งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ •ตั้งต้นจาก ICD-9-CM ฉบับปี 1986

3 รับ / ตรวจ /DRG M1M2M4 … จำหน่าย สกส. ค่าใช้จ่าย Dx, Proc... โรงพยาบาล สปสช. ระยะรอบบัญชี (UC) M3 แก้ไข (C) เอกสารตอบรับ ตรวจสิทธิ Statement D6D6D6D6 3d3d3d3d 5d  30 วัน  จ่ายเงิน

4

5 389517 รหัสหัวข้อ PUNCTURE OF VESSEL 5265451 526 Total pancreatectomy 470390 รหัสหัวข้อ APPENDECTOMY 654297 รหัสหัวข้อ UNILAT SALPINGO-OOPHOREC 905230 รหัสหัวข้อ MICRO EXAM-BLOOD 656206 รหัสหัวข้อ BILAT SALPINGO-OOPHORECT 471184 รหัสหัวข้อ INCIDENTAL APPENDECTOMY 735172 รหัสหัวข้อ MANUALLY ASSISTED DELIV 4472171?!? 730162 รหัสหัวข้อ ARTIFICIAL RUPT MEMBRANE

6 44.72 = 171 ราย = ?  4142 = Excision of lesion or tissue of spleen  4412 = Gastroscopy through artificial stoma  4442 = Suture of duodenal ulcer site  4492 = Intraoperative manipulation of stomach  Reduction of gastric volvuls  4572 = Cecectomy  4672 = Closure of fistula of duodenum  4872 = Closure of proctostomy  4972 = Anal cerclage  447-448 ไม่มีในรหัส  415-418 ไม่มีในรหัส มีแต่ 419x

7 - พิจารณาจากรหัสโรค (ICD-10) ที่เป็นโรคมะเร็ง ตามด้วย Z511 กรณีที่เป็นยาเคมีบำบัดชนิด รับประทาน - หรือรหัสโรค (ICD-10) ที่เป็นโรคมะเร็งตามด้วย รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) กรณีที่เป็นยาเคมีบำบัด ชนิด Drip/การรักษาโดยการใช้รังสี

8

9

10

11 จำนวนรหัส Deny แยกตามปี

12 ค่า CMI ในกลุ่ม UC ปีงบประมาณ 2550 ประเภทหน่วยบริการRWAdjRW รพร./รพช.0.66700.6367 รพท.0.96050.9308 รพศ.1.21421.1701 มหาวิทยาลัย2.01781.9986 ทั้งประเทศ0.90120.8747

13 เงื่อนไขในการเลือกเวชระเบียนเพื่อทำ coding audit • ใน DRG เดียวกัน ( โรค, หัตถการ, ค่าใช้จ่าย, วันนอน ) – มีค่าใช้จ่าย สูง / ต่ำ กว่ากัน – วันนอนโรงพยาบาล สูง / ต่ำ กว่ากัน • วันนอนน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสูง •Dx เป็น sign & symptom แต่ – มีค่าใช้จ่ายสูง – วันนอนสูง • เวชระเบียนที่มีค่า DRG mismatch with class of service

14

15 ปัญหารหัสหัตถการ  ให้รหัสเกินขีดความสามารถตนเอง  ให้รหัสไม่ครบ  ให้รหัสเกินกว่าข้อมูลในเวชระเบียน  ให้รหัสไม่เฉพาะเจาะจง  ให้รหัสไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย  ให้รหัสไม่ตรงกับการสรุปเวชระเบียน  ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ให้รหัสไม่ตรงกับเกณฑ์การจ่ายเงิน  ไม่มีรหัสทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่

16 ปัญหารหัสหัตถการ  สรุปหัตถการไม่ครบ  สรุปหัตถการไม่เฉพาะเจาะจง  สรุปหัตถการกำกวม  สรุปหัตถการเกินหลักฐานในเวชระเบียน  สรุปหัตถการเกินจำเป็น  สรุปหัตถการใช้คำเฉพาะ (coder ไม่รู้จัก)  สรุปหัตถการที่มีลายมืออ่านไม่ออก  สรุปหัตถการไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย

17 ให้รหัสไม่ครบ  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปีการวินิจฉัยหลักเป็นไส้ติ่งอักเสบ (K350) นอนโรงพยาบาล 9 วัน discharge status/type เป็น 1/1 ค่าผ่าตัด 10,300 บาท ค่ารักษารวม 47,901 บาท ไม่มีรหัสผ่าตัดไส้ติ่ง (4709) ในข้อมูลส่งเบิก  ได้ DRG 06600  RW 0.6285  ถ้าใส่ข้อมูลครบ (4709) ได้ DRG 06070  RW 1.3054  ส่วนต่างติดลบ = 0.6769 แต้ม  โรงพยาบาลควรทำ utilization review

18 ให้รหัสไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 44 ปีการวินิจฉัยหลักเป็นไส้ติ่งอักเสบ (K350) นอนโรงพยาบาล 9 วัน discharge status/type เป็น 2/1 ค่าผ่าตัด 9,200 บาท ค่ารักษารวม 25,041 บาท ให้รหัส ผ่าตัด 4719 other incidental appendectomy ในข้อมูลส่งเบิก  ได้ DRG 26030 OR Procedure level 3, unrelated to PDx, no CC  RW 1.5829  ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้อง (4709) ได้ DRG 06070 RW 1.3054  ส่วนต่างแต้มบวก = 0.2775 แต้ม (ดูดี)  ข้อมูลชุดนี้ควรได้รับการ audit

19 สรุปหัตถการไม่ครบ  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปีการวินิจฉัยหลักเป็น S06.4 (traumatic epidural hematoma) การวินิจฉัยรองเป็น S36.1 (injury of liver or gallbladder) นอนโรงพยาบาล 13 วัน discharge status/type เป็น 1/1 ค่ารักษารวม 160,549 บาท ให้รหัสผ่าตัด 0125 (other craniectomy) ในข้อมูลส่งเบิก โดยไม่มีหัตถการอื่นอีก  ได้ DRG 24110 = Intracranial procedure for multiple significant trauma, no CC RW 6.6395  ถ้ามีการผ่าตัด 5061 (closure of laceration of liver) ได้ DRG 24030 RW 6.0675  ส่วนต่างแต้มลบ = 0.572 แต้ม (ทำดีแต่ขาดทุน)  ข้อมูลหายไปจากระบบ

20 สรุปหัตถการไม่ครบ  ผู้ป่วยทั่วไปการวินิจฉัยหลักเป็น H25.1 (senile nuclear cataract) นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 1 วัน discharge /type เป็น 1/1 ให้รหัสผ่าตัด 1371 (insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one stage) ค่า รักษาเฉลี่ย 17,704 บาท  ข้อมูลว่าถ้ามีการผ่าตัดเพิ่ม 1341 (phacoemulsification and aspiration of cataract) ค่ารักษาเฉลี่ย 16,878บาท  ทั้งสองกรณีได้ DRG 02060 = Major lens procedures, no CC RW 1.4876  เป็นเรื่องแปลกทำผ่าตัดน้อยกว่าใช้ทรัพยากรมากกว่า 826 บาท

21 สรุปหัตถการไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปีการวินิจฉัยหลักเป็น S36.1 (injury of liver or gallbladder) การวินิจฉัยรองเป็น S27.8 (injury of other specified intrathoracic organ (diaphragm)) นอนโรงพยาบาล 82 วัน discharge status/type เป็น 2/1 ค่ารักษารวม 398,122 บาท ให้รหัสผ่าตัด 8683 (liposuction) ในข้อมูลส่งเบิก โดยไม่ มีหัตถการอื่นอีก  ได้ DRG 26030 = OR procedure level 3 unrelated to PDx, no CC RW 1.5829 Adj.RW 4.4945  ถ้ามีการผ่าตัด 3482 (suture of laceration of diaphragm) และ 5061 (closure of laceration of laceration of liverได้ DRG 24130 RW 2.15791 Adj.RW 7.0578  ส่วนต่างแต้มลบ = 2.5633 แต้ม  โรงพยาบาลควรทำ utilization review

22 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกกะโหลกศีรษะเทียม 8 ราย (code 1001 = cranioplastic implant)  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  0201 (opening of cranial suture)  0203 (repair of skull with flap)  0204 (bone graft to skull)  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  0205 Insertion of skull plate  0206 Repair of skull NOS

23 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกเยื่อหุ้มสมองเทียม 9 ราย (instrument code 1003 = dural substitute)  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  0125 (other craniectomy)  0309 (exploration and decompression of spinal canal)  0332 (biopsy of spinal cord or spinal meninges)  034 ( excisional spinal cord lesion)  1235 (coreoplasty)  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  0212 Dural graft

24 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกท่อ/สายต่อจากช่องกะโหลก และวัสดุใช้ในช่อง กะโหลก 26 ราย (instrument code 1101, 1102 = External ventricular drainage system, Ventriculoperitoneal shunt)  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  01.24Other craniotomy  01.31Incision of cerebral meninges  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  02.2Ventriculostomy  54.95Incision of peritoneum

25 เบิกท่อ/สายต่อจากช่องกะโหลก และวัสดุใช้ใน ช่องกะโหลก  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  02.31Ventricular shunt to structure in head and neck  02.32Ventricular shunt to circulatory system  02.33Ventricular shunt to thoracic cavity  02.34Ventricular shunt to abdominal cavity and organs  02.35Ventricular shunt to urinary system  02.39Other operations to establish drainage of ventricle  02.42Replacement of ventricular shunt  03.71Spinal subarachnoid-peritoneal shunt  03.79Other shunt of spinal theca

26 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  คลิบหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกระโหลกศีรษะ ( Aneurysm clip for Intracranial aneurysm) instrument code 1104  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  01.39 Other incision of brain  01.59 Other excision or destruction of lesion or tissue of brain  39.50 Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)  38.61 Other excision of vessel (intracranial vessels)  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  39.51 Clipping of aneurysm

27 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม (Eye prosthesis, Integrated orbital implant) instrument code 2001, 2002, 2003  รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ  H02.4Ptosis of eyelid  H40.2Primary angle-closure glaucoma  H54.1Blindness, one eye, low vision other eye  H54.6 Unqualified visual loss, one eye  H57.1Ocular pain

28 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม (Eye prosthesis, Integrated orbital implant) instrument code 2001, 2002, 2003  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  11.73 Keratoprosthesis  12.65 Other scleral fistulization with iridectomy  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  16.31 Removal of ocular contents with synchronous implant into scleral shell  16.39 Other evisceration of eyeball  16.41 Enucleation of eyeball with synchronous implant into Tenon's capsule with attachment of muscles  16.62 Revision and reinsertion of ocular implant

29 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  เบิกใบมีดตัดกระจกตา (Corneal trephine) instrument code 2115 ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา  รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ  H40.XGlaucoma  H04.Xdisorder of lacrimal system  H57.1Ocular pain  ตัวอย่างรหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  09.81Dacryocystorhinostomy  12.64Trabeculectomy ab externo  16.3XEvisceration of eyeball

30 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วย พลาสติก instrument code 3003  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  99.60 Cardiopulmonary resuscitation  96.72 Continuous mechanical ventilation >=96 hours  31.98 dilation of larynx without other procedure  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  31.1 Temporary tracheostomy  31.29 Other permanent tracheostomy  31.74 Revision of tracheostomy  97.23 Replacement of tracheostomy tube

31 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary guiding catheter) instrument code 4301  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  88.57 Coronary arteriography NOS without other procedure  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  36.0XRemoval of coronary artery obstruction and insertion of stents  00.4XAdjunct vascular system procedures (X= จำนวนเส้นเลือด)

32 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic catheter) instrument code 4401  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  88.4X (Arteriography using contrast material) without cardiovascular problem  รหัสการวินิจฉัยที่คาดหวัง  ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานของ ลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่มีความ จำเป็นต้องรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

33 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัด ปริมาณเลือดออกจากหัวใจ (Swan ganz catheter) instrument code 4404  รหัสการวินิจฉัยที่คาดหวัง  ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานของ ลิ้น หัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่ มีความจำเป็นต้องรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

34 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ (Disposable defibrillation electrode, disposable pacing electrode) instrument code 4511  รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ  R07.2Precordial pain  I49.8Rhythm disorder โดยไม่มีการวินิจฉัยอื่น  I50.0Congestive heart failure โดยไม่มีการวินิจฉัยอื่น

35 ไมมีรหัสที่ต้องการในรายการขอเบิก instrument  สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะยาว instrument code 5101  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  96.07 Insertion of other (naso-)gastric tube  97.01 Replacement of (naso-)gastric or esophagostomy tube เป็น non OR. Procedure ที่ไม่ effect DRG แต่สำนักบริหาร การชดเชยคาดว่าจะมีในข้อมูลส่งเบิก

36 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้และไม่ได้ instrument code 7004, 7005  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  81.40Repair of hip, not elsewhere classified  81.47Other repair of knee  81.51Total hip replacement  81.52Partial hip replacement  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  81.54Total knee replacement  81.55Revision of knee replacement

37 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  ข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) และไม่มีเบ้า (Austin-Moore prosthesis) instrument code 7006, 7007  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  81.42Five-in-one repair of knee  81.54Total knee replacement  81.55Revision of knee replacement  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  81.51Total hip replacement  81.52Partial hip replacement  81.53Revision of hip replacement

38 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) instrument code 7207  รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  77.69Local excision of lesion or tissue of bone (vertebrate)  77.91Total ostectomy  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  81.0 (1-3) Spinal fusion, cervical region  81.3 (1-3) Refusion of spine, cervical region  81.6 (1-4) Other procedures on spine

39 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก, เอว instrument code 7208  รหัสโรคและหัตถการที่ถูกปฏิเสธ  Site code ไม่ตรงกับกระดูกสันหลังส่วนอก, เอว

40 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูกชนิดต่างๆ instrument code 7209, 7210, 7211,7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7301, 7302, 7303, 7304  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  หัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม 79.XX – 84.XX

41 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument  สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดธรรมดาและสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม instrument code 7401, 7402  รหัสหัตถการที่คาดหวัง  หัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม 0070, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077 (Other hip procedures)  0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085 (Other knee and hip procedures  8140 (Repair of hip), 8142 (repair of knee), 8147, 8149  8151, 8152, 8153, 8154, 8155 (Joint replacement)

42 กฎเหล็กของผู้จ่ายเงิน •ต้องส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย ถ้าส่ง ไม่ทันจะจ่ายเงินให้ปลายปี (กันเงินไว้ 5%) •กรณีอุบัติเหตุถ้าไม่มีรหัส External cause จะไม่ พิจารณาการจ่ายเงิน •ถ้ามีการสุ่มตรวจภายหลังแล้วพบรหัสผ่าตัด แต่ไม่ มี Operative note จะเรียกเงินคืน •ถ้าจงใจเบิกเท็จ จะปรับเป็นเงินไม่เกิน 10 เท่าของ จำนวนที่เบิกเท็จ

43 หลักฐานประกอบการ ตรวจสอบ • เวชระเบียน • อัตราค่าบริการและค่าเวชภัณฑ์ที่ โรงพยาบาลกำหนด • รายละเอียดการใช้เวชภัณฑ์ยา และมิใช่ยา • รายละเอียดการคิดค่าบริการของ ผู้ป่วยแต่ละราย

44 เอกสารหลักที่ใช้ในการ ตรวจสอบ • ใบสรุปการรักษาพยาบาล (summary discharge) • ใบบันทึก history, physical exam. และ progress note • ใบสั่งการรักษา • ใบบันทึกการผ่าตัด ( ถ้ามีการ ผ่าตัด ) • ใบบันทึกการให้การพยาบาล • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / รังสี

45 ถ้าส่งข้อมูลไม่ทัน  ต้องส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย  ถ้าส่งไม่ทันภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย  แต่ส่งทันภายในงวดการจ่ายเงิน (3 เดือน )  จ่ายเงินให้เท่ากับ 95% ของ Global budget ของเขต  และส่งไม่ทันภายในงวดการจ่ายเงิน (3 เดือน )  จะจ่ายเงินให้ปลายปี ( กันเงินไว้ 2.5%)

46 การสรุปเวชระเบียน (Summary Assessment-SA) รายการร้อยละ 1 สรุปโรค / ภาวะหลักมากกว่า 1 โรค / ภาวะ 9.96 2A ไม่สรุปโรค / ภาวะหลัก 0.45 2B สรุปโรค / ภาวะหลักไม่ถูกต้อง 19.55 2C สรุปโรค / ภาวะหลักไม่เจาะจง 12.69 3A PDx ไม่ถูกต้องแต่มี SDx ที่ถูกต้อง สามารถ นำมาเป็น PDx ได้ 4.26 3B สรุป PDx และ SDx ถูกต้องแต่สลับที่กัน 4.53 4A สรุปโรครองไม่ครบ 46.41 4B สรุปโรครองไม่ถูกต้อง 7.40 4C สรุปโรครองไม่มีรายละเอียด 15.56 4D สรุปโรครองมากเกิน 17.49 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

47 การสรุปเวชระเบียน (Summary Assessment-SA) รายการร้อยละ 5A สรุปหัตถการไม่ครบ 22.51 5B สรุปหัตถการไม่ถูกต้อง 2.78 5C สรุปหัตถการไม่มีรายละเอียด 12.20 6 สรุปการทำหัตถการโดยไม่มีหลักฐาน 3.32 7A ลายมืออ่านไม่ออก เขียนไม่ชัด 1.88 7B สรุปโรค ใช้คำ / ตัวย่อที่ไม่เป็นที่รู้จัก 1.88 8 ข้อมูลจาก 2 แหล่งในเวชระเบียนไม่ตรงกัน 0.09 9 ปัญหาอื่นๆ 0.22 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

48 การให้รหัส (Coding Assessment - CA) รายการร้อยละ 1 ให้รหัสโรค / ภาวะหลักผิด 1A แพทย์สรุปถูกแต่ให้รหัสผิด 1B แพทย์สรุปผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับ แพทย์สรุป 14.62 7.00 2 ให้รหัสโรครอง / โรคอื่นๆ ผิด 2A แพทย์สรุปถูกแต่ให้รหัสผิด 2B แพทย์สรุปผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับ แพทย์สรุป 12.83 6.64 3A รหัสโรคอื่นที่ coder เพิ่มให้ไม่ถูกต้อง 13.95 3B รหัสหัตถการที่ coder เพิ่มให้ไม่ถูกต้อง 12.60 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

49 การให้รหัส (Coding Assessment - CA) รายการร้อยละ 4B รหัสไม่ครบทั้งที่มีการสรุปโรครองใน Discharge Summary 6.05 4C รหัสผ่าตัดไม่ครบทั้งที่มีข้อมูลการผ่าตัดใน Discharge Summary 5.25 5 สรุป PDx และ Sdx ถูกต้อง แต่ coder เรียงลำดับให้ไม่ถูก 1.70 6A สรุปการทำหัตถการถูกต้องแต่ให้รหัสผิด 9.46 6B สรุปการทำหัตถการผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับที่สรุป 2.83 7A รหัส PDx, SDx, OP ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก coder ให้รหัสตาม การสรุปเวชระเบียน 56.95 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

50 การให้รหัส (Coding Assessment - CA) รายการร้อยละ 7B สรุป Dx ไม่ครบ และไม่ให้รหัสเพิ่ม 26.86 7C สรุป Op ไม่ครบ และไม่ให้รหัสเพิ่ม 11.61 8A สรุปเวชระเบียนผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง 9.42 8B เรียงลำดับการวินิจฉัยผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง 1.61 8C สรุปโรคไม่ครบแต่ coder เพิ่มเติมรหัสให้ถูกต้อง 10.22 8D สรุปหัตถการผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง 4.93 8E สรุปหัตถการไม่ครบแต่ coder เพิ่มเติมรหัสให้ถูกต้อง 6.82 9 ปัญหาอื่นๆ 0.27 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

51


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของรหัสหัตถการใน ประเทศ ไทย •ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG •เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) •กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google