBRANE

6 44.72 = 171 ราย = ?  4142 = Excision of lesion or tissue of spleen  4412 = Gastroscopy through artificial stoma  4442 = Suture of duodenal ulcer site  4492 = Intraoperative manipulation of stomach  Reduction of gastric volvuls  4572 = Cecectomy  4672 = Closure of fistula of duodenum  4872 = Closure of proctostomy  4972 = Anal cerclage  ไม่มีในรหัส  ไม่มีในรหัส มีแต่ 419x

7 - พิจารณาจากรหัสโรค (ICD-10) ที่เป็นโรคมะเร็ง ตามด้วย Z511 กรณีที่เป็นยาเคมีบำบัดชนิด รับประทาน - หรือรหัสโรค (ICD-10) ที่เป็นโรคมะเร็งตามด้วย รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) กรณีที่เป็นยาเคมีบำบัด ชนิด Drip/การรักษาโดยการใช้รังสี

8

9

10

11 จำนวนรหัส Deny แยกตามปี

12 ค่า CMI ในกลุ่ม UC ปีงบประมาณ 2550 ประเภทหน่วยบริการRWAdjRW รพร./รพช รพท รพศ มหาวิทยาลัย ทั้งประเทศ

13 เงื่อนไขในการเลือกเวชระเบียนเพื่อทำ coding audit • ใน DRG เดียวกัน ( โรค, หัตถการ, ค่าใช้จ่าย, วันนอน ) – มีค่าใช้จ่าย สูง / ต่ำ กว่ากัน – วันนอนโรงพยาบาล สูง / ต่ำ กว่ากัน • วันนอนน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสูง •Dx เป็น sign & symptom แต่ – มีค่าใช้จ่ายสูง – วันนอนสูง • เวชระเบียนที่มีค่า DRG mismatch with class of service

14

15 ปัญหารหัสหัตถการ  ให้รหัสเกินขีดความสามารถตนเอง  ให้รหัสไม่ครบ  ให้รหัสเกินกว่าข้อมูลในเวชระเบียน  ให้รหัสไม่เฉพาะเจาะจง  ให้รหัสไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย  ให้รหัสไม่ตรงกับการสรุปเวชระเบียน  ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ให้รหัสไม่ตรงกับเกณฑ์การจ่ายเงิน  ไม่มีรหัสทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่

16 ปัญหารหัสหัตถการ  สรุปหัตถการไม่ครบ  สรุปหัตถการไม่เฉพาะเจาะจง  สรุปหัตถการกำกวม  สรุปหัตถการเกินหลักฐานในเวชระเบียน  สรุปหัตถการเกินจำเป็น  สรุปหัตถการใช้คำเฉพาะ (coder ไม่รู้จัก)  สรุปหัตถการที่มีลายมืออ่านไม่ออก  สรุปหัตถการไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย

17 ให้รหัสไม่ครบ  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปีการวินิจฉัยหลักเป็นไส้ติ่งอักเสบ (K350) นอนโรงพยาบาล 9 วัน discharge status/type เป็น 1/1 ค่าผ่าตัด 10,300 บาท ค่ารักษารวม 47,901 บาท ไม่มีรหัสผ่าตัดไส้ติ่ง (4709) ในข้อมูลส่งเบิก  ได้ DRG  RW  ถ้าใส่ข้อมูลครบ (4709) ได้ DRG  RW  ส่วนต่างติดลบ = แต้ม  โรงพยาบาลควรทำ utilization review

18 ให้รหัสไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 44 ปีการวินิจฉัยหลักเป็นไส้ติ่งอักเสบ (K350) นอนโรงพยาบาล 9 วัน discharge status/type เป็น 2/1 ค่าผ่าตัด 9,200 บาท ค่ารักษารวม 25,041 บาท ให้รหัส ผ่าตัด 4719 other incidental appendectomy ในข้อมูลส่งเบิก  ได้ DRG OR Procedure level 3, unrelated to PDx, no CC  RW  ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้อง (4709) ได้ DRG RW  ส่วนต่างแต้มบวก = แต้ม (ดูดี)  ข้อมูลชุดนี้ควรได้รับการ audit

19 สรุปหัตถการไม่ครบ  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปีการวินิจฉัยหลักเป็น S06.4 (traumatic epidural hematoma) การวินิจฉัยรองเป็น S36.1 (injury of liver or gallbladder) นอนโรงพยาบาล 13 วัน discharge status/type เป็น 1/1 ค่ารักษารวม 160,549 บาท ให้รหัสผ่าตัด 0125 (other craniectomy) ในข้อมูลส่งเบิก โดยไม่มีหัตถการอื่นอีก  ได้ DRG = Intracranial procedure for multiple significant trauma, no CC RW  ถ้ามีการผ่าตัด 5061 (closure of laceration of liver) ได้ DRG RW  ส่วนต่างแต้มลบ = แต้ม (ทำดีแต่ขาดทุน)  ข้อมูลหายไปจากระบบ

20 สรุปหัตถการไม่ครบ  ผู้ป่วยทั่วไปการวินิจฉัยหลักเป็น H25.1 (senile nuclear cataract) นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 1 วัน discharge /type เป็น 1/1 ให้รหัสผ่าตัด 1371 (insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one stage) ค่า รักษาเฉลี่ย 17,704 บาท  ข้อมูลว่าถ้ามีการผ่าตัดเพิ่ม 1341 (phacoemulsification and aspiration of cataract) ค่ารักษาเฉลี่ย 16,878บาท  ทั้งสองกรณีได้ DRG = Major lens procedures, no CC RW  เป็นเรื่องแปลกทำผ่าตัดน้อยกว่าใช้ทรัพยากรมากกว่า 826 บาท

21 สรุปหัตถการไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปีการวินิจฉัยหลักเป็น S36.1 (injury of liver or gallbladder) การวินิจฉัยรองเป็น S27.8 (injury of other specified intrathoracic organ (diaphragm)) นอนโรงพยาบาล 82 วัน discharge status/type เป็น 2/1 ค่ารักษารวม 398,122 บาท ให้รหัสผ่าตัด 8683 (liposuction) ในข้อมูลส่งเบิก โดยไม่ มีหัตถการอื่นอีก  ได้ DRG = OR procedure level 3 unrelated to PDx, no CC RW Adj.RW  ถ้ามีการผ่าตัด 3482 (suture of laceration of diaphragm) และ 5061 (closure of laceration of laceration of liverได้ DRG RW Adj.RW  ส่วนต่างแต้มลบ = แต้ม  โรงพยาบาลควรทำ utilization review

22 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกกะโหลกศีรษะเทียม 8 ราย (code 1001 = cranioplastic implant)  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  0201 (opening of cranial suture)  0203 (repair of skull with flap)  0204 (bone graft to skull)  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  0205 Insertion of skull plate  0206 Repair of skull NOS

23 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกเยื่อหุ้มสมองเทียม 9 ราย (instrument code 1003 = dural substitute)  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  0125 (other craniectomy)  0309 (exploration and decompression of spinal canal)  0332 (biopsy of spinal cord or spinal meninges)  034 ( excisional spinal cord lesion)  1235 (coreoplasty)  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  0212 Dural graft

24 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกท่อ/สายต่อจากช่องกะโหลก และวัสดุใช้ในช่อง กะโหลก 26 ราย (instrument code 1101, 1102 = External ventricular drainage system, Ventriculoperitoneal shunt)  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  01.24Other craniotomy  01.31Incision of cerebral meninges  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  02.2Ventriculostomy  54.95Incision of peritoneum

25 เบิกท่อ/สายต่อจากช่องกะโหลก และวัสดุใช้ใน ช่องกะโหลก  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  02.31Ventricular shunt to structure in head and neck  02.32Ventricular shunt to circulatory system  02.33Ventricular shunt to thoracic cavity  02.34Ventricular shunt to abdominal cavity and organs  02.35Ventricular shunt to urinary system  02.39Other operations to establish drainage of ventricle  02.42Replacement of ventricular shunt  03.71Spinal subarachnoid-peritoneal shunt  03.79Other shunt of spinal theca

26 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  คลิบหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกระโหลกศีรษะ ( Aneurysm clip for Intracranial aneurysm) instrument code 1104  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  Other incision of brain  Other excision or destruction of lesion or tissue of brain  Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)  Other excision of vessel (intracranial vessels)  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  Clipping of aneurysm

27 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม (Eye prosthesis, Integrated orbital implant) instrument code 2001, 2002, 2003  รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ  H02.4Ptosis of eyelid  H40.2Primary angle-closure glaucoma  H54.1Blindness, one eye, low vision other eye  H54.6 Unqualified visual loss, one eye  H57.1Ocular pain

28 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม (Eye prosthesis, Integrated orbital implant) instrument code 2001, 2002, 2003  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  Keratoprosthesis  Other scleral fistulization with iridectomy  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  Removal of ocular contents with synchronous implant into scleral shell  Other evisceration of eyeball  Enucleation of eyeball with synchronous implant into Tenon's capsule with attachment of muscles  Revision and reinsertion of ocular implant

29 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกใบมีดตัดกระจกตา (Corneal trephine) instrument code 2115 ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา  รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ  H40.XGlaucoma  H04.Xdisorder of lacrimal system  H57.1Ocular pain  ตัวอย่างรหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  09.81Dacryocystorhinostomy  12.64Trabeculectomy ab externo  16.3XEvisceration of eyeball

30 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วย พลาสติก instrument code 3003  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  Cardiopulmonary resuscitation  Continuous mechanical ventilation >=96 hours  dilation of larynx without other procedure  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  31.1 Temporary tracheostomy  Other permanent tracheostomy  Revision of tracheostomy  Replacement of tracheostomy tube

31 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary guiding catheter) instrument code 4301  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  Coronary arteriography NOS without other procedure  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  36.0XRemoval of coronary artery obstruction and insertion of stents  00.4XAdjunct vascular system procedures (X= จำนวนเส้นเลือด)

32 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic catheter) instrument code 4401  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  88.4X (Arteriography using contrast material) without cardiovascular problem  รหัสการวินิจฉัยที่คาดหวัง  ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานของ ลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่มีความ จำเป็นต้องรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

33 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัด ปริมาณเลือดออกจากหัวใจ (Swan ganz catheter) instrument code 4404  รหัสการวินิจฉัยที่คาดหวัง  ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานของ ลิ้น หัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่ มีความจำเป็นต้องรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

34 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ (Disposable defibrillation electrode, disposable pacing electrode) instrument code 4511  รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ  R07.2Precordial pain  I49.8Rhythm disorder โดยไม่มีการวินิจฉัยอื่น  I50.0Congestive heart failure โดยไม่มีการวินิจฉัยอื่น

35 ไมมีรหัสที่ต้องการในรายการขอเบิก instrument  สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะยาว instrument code 5101  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  Insertion of other (naso-)gastric tube  Replacement of (naso-)gastric or esophagostomy tube เป็น non OR. Procedure ที่ไม่ effect DRG แต่สำนักบริหาร การชดเชยคาดว่าจะมีในข้อมูลส่งเบิก

36 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้และไม่ได้ instrument code 7004, 7005  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  81.40Repair of hip, not elsewhere classified  81.47Other repair of knee  81.51Total hip replacement  81.52Partial hip replacement  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  81.54Total knee replacement  81.55Revision of knee replacement

37 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) และไม่มีเบ้า (Austin-Moore prosthesis) instrument code 7006, 7007  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  81.42Five-in-one repair of knee  81.54Total knee replacement  81.55Revision of knee replacement  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  81.51Total hip replacement  81.52Partial hip replacement  81.53Revision of hip replacement

38 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) instrument code 7207  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  77.69Local excision of lesion or tissue of bone (vertebrate)  77.91Total ostectomy  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  81.0 (1-3) Spinal fusion, cervical region  81.3 (1-3) Refusion of spine, cervical region  81.6 (1-4) Other procedures on spine

39 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก, เอว instrument code 7208  รหัสโรคและหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  Site code ไม่ตรงกับกระดูกสันหลังส่วนอก, เอว

40 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูกชนิดต่างๆ instrument code 7209, 7210, 7211,7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7301, 7302, 7303, 7304  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  หัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม 79.XX – 84.XX

41 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดธรรมดาและสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม instrument code 7401, 7402  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  หัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม 0070, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077 (Other hip procedures)  0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085 (Other knee and hip procedures  8140 (Repair of hip), 8142 (repair of knee), 8147, 8149  8151, 8152, 8153, 8154, 8155 (Joint replacement)

42 กฎเหล็กของผู้จ่ายเงิน •ต้องส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย ถ้าส่ง ไม่ทันจะจ่ายเงินให้ปลายปี (กันเงินไว้ 5%) •กรณีอุบัติเหตุถ้าไม่มีรหัส External cause จะไม่ พิจารณาการจ่ายเงิน •ถ้ามีการสุ่มตรวจภายหลังแล้วพบรหัสผ่าตัด แต่ไม่ มี Operative note จะเรียกเงินคืน •ถ้าจงใจเบิกเท็จ จะปรับเป็นเงินไม่เกิน 10 เท่าของ จำนวนที่เบิกเท็จ

43 หลักฐานประกอบการ ตรวจสอบ • เวชระเบียน • อัตราค่าบริการและค่าเวชภัณฑ์ที่ โรงพยาบาลกำหนด • รายละเอียดการใช้เวชภัณฑ์ยา และมิใช่ยา • รายละเอียดการคิดค่าบริการของ ผู้ป่วยแต่ละราย

44 เอกสารหลักที่ใช้ในการ ตรวจสอบ • ใบสรุปการรักษาพยาบาล (summary discharge) • ใบบันทึก history, physical exam. และ progress note • ใบสั่งการรักษา • ใบบันทึกการผ่าตัด ( ถ้ามีการ ผ่าตัด ) • ใบบันทึกการให้การพยาบาล • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / รังสี

45 ถ้าส่งข้อมูลไม่ทัน  ต้องส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย  ถ้าส่งไม่ทันภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย  แต่ส่งทันภายในงวดการจ่ายเงิน (3 เดือน )  จ่ายเงินให้เท่ากับ 95% ของ Global budget ของเขต  และส่งไม่ทันภายในงวดการจ่ายเงิน (3 เดือน )  จะจ่ายเงินให้ปลายปี ( กันเงินไว้ 2.5%)

46 การสรุปเวชระเบียน (Summary Assessment-SA) รายการร้อยละ 1 สรุปโรค / ภาวะหลักมากกว่า 1 โรค / ภาวะ A ไม่สรุปโรค / ภาวะหลัก B สรุปโรค / ภาวะหลักไม่ถูกต้อง C สรุปโรค / ภาวะหลักไม่เจาะจง A PDx ไม่ถูกต้องแต่มี SDx ที่ถูกต้อง สามารถ นำมาเป็น PDx ได้ B สรุป PDx และ SDx ถูกต้องแต่สลับที่กัน A สรุปโรครองไม่ครบ B สรุปโรครองไม่ถูกต้อง C สรุปโรครองไม่มีรายละเอียด D สรุปโรครองมากเกิน หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

47 การสรุปเวชระเบียน (Summary Assessment-SA) รายการร้อยละ 5A สรุปหัตถการไม่ครบ B สรุปหัตถการไม่ถูกต้อง C สรุปหัตถการไม่มีรายละเอียด สรุปการทำหัตถการโดยไม่มีหลักฐาน A ลายมืออ่านไม่ออก เขียนไม่ชัด B สรุปโรค ใช้คำ / ตัวย่อที่ไม่เป็นที่รู้จัก ข้อมูลจาก 2 แหล่งในเวชระเบียนไม่ตรงกัน ปัญหาอื่นๆ 0.22 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

48 การให้รหัส (Coding Assessment - CA) รายการร้อยละ 1 ให้รหัสโรค / ภาวะหลักผิด 1A แพทย์สรุปถูกแต่ให้รหัสผิด 1B แพทย์สรุปผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับ แพทย์สรุป ให้รหัสโรครอง / โรคอื่นๆ ผิด 2A แพทย์สรุปถูกแต่ให้รหัสผิด 2B แพทย์สรุปผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับ แพทย์สรุป A รหัสโรคอื่นที่ coder เพิ่มให้ไม่ถูกต้อง B รหัสหัตถการที่ coder เพิ่มให้ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

49 การให้รหัส (Coding Assessment - CA) รายการร้อยละ 4B รหัสไม่ครบทั้งที่มีการสรุปโรครองใน Discharge Summary C รหัสผ่าตัดไม่ครบทั้งที่มีข้อมูลการผ่าตัดใน Discharge Summary สรุป PDx และ Sdx ถูกต้อง แต่ coder เรียงลำดับให้ไม่ถูก A สรุปการทำหัตถการถูกต้องแต่ให้รหัสผิด B สรุปการทำหัตถการผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับที่สรุป A รหัส PDx, SDx, OP ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก coder ให้รหัสตาม การสรุปเวชระเบียน หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

50 การให้รหัส (Coding Assessment - CA) รายการร้อยละ 7B สรุป Dx ไม่ครบ และไม่ให้รหัสเพิ่ม C สรุป Op ไม่ครบ และไม่ให้รหัสเพิ่ม A สรุปเวชระเบียนผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง B เรียงลำดับการวินิจฉัยผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง C สรุปโรคไม่ครบแต่ coder เพิ่มเติมรหัสให้ถูกต้อง D สรุปหัตถการผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง E สรุปหัตถการไม่ครบแต่ coder เพิ่มเติมรหัสให้ถูกต้อง ปัญหาอื่นๆ 0.27 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

51


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google