งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์ รับแจ้งผู้ป่วย จากฝ่ายต่างๆ ของรพ. เทพารักษ์ รับ consult case จาก รพ. สต. ทุกแห่ง ประสานงาน FCT ติดต่อ คุณชยาภรณ์ คุณชยาภรณ์ / คุณ ณัชชา รพ. สต. สำนักตะคร้อ / บึงปรือ วันศุกร์ เช้า / บ่าย วาง แผนการ เยี่ยม บ้าน คุณไอยลดา / คุณคมกริช / คุณจารุวรรณ รพ. สต. วังยายทอง / หนอง แวง วันอังคารบ่าย วาง แผนการ เยี่ยม บ้าน คุณภานุสรณ์ / คุณ ภานุพงษ์ รพ. สต. สะพานหิน วันพุธบ่าย ออกเยี่ยม บ้าน ประเมินผล / วางแผนการเยี่ยมครั้ง ต่อไป / บันทึกข้อมูล รวบรวมรายงาน / ส่งข้อมูล รพ. ด่านขุนทด ทุกวันจันทร์ บ่าย

2 แนวทางการดำเนินงาน FCT รพ. เทพารักษ์ ผู้ป่วยใน รพ. เทพารักษ์ 1. ฝ่ายต่างๆของ รพ. สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องการออกเยี่ยมบ้านได้โดย การกรอก “ แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง FCT ” ( ใบสีฟ้า ) โดย แนบกับ OPD การ์ด ระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบ 2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเก็บรวบรวมข้อมูล “ แบบประเมินภาวะสุขภาพ ผู้ป่วยต่อเนื่อง FCT ” ส่งที่ห้องยาทุกวัน เวลา 15.30 น. 3. ผู้รับผิดชอบงาน คุณชยาภรณ์ รวบรวมข้อมูล ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ แบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบของ รพ. สต. เพื่อเตรียมเอกสาร / ข้อมูลในการ ออกเยี่ยมผู้ป่วย 4. กำหนดวันออกเยี่ยม / ผู้รับผิดชอบประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แจ้ง กำหนดการออกเยี่ยมและประสานความร่วมมือในการออกเยี่ยม 5. หลังออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้เยี่ยมบันทึกข้อมูล ใน “ แบบบันทึกการเยี่ยม บ้าน FCT รพ. เทพารักษ์ ” 6. ผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมข้อมูล ประเมินผลการเยี่ยมบ้าน 7. ส่งรายงานให้ รพ. ด่านขุนทด / รพ. มหาราช / รพ. เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุร นารี

3 แนวทางการดำเนินงาน FCT รพ. เทพารักษ์ ผู้ป่วยรับ - ส่งต่อจากที่อื่น 1. FCT ส่งจาก รพ. ด่านขุนทด / รพ. มหาราช / รพ. เทพรัตน์ / รพ. ค่าย สุรนารี ทาง E-mail / จดหมาย 2. ประสานส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ รพ. สต. ออกเยี่ยม 3. หาก รพ. สต. ต้องการให้ทีม รพ. เทพารักษ์ ออกเยี่ยม ประสาน คุณชยาภรณ์ ทาง E-mail amp_nurse@hotmail.com โทร. 091- 8313435 คุณชยาภรณ์ แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละ รพ. สต. ออก เยี่ยม amp_nurse@hotmail.com 4. รพ. สต. ส่งผลการออกเยี่ยมบ้านมายังศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ ทาง E-mail Thaparak-hospital@hotmail.com Thaparak-hospital@hotmail.com 5. ผู้รับผิดชอบงาน คุณชยาภรณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินผลการ เยี่ยมบ้าน 6. ส่งรายงานให้ รพ. ด่านขุนทด / รพ. มหาราช / รพ. เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี

4 ภาพกิจกรรม FCT โรงพยาบาลเทพารักษ์

5


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google