งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ Multi-tiers Video On Demand (CumulusClips) ด้วย DNS Load balancer กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายสรายุทธ กูลเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ Multi-tiers Video On Demand (CumulusClips) ด้วย DNS Load balancer กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายสรายุทธ กูลเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ Multi-tiers Video On Demand (CumulusClips) ด้วย DNS Load balancer กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายสรายุทธ กูลเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1

2 Video On Demand 2 CMS

3 Cumulus Clip (CMS) จากเดิม Server Requirements on Linux / Unix operating systems only. 3 ต้นฉบับปรับปรุง FFMPEG PHP 5.3+ MySQL 5.0+ Apache web server FFMPEG PHP 5.3+ MySQL 5.0+ Apache web server

4 Cumulus Clip (CMS) พัฒนาให้มีรูปแบบ ภาษาไทย ด้วย Thai Language Packs 4

5 Cumulus Clip (CMS) พัฒนาให้ Jwplayer 6.1 5

6 การติดตั้งและกำหนดค่า cumulusclips/cc-content/uploads/ avatars flv mobile บรรจุไฟล์ MP4 temp Thumbs บรรจุไฟล์ Handbill 6

7 การติดตั้งและกำหนดค่า cumulusclips/cc-core/config/config.php // Database Credentials define ('DB_HOST', 'localhost'); <- Database Server define ('DB_USER', 'root'); define ('DB_PASS', '123456'); define ('DB_NAME', 'cumulus'); define ('DB_PREFIX', ''); 7

8 การติดตั้งและกำหนดค่า cumulusclips/cc- content/themes/cumulus/play.tpl....... flashplayer : ' theme_url?>/flash/player.swf', autostart : true, file : ' flv_url?>/ filename?>.mp4', image : ' thumb_url?>/ filename?>.jpg', 8

9 การติดตั้งและกำหนดค่า cumulusclips/cc-core/system/upload.ajax.php ### Move video to site temp directory ### Change permissions on raw video file ### Update video information ### Initilize Encoder 9

10 แนวคิดเทคโนโลยี Multi-tier 10 Single HostMulti tier

11 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Multi-tier ชุดการทดสอบ12 จำนวนการขอใช้บริการ (หน้าเว็บ) 280440 ระยะเวลาในการทดสอบ/ จำนวนครั้ง 5 นาที/10 จำนวนภาพยนตร์/ความ ยาวเฉลี่ย/ความละเอียด 11 เรื่อง/120 นาที/720P 11 เครื่องแม่ข่ายเสมือนจริงSingle HostMulti-Tier จำนวนการขอใช้บริการ (หน้าเว็บ) 280440280440 ให้บริการได้เฉลี่ย(หน้าเว็บ)257350270420 มีข้อผิดพลาด(Error) เฉลี่ย/มากที่สุด(หน้าเว็บ) 23/2490/9510/1020/20 ผลการ ทดสอบ

12 การใช้ทรัพยากรของเทคโนโลยี Multi-tier 12

13 การติดตั้งแบบ Multi-tier VOD (Cumulusclips) Load Balancing (DNS) Web Server tier (Apache ) File Server tier (NFS 4.0) DataBase Server tier (MySQL) 13

14 Load Balancing (DNS) การกำหนดค่าในไฟล์ forward และ reward cm.skru.ac.thIN 172.17.68.44 172.17.68.45 172.17.68.46 14

15 Web Server tier (Apache ) กำหนดชื่อเดียวกัน และทำการ mount nfs ไปยัง cumulusclip/cc- content/uploads/mobiles cumulusclip/cc- content/uploads/thums 15

16 สาธิตระบบ การสาธิตระบบ 16

17 ประโยชน์ที่ได้รับ นำแนวคิดของเทคโนโลยี Multi-tier ใช้กับ CMS อื่นๆ ได้แก่ Moodle Joomlar เป็นต้น สามารถสร้างบริการที่มีความสามารถใน การขยายตัวได้ ให้บริการระบบมิเดียเซ็นเตอร์ภายในองค์กร 17

18 ปัญหาและอุปสรรค์ ระบบ load balancing มีหลายแบบเช่น HAProxy Piranya ที่สามารถ monitor เครื่องใน pool ได้ตลอดเวลา มีความต้องการไฟล์คุณภาพสูงกว่า 1080p จึงมีความยากในการออกแบบหน้าเว็บที่ รองรับในบรรจุเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เข้าร่วมเช่น Hadoop-FS หรือ Network-file-storage 18

19 Any Questions 19


ดาวน์โหลด ppt ระบบ Multi-tiers Video On Demand (CumulusClips) ด้วย DNS Load balancer กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส นายสรายุทธ กูลเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google