งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์ รับแจ้งผู้ป่วย จากฝ่ายต่างๆ ของรพ. เทพารักษ์ รับ consult case จาก รพ. สต. ทุกแห่ง ประสานงาน FCT ติดต่อ คุณชยาภรณ์ คุณชยาภรณ์ / คุณ ณัชชา รพ. สต. สำนักตะคร้อ / บึงปรือ วันศุกร์ เช้า / บ่าย วาง แผนการ เยี่ยม บ้าน คุณไอยลดา / คุณคมกริช / คุณจารุวรรณ รพ. สต. วังยายทอง / หนอง แวง วันอังคารบ่าย วาง แผนการ เยี่ยม บ้าน คุณภานุสรณ์ / คุณ ภานุพงษ์ รพ. สต. สะพานหิน วันพุธบ่าย ออกเยี่ยม บ้าน ประเมินผล / วางแผนการเยี่ยมครั้ง ต่อไป / บันทึกข้อมูล รวบรวมรายงาน / ส่งข้อมูล รพ. ด่านขุนทด ทุกวันจันทร์ บ่าย

2 แนวทางการดำเนินงาน FCT รพ. เทพารักษ์ ผู้ป่วยใน รพ. เทพารักษ์ 1. ฝ่ายต่างๆของ รพ. สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องการออกเยี่ยมบ้านได้โดย การกรอก “ แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง FCT ” ( ใบสีฟ้า ) โดย แนบกับ OPD การ์ด ระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบ 2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเก็บรวบรวมข้อมูล “ แบบประเมินภาวะสุขภาพ ผู้ป่วยต่อเนื่อง FCT ” ส่งที่ห้องยาทุกวัน เวลา น. 3. ผู้รับผิดชอบงาน คุณชยาภรณ์ รวบรวมข้อมูล ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ แบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบของ รพ. สต. เพื่อเตรียมเอกสาร / ข้อมูลในการ ออกเยี่ยมผู้ป่วย 4. กำหนดวันออกเยี่ยม / ผู้รับผิดชอบประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แจ้ง กำหนดการออกเยี่ยมและประสานความร่วมมือในการออกเยี่ยม 5. หลังออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้เยี่ยมบันทึกข้อมูล ใน “ แบบบันทึกการเยี่ยม บ้าน FCT รพ. เทพารักษ์ ” 6. ผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมข้อมูล ประเมินผลการเยี่ยมบ้าน 7. ส่งรายงานให้ รพ. ด่านขุนทด / รพ. มหาราช / รพ. เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุร นารี

3 แนวทางการดำเนินงาน FCT รพ. เทพารักษ์ ผู้ป่วยรับ - ส่งต่อจากที่อื่น 1. FCT ส่งจาก รพ. ด่านขุนทด / รพ. มหาราช / รพ. เทพรัตน์ / รพ. ค่าย สุรนารี ทาง / จดหมาย 2. ประสานส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ รพ. สต. ออกเยี่ยม 3. หาก รพ. สต. ต้องการให้ทีม รพ. เทพารักษ์ ออกเยี่ยม ประสาน คุณชยาภรณ์ ทาง โทร คุณชยาภรณ์ แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละ รพ. สต. ออก เยี่ยม 4. รพ. สต. ส่งผลการออกเยี่ยมบ้านมายังศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ ทาง 5. ผู้รับผิดชอบงาน คุณชยาภรณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินผลการ เยี่ยมบ้าน 6. ส่งรายงานให้ รพ. ด่านขุนทด / รพ. มหาราช / รพ. เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี

4 ภาพกิจกรรม FCT โรงพยาบาลเทพารักษ์

5


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ จัดบริการเชิงรุก ศูนย์ประสานงาน FCT รพ. เทพารักษ์ รับ case จากรพ. มหาราช / เทพรัตน์ / รพ. ค่ายสุรนารี / รพ. อื่นๆ FCT รพ. เทพารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google