งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศกาล / วันสำคัญ ทางศาสนา. วันซะบาโต (Sabbath) พิธี / เทศกาลปัสคา (Pesach) พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็ อช ฮัชชานาฮ์ (Rosh Hashanah) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศกาล / วันสำคัญ ทางศาสนา. วันซะบาโต (Sabbath) พิธี / เทศกาลปัสคา (Pesach) พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็ อช ฮัชชานาฮ์ (Rosh Hashanah) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศกาล / วันสำคัญ ทางศาสนา

2 วันซะบาโต (Sabbath) พิธี / เทศกาลปัสคา (Pesach) พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็ อช ฮัชชานาฮ์ (Rosh Hashanah) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน ศาสนายูดาย (Judaism)

3 วันสะบาโต / ซะบา โต ( Sabbath )

4 ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำ กิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวัน พักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ เริ่มต้นตอนวันศุกร์หลัง พระอาทิตย์ตกดิน จะไปทำการสวดภาวนา และอ่านคัมภีร์โตราห์ วันสะบาโต ( ซะบา โต )

5 วันที่ 1 ทรงสร้างกลางวันและ กลางคืน วันที่ 1 ทรงสร้างกลางวันและ กลางคืน วันที่ 2 ทรงสร้างน้ำ อากาส และ สวรรค์ วันที่ 2 ทรงสร้างน้ำ อากาส และ สวรรค์ วันที่ 3 ทรงสร้างแผ่นดิน วันที่ 3 ทรงสร้างแผ่นดิน วันที่ 4 ทรงสร้างด้วยอาทิตย์ ดวง จันทร์ และดวงดาว วันที่ 4 ทรงสร้างด้วยอาทิตย์ ดวง จันทร์ และดวงดาว วันที่ 5 ทรงสร้างสรรพสัตว์ วันที่ 5 ทรงสร้างสรรพสัตว์ วันสะบาโต ( ซะบาโต ) วันที่ 6 ทรงสร้างมนุษย์ วันที่ 6 ทรงสร้างมนุษย์ วันที่ 7 คือวันเสาร์เป็นวันพักผ่อน และนมัสการพระเจ้า วันที่ 7 คือวันเสาร์เป็นวันพักผ่อน และนมัสการพระเจ้า

6 วันสะบาโต ( ซะบาโต ) วันที่ 7 คือวันเสาร์เป็นวันพักผ่อน และนมัสการพระเจ้า วันที่ 7 คือวันเสาร์เป็นวันพักผ่อน และนมัสการพระเจ้า

7 1. อย่าได้มีพระเจ้าอื่น ต่อหน้าเราเลย 2. อย่าทำรูปเคารพ สำหรับตน 3. อย่าออกพระนาม ของพระยะโฮวาพระ จ้าของเจ้าอย่างไม่ สมควร 4. จงระลึกถึงวันซะบา โตถือเป็นวัน ศักดิ์สิทธิ์ 5. จงนับคือบิดา มารดาของเจ้า บัญญัติ 10 ประการ 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงประเวณีผัว เมียเขา 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จ ต่อเพื่อนบ้าน 10. อย่าโลภเรือนของ เพื่อนบ้าน อย่าโลภ ภริยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็น ของเพื่อนบ้าน

8 วันซะบาโต (Sabbath) คือวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ถือเป็น วันบริสุทธิ์ ห้ามทำกิจกรรมใด ๆทุกประการ ใช้เวลาทั้งหมด เป็นวันพักผ่อน สวดมนต์อธิ ฐานภาวนา การอ่านคัมภีร์ นมัสการและขอบคุณพระเจ้า พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน ศาสนายูดาย

9 เทศกาลปัส คา ( Pesach / Passover )

10 เทศกาลปัสคา (Pesach) เป็นพิธีกรรมสำคัญเกิดในสมัยของโมเสส เมื่อ คืนวันก่อนที่ชาวยิวจะอพยพออกจากอียิปต์ พระ เจ้าได้สั่งให้ชาวยิวฆ่าและทำอาหารรับประทาน กับขนมปังไม่มีเชื้อและให้รับประทานให้หมดใน วันเดียว ไม่ให้เหลือค้างให้ทุบหมดในเครื่องครัว และนำไปเฉพาะแป้งที่ไม่มีเชื้อ นอกจากนั้นให้ เอาเลือดแกะป้ายไว้ที่หน้าประตู เพราะคืนนั้น พระเจ้าจะส่งทำทูตมรณะมาฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ ชาวยิว คือผู้ที่ไม่มีเลือดแกะทาไว้ที่ประตู ประตู ใดมีเครื่องหมายด้วยเลือดแกะดังกล่าว ทูต มรณะก็จะข้ามไปจึงเรียกว่า " ปัสคา " แปลว่า " ข้ามไป " ชาวยิวฉลองวันนี้ด้วยการเลี้ยงใหญ่ และอธิฐานขอบคุณพระจ้า พิธีฉลองใช้เวลา 8 วัน ในวันสุดท้ายมีการฉลองใหญ่และทุกคนก็จะ ร้องขึ้นพร้อมกันว่า " ปีหน้าพบกันที่เยรูซาเล็ม " พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน ศาสนายูดาย

11 ระลึกถึงการอพยพ ออกจากอียีปต์ ( ช่วยชาวยิวจากการเป็น การเป็นทาสในอียีปต์ ) ระลึกถึงการอพยพ ออกจากอียีปต์ ( ช่วยชาวยิวจากการเป็น การเป็นทาสในอียีปต์ ) เทศกาลปัสคา ( Pesach / Passover ) ระลึกถึงที่พระเจ้าได้ช่วย ชาวยิวและบุตรชายหัวปี ( ลูกชายคนโต ) ระลึกถึงที่พระเจ้าได้ช่วย ชาวยิวและบุตรชายหัวปี ( ลูกชายคนโต )

12 ประตูใดมี เครื่องหมาย ด้วยเลือด แกะดังกล่าว ทูตมรณะก็ จะข้ามไปจึง เรียกว่า " ปัสคา " แปลว่า " ข้ามไป "

13

14 Seder สำหรับมื้อ ค่ำพิเศษ ใน เทศกาลปั ศกา

15

16

17

18 Seder

19

20

21 Seder

22

23

24 Matzo ( ขนมปังไร้ เชื้อ )

25

26 พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็ อช ฮัชชานาฮ์ ( Rosh Hashanah ) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน ศาสนายูดาย (Judaism) มีการเป่าโชฟาร์ ( Chofar ) วันฉลองปีใหม่ มีการกินขนมปังจุ่มลงในน้ำผึ้ง

27 พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็ อช ฮัชชานาฮ์ ( Rosh Hashanah )

28 เป่าโชฟาร์ ( chofar ) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน ศาสนายูดาย (Judaism)

29 เป่าโชฟาร์ ( chofar ) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน ศาสนายูดาย (Judaism)

30 BACK


ดาวน์โหลด ppt เทศกาล / วันสำคัญ ทางศาสนา. วันซะบาโต (Sabbath) พิธี / เทศกาลปัสคา (Pesach) พิธีฉลองปีใหม่ ที่เรียกว่า ร็ อช ฮัชชานาฮ์ (Rosh Hashanah) พิธีกรรม / เทศกาลที่สำคัญใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google