งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของเลขยกกำลัง จัดทำโดย นางเพ็ญประภา รัตนะเดชะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของเลขยกกำลัง จัดทำโดย นางเพ็ญประภา รัตนะเดชะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติของเลขยกกำลัง จัดทำโดย นางเพ็ญประภา รัตนะเดชะ

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
คูณและหารจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม โดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่า น้อยๆ หรือมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

3 สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง
สาระการเรียนรู้ สมบัติของเลขยกกำลัง การดำเนินการของเลขยกกำลัง สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

4 สมบัติของเลขยกกำลัง สมบัติของการคูณเลขยกกำลัง สมบัติของการหารเลขยกกำลัง การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.1

5 2. = 1 เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์
ตัวอย่าง = 1 1 = 3. = เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็มบวก ตัวอย่าง = =

6 สมบัติ ของการคูณเลขยกกำลัง
เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก = เนื่องจาก = = =

7 ตัวอย่าง จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 1. = = = = 2. = = 3. =

8 สมบัติของการหารเลขยกกำลัง
= เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก

9 ตัวอย่าง จงทำให้เป็นผลสำเร็จ = 1. = 2. = = = = = 3. =

10 ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ วิธีทำ = = = = = = ตอบ

11 เมื่อ n แทนจำนวนเต็มบวก
ตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ เมื่อ n แทนจำนวนเต็มบวก วิธีทำ = = = = = = 1 ตอบ 1

12

13 การเขียนจำนวนในรูปรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
จำนวนบวกที่มีค่ามาก ๆ หรือมีค่าน้อย ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ นิยมเขียนจำนวนดังกล่าวในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรูปทั่วไปเป็น เมื่อ และ n แทนจำนวนเต็ม เช่น 12,500,000,000,000 เขียนแทนด้วย เขียนแทนด้วย

14

15 กิโลเมตรต่อวินาที จงหาอัตราเร็วต่อชั่วโมง
ตัวอย่าง โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในอัตราเร็วประมาณ กิโลเมตรต่อวินาที จงหาอัตราเร็วต่อชั่วโมง วิธีทำ เวลา 1 ชั่วโมง มี วินาที โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในอัตราเร็วประมาณ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในอัตราเร็วประมาณ กิโลเมตรต่อชั่วโมง = กิโลเมตรต่อชั่วโมง = กิโลเมตรต่อชั่วโมง = = กิโลเมตรต่อชั่วโมง = กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอบ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

16

17

18 แบบฝึกหัด 1.1 1. จงหาผลลัพธ์ในรูปเลขยกกำลัง

19

20

21

22

23

24

25

26 3. = วิธีทำ = = = = 3 1 = 3 ตอบ

27 4. [ ] วิธีทำ [ ] = = = = ตอบ

28 5. วิธีทำ = = = = = ตอบ

29 6. วิธีทำ = = = = = = ตอบ =

30 7. วิธีทำ = = = ตอบ = 4,000

31 8. วิธีทำ = = = = = = ตอบ 30

32 9. เมื่อ วิธีทำ = = = = = ตอบ

33 10. เมื่อ และ วิธีทำ = = = = ตอบ

34 11. เมื่อ แทนจำนวนเต็มบวก วิธีทำ = = = = = ตอบ

35 12. วิธีทำ = = = = = ตอบ

36 3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 1) ,000,000,000 = = = 2) = 3) = = 4) = = 104

37 5) = = = ตอบ = 6) = = ตอบ =

38 7) = = ตอบ = 8) = = = ตอบ =

39 9) 516 ล้าน 5.78 × 109 2.5 × 1013 10) 5.78 พันล้าน = 12) 25 ล้านล้าน =
9) ล้าน = = = 10) พันล้าน 5.78 × 109 = 11) หมื่นล้าน = 12) ล้านล้าน = = 2.5 × 1013

40 หนังสือพจนานุกรมเล่มหนึ่งวัดความยาวจากหน้า 1 ถึงหน้า 1,440 ได้
ประมาณ เซนติเมตร จงหาว่ากระดาษหนึ่งแผ่นของพจนานุกรมเล่มนี้หนาประมาณกี่เซนติเมตร ให้เขียนคำตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ วิธีทำ กระดาษ 1,440 หน้าคิดเป็น แผ่น กระดาษ แผ่น หนาประมาณ เซนติเมตร กระดาษ แผ่นหนาประมาณ เซนติเมตร = เซนติเมตร เซนติเมตร = 7.5 × 10-3 ตอบ กระดาษแผ่นหนาประมาณ เซนติเมตร 7.5 × 10-3

41 กิโลกรัม กิโลกรัม กิโลกรัม
5. ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเช่นเดียวกับโลก ดาวอังคารมีมวล ประมาณ เท่าของโลก ถ้าโลกมีมวลประมาณ 5.98 × กิโลกรัม จงหาว่าดาวอังคารมีมวลกี่กิโลกรัม ให้เขียนคำตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ วิธีทำ โลกมีมวลประมาณ กิโลกรัม ดาวอังคารมีมวลประมาณ เท่าของโลก ดาวอังคารมีมวลประมาณ = (0.1074) × ( ) กิโลกรัม กิโลกรัม = ( × 10-1) × ( ) กิโลกรัม 101 = ( × ) × 1024 = กิโลกรัม ตอบ กิโลกรัม

42 6. นักดาราศาสตร์นิยมวัดระยะทางระหว่างดวงดาวเป็นปีแสง ระยะ 1 ปี
นักดาราศาสตร์นิยมวัดระยะทางระหว่างดวงดาวเป็นปีแสง ระยะ 1 ปี แสง คือระยะที่แสงเคลื่อนที่ไปได้ในเวลา 1 ปี ถ้าอัตราเร็วของแสง ประมาณ 186,262 ไมล์ต่อวินาที จงหาว่า 1 ปีแสง เป็นระยะ ประมาณกี่กิโลเมตร ให้เขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ( กำหนดให้ 1 ไมล์เท่ากับ กิโลเมตร ) วิธีทำ เวลา 1 ปี มี วัน วันมี ชั่วโมง 1 ชั่วโมง มี นาที นาที มี วินาที เวลา ปีมี × 24 × 60 × 60 = 31,536, วินาที วินาที = × 107 ในเวลา 1 วินาที แสงเคลื่อนที่ได้ ,262 ไมล์ ไมล์ = ในเวลา วินาที แสงเคลื่อนที่ได้

43 กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร
= ไมล์ = ไมล์ กำหนดให้ 1 ไมล์เท่ากับ กิโลเมตร ไมล์ ถ้า กิโลเมตร = = กิโลเมตร นั่นคือ 1 ปี แสงเป็นระยะประมาณ กิโลเมตร ตอบ กิโลเมตร

44 ถ้าจำนวนที่ 1 คือ A × 10n และจำนวนที่ 2 คือ B × 10m
7. เมื่อมีจำนวนบวกสองจำนวนซึ่งแต่ละจำนวนอยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าจำนวนใดมากกว่า จงอธิบาย วิธีคิด ถ้าจำนวนที่ 1 คือ A × 10n และจำนวนที่ 2 คือ B × 10m วิธีการเปรียบเทียบทำได้โดยพิจารณา ดังนี้ กรณีที่ ถ้า m = n แล้วให้เปรียบเทียบ A กับ B ถ้า A > B จะได้ A × 10n > B × 10m ถ้า A < B จะได้ A × 10n < B × 10m ถ้า A = B จะได้ A × 10n = B × 10m

45 กรณีที่ 2 ถ้า A = B แล้วเปรียบเทียบ n กับ m
ถ้า n < m จะได้ A × 10n < B × 10m ถ้า n > m จะได้ A × 10n > B × 10m ถ้า n = m จะได้ A × 10n = B × 10m กรณีที่ ถ้า A ≠ B และ m ≠ n แล้ว ให้พิจารณาที่เลขชี้ กำลัง คือ m กับ n ก่อน แล้วจึงพิจารณา A กับ B ตามลำดับ

46 การดำเนินการของเลขยกกำลัง
การคูณเลขยกกำลัง แบบฝึกหัด 1.2ก การหารเลขยกกำลัง แบบฝึกหัดหน้า 17 – 18 (1.2ข)

47 การคูณเลขยกกำลัง m และ n แทนจำนวนเต็ม am × an = a m+n
การดำเนินการของเลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลัง เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็ม am × an = a m+n

48 ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ในรูปเลขยกกำลัง จงหาผลคูณ วิธีทำ ตอบ
ตัวอย่างที่ 1 ในรูปเลขยกกำลัง จงหาผลคูณ วิธีทำ = = = ตอบ ตัวอย่างที่ 2 ในรูปเลขยกกำลัง จงหาผลคูณ วิธีทำ = (-5)-8 = 5-8 = 5(-8)+(-5) = ตอบ

49

50 = 2 แบบฝึกหัด 1.2 ก จงหาผลลัพธ์ในรูปเลขยกกำลัง 1. วิธีทำ = 2. วิธีทำ
แบบฝึกหัด 1.2 ก จงหาผลลัพธ์ในรูปเลขยกกำลัง 1. วิธีทำ = = = ตอบ 2. = = วิธีทำ = = = 2 ตอบ 2

51 3. 4. วิธีทำ วิธีทำ = = = = = = = 1 ตอบ ตอบ 1

52 6. 5. วิธีทำ วิธีทำ = = = = = = ตอบ ตอบ 1

53 7. 8. วิธีทำ วิธีทำ = = = = = ตอบ หรือ ตอบ 1

54 9. × วิธีทำ × = = = (-7 )-2 = ตอบ (-7 )-2

55

56 2. จงหาผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

57

58

59 3. จงหาผลลัพธ์ในรูปอย่างง่าย

60

61

62 4. จงหาจำนวนมาแทน a แล้วทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง

63

64 4 4

65

66

67 การหารเลขยกกำลัง = 27+2 = 5-2+4
เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม = 1. = = 2. = =

68 a- n = เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็ม

69

70

71

72

73 แบบฝึกหัดหน้า 17 – 18 (1.2ข )

74

75

76

77 - + = ( - 10)4 = 104 104

78

79

80

81 - + 10-8 =

82

83 = = - 37.5

84

85

86

87

88

89 = 166.5 เมตร

90 = 20,477.8 20,478 20,477.8

91 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด 1.3 เป็นจริงหรือไม่ ดอกเบี้ยทบต้น คิดเป็นล้านล้าน

92 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง
1. เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็ม เช่น (52)4 = = 58 ตัวอย่าง จงหาผลคูณ ในรูปเลขยกกำลังที่มี 25 เป็นฐาน วิธีทำ = = = ตอบ

93 2. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลาย ๆ จำนวน
2. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลาย ๆ จำนวน เมื่อ a และ b แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็ม ตัวอย่าง เป็นเลขยกกำลังที่มี เป็นฐาน และ 3 เป็นเลขชี้กำลัง = = ตอบ = ตัวอย่าง จงเขียน ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ วิธีทำ = ตอบ =

94 3. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลาย ๆ จำนวน
3. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลาย ๆ จำนวน เมื่อ a และ b แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็ม จงเขียน ในรูปเศษส่วนของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น จำนวนเฉพาะ ตัวอย่าง วิธีทำ = ตอบ

95 Back Next จงหาผลลัพธ์ ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น ตัวอย่าง
จงหาผลลัพธ์ ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนเต็มบวก วิธีทำ = = = = Back = Next = ตอบ

96

97 แบบฝึกหัด 1.3

98

99

100

101

102

103 = = 404 404

104

105 (0.2)- 5 (0.2) 5 1

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120 ดอกเบี้ยทบต้น ในการกู้ยืมเงิน ค่าตอบแทนที่ผู้กู้ตกลงให้แก่ผู้ให้กู้ เรียกว่า ดอกเบี้ย การจ่ายค่าดอกเบี้ยจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์อื่นก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงิน ตามกฎหมายถ้าไม่ใช่เป็นการกู้ยืมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้ ในกรณีที่ผู้กู้ค้างชำระดอกเบี้ย ผู้ให้กู้อาจเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้อีกหนึ่ง ทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระ เรียกว่า ดอกเบี้ยทบต้น ตามกฎหมายผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ ยกเว้นจะมีสัญญาตกลงกันเป็นหนังสือว่าให้คิดเบี้ยต้นได้

121 การฝากเงินไว้กับธนาคารประเภทฝากแบบประจำ ปกติจะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นในแต่ละช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้
ในการคิดดอกเบี้ยเมื่อนำดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเงื่อนไขของเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดรวมกับเงินต้น เรียกว่า เงินรวม เช่น ต้นปีฝากเงินไว้ บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่ฝากจะได้ดอกเบี้ย = 2 บาท เมื่อนำเงินต้น บาทรวมกับดอกเบี้ยที่ได้ 2 บาท จะได้เป็นเงินรวม = บาท

122 ดังนั้นสิ้นปีที่ 1 ได้เงินรวม
ตัวอย่าง จงหาเงินรวมของเงินต้น บาท ระยะเวลา 3 ปี คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละหนึ่งครั้ง อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี เริ่มปีที่ 1 เงินต้น บาท ดอกเบี้ย 6% สิ้นปีที่ 1 ได้ดอกเบี้ย หรือ บาท ใช้สมบัติการแจกแจง บาท จะได้เงินรวม บาท ดังนั้นสิ้นปีที่ 1 ได้เงินรวม

123 ดังนั้นสิ้นปีที่ 2 ได้เงินรวม บาท
เริ่มปีที่ 2 เงินต้น บาท ดอกเบี้ย 6% สิ้นปีที่ 2 ได้ดอกเบี้ย บาท จะได้เงินรวม ใช้สมบัติการแจกแจง บาท ดังนั้นสิ้นปีที่ 2 ได้เงินรวม บาท

124 ดังนั้นสิ้นปีที่ 3 ได้เงินรวม
เริ่มปีที่ 3 เงินต้น บาท ดอกเบี้ย 6% ได้ดอกเบี้ย บาท สิ้นปีที่ 3 จะได้เงินรวม บาท ดังนั้นสิ้นปีที่ 3 ได้เงินรวม บาท

125 วิธีทำ จากโจทย์ P = 5,000 , r = 5 , t = 3
กำหนดเงินต้น 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้น ปีละหนึ่งครั้ง จงหาดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีที่ 3 วิธีทำ จากโจทย์ P = 5,000 , r = 5 , t = 3 จากสูตร A = แทนค่า A = = (5,000)(1.05)3 = (5,000)(1.1576) = 5,788 บาท ดังนั้น ได้เงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ 3 ประมาณ 5,788 บาท นั่นคือ ได้ดอกเบี้ยทบต้นเมื่อสิ้นปีที่ 3 ประมาณ 5, ,000 = บาท ตอบ บาท

126 ดังนั้นสิ้นปีที่ 2 จะได้เงินรวมประมาณ 8,324.80 บาท
กำหนดเงินต้น 8,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน จงหาเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ 2 วิธีทำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็น 2% ต่อปี เมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยต่อ 6 เดือน ระยะเวลา 2 ปี คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน ต้องคิด ดอกเบี้ยทบต้น 22 = ครั้ง จากสูตร A = แทนค่า A = = (8,000)(1.01)4 = (8,000)(1.0406) = 8, บาท ดังนั้นสิ้นปีที่ 2 จะได้เงินรวมประมาณ 8, บาท ตอบ 8, บาท

127 คิดเป็นล้านล้าน ในทางคณิตศาสตร์ สามารถเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ สามารถเขียน จำนวนเหล่านี้ในรูป A  10n เมื่อ n แทนจำนวนเต็มบวกได้ เช่น 9,300, = 9.3  106 5,000,000, = 5  109 เนื่องจาก 106 = 1,000,000 หรือ 1  106 หรือ หนึ่งล้าน เพื่อความสะดวก ในการเขียน การอ่าน และการนำไปใช้ เราอาจใช้หน่วย หมื่นล้าน แสนล้าน ล้านล้าน แทนรูป 10n ได้ เช่น 225  10n = 225  104 106 อ่านว่า สองร้อยยี่สิบห้าหมื่นล้าน 3 = 3  105  อ่านว่า สามแสนล้าน 7.5  1012 = 7.5  106  106 อ่านว่า เจ็ดจุดห้าล้านล้าน

128 จงหาผลลัพธ์ 1) 2.5 หมื่นล้านบาท รวมกับ 4,200 ล้านบาท เท่ากับกี่ล้านบาท
1) หมื่นล้านบาท รวมกับ 4,200 ล้านบาท เท่ากับกี่ล้านบาท วิธีทำ (2.5  1010) + (4,200  106) = (25  109)+(4.2  109) = (25+4.2)  109 =  109 =  103  106 = 29,200  106 ตอบ 29,200 ล้านบาท 2) พันล้านบาท ต่างจาก 1,320 ล้านบาท เท่ากับกี่ล้านบาท วิธีทำ (12.2  109)+(1,320 106) = (12.2  109) - (1.32 109) = ( )  = 10.88 109 =  103  106 = 10,880  106 ตอบ 10,880 ล้านบาท

129


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของเลขยกกำลัง จัดทำโดย นางเพ็ญประภา รัตนะเดชะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google