งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศกาล / วันสำคัญทางศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศกาล / วันสำคัญทางศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศกาล / วันสำคัญทางศาสนา

2 พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็อช ฮัชชานาฮ์ (Rosh Hashanah)
พิธีกรรม/เทศกาลที่สำคัญในศาสนายูดาย (Judaism) วันซะบาโต (Sabbath) เทศกาลปัสคา (Pesach) พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็อช ฮัชชานาฮ์ (Rosh Hashanah)

3 วันสะบาโต / ซะบาโต ( Sabbath )

4 เริ่มต้นตอนวันศุกร์หลังพระอาทิตย์ตกดิน
วันสะบาโต(ซะบาโต) ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ เริ่มต้นตอนวันศุกร์หลังพระอาทิตย์ตกดิน จะไปทำการสวดภาวนาและอ่านคัมภีร์โตราห์

5 วันสะบาโต(ซะบาโต) วันที่ 1 ทรงสร้างกลางวันและกลางคืน
วันที่ 2 ทรงสร้างน้ำ อากาศ และสวรรค์ วันที่ 3 ทรงสร้างแผ่นดิน วันที่ 4 ทรงสร้างด้วยอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว วันที่ 5 ทรงสร้างสรรพสัตว์ วันที่ 6 ทรงสร้างมนุษย์ วันที่ 7 คือ วันเสาร์ เป็น วันพักผ่อนและนมัสการพระเจ้า

6 วันสะบาโต(ซะบาโต) วันที่ 7 คือ วันเสาร์ (วันสุดท้ายของสัปดาห์) เป็นวันพักผ่อนและนมัสการพระเจ้า ห้ามทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ให้พักผ่อน นมัสการพระเจ้า อ่านคัมภีร์ เป็นวันเพื่อพระเยโฮวาห์เท่านั้น ระลึกถึงพระเจ้าผู้เป็นเจ้าชีวิตของมนุษย์ เป็นวันศักดิ์สิทธิ์

7 บัญญัติ 10 ประการ 1.อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย 2.อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน 3.อย่าออกพระนามของพระยะโฮวาพระจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร 4.จงระลึกถึงวันซะบาโตถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 5.จงนับคือบิดามารดาของเจ้า 6.อย่าฆ่าคน 7.อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา 8.อย่าลักทรัพย์ 9.อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน 10.อย่าโลภเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภริยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของเพื่อนบ้าน

8 พิธีกรรม/เทศกาลที่สำคัญในศาสนายูดาย
วันซะบาโต (Sabbath) คือวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ห้ามทำกิจกรรมใด ๆทุกประการ ใช้เวลาทั้งหมดเป็นวันพักผ่อน สวดมนต์อธิฐานภาวนา การอ่านคัมภีร์นมัสการและขอบคุณพระเจ้า

9 เทศกาลปัสคา ( Pesach / Passover )

10 พิธีกรรม/เทศกาลที่สำคัญในศาสนายูดาย
เทศกาลปัสคา (Pesach) เป็นพิธีกรรมสำคัญเกิดในสมัยของโมเสส เมื่อคืนวันก่อนที่ชาวยิวจะอพยพออกจากอียิปต์ พระเจ้าได้สั่งให้ชาวยิวฆ่าและทำอาหารรับประทานกับขนมปังไม่มีเชื้อและให้รับประทานให้หมดในวันเดียว ไม่ให้เหลือค้างให้ทุบหมดในเครื่องครัวและนำไปเฉพาะแป้งที่ไม่มีเชื้อ นอกจากนั้นให้เอาเลือดแกะป้ายไว้ที่หน้าประตู เพราะคืนนั้นพระเจ้าจะส่งทำทูตมรณะมาฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาวยิว คือผู้ที่ไม่มีเลือดแกะทาไว้ที่ประตู ประตูใดมีเครื่องหมายด้วยเลือดแกะดังกล่าว ทูตมรณะก็จะข้ามไปจึงเรียกว่า " ปัสคา " แปลว่า "ข้ามไป" ชาวยิวฉลองวันนี้ด้วยการเลี้ยงใหญ่และอธิฐานขอบคุณพระจ้า พิธีฉลองใช้เวลา 8 วัน ในวันสุดท้ายมีการฉลองใหญ่และทุกคนก็จะร้องขึ้นพร้อมกันว่า " ปีหน้าพบกันที่เยรูซาเล็ม "

11 เทศกาลปัสคา ( Pesach / Passover )
ระลึกถึงการอพยพออกจากอียีปต์ (ช่วยชาวยิวจากการเป็นการเป็นทาสในอียีปต์) ระลึกถึงที่พระเจ้าได้ช่วยชาวยิวและบุตรชายหัวปี(ลูกชายคนโต) จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 10 ประการที่พระเจ้าทำให้แก่ฟาโรห์ และ ชาวอียีปต์ ในเหตุการณ์ที่ฟาโรห์ไท่ยอมปลดปล่อยชาวฮีบรูออกจากการเป็นทาสในอียีปต์

12 ประตูใดมีเครื่องหมายด้วยเลือดแกะดังกล่าว ทูตมรณะก็จะข้ามไปจึงเรียกว่า " ปัสคา " แปลว่า "ข้ามไป"

13

14 สำหรับมื้อค่ำพิเศษในเทศกาลปัศกา
Seder สำหรับมื้อค่ำพิเศษในเทศกาลปัศกา

15

16

17

18 Seder

19

20

21 Seder

22

23

24 Matzo ( ขนมปังไร้เชื้อ )

25

26 มีการเป่าโชฟาร์ ( Chofar ) มีการกินขนมปังจุ่มลงในน้ำผึ้ง
พิธีกรรม/เทศกาลที่สำคัญในศาสนายูดาย (Judaism) พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็อช ฮัชชานาฮ์ ( Rosh Hashanah ) วันฉลองปีใหม่ มีการเป่าโชฟาร์ ( Chofar ) มีการกินขนมปังจุ่มลงในน้ำผึ้ง

27 พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็อช ฮัชชานาฮ์ ( Rosh Hashanah )

28 พิธีกรรม/เทศกาลที่สำคัญในศาสนายูดาย (Judaism)
เป่าโชฟาร์ ( chofar )

29 พิธีกรรม/เทศกาลที่สำคัญในศาสนายูดาย (Judaism)
เป่าโชฟาร์ ( chofar )

30 BACK


ดาวน์โหลด ppt เทศกาล / วันสำคัญทางศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google