งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการทดสอบระบบ SIP Server ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการทดสอบระบบ SIP Server ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการทดสอบระบบ SIP Server ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 หัวหน้าโครงการ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ผู้ร่วมโครงการ นายสุรชัย จิตพินิจยล โครงการทดสอบระบบ SIP Server ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2 55 0 ถึง 31 มีนาคม 2 55 0

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  จัดตั้งเซอร์ฟเวอร์เพื่อให้ บริการ SIP (Session Initiation Protocol)  ซอร์ฟแวร์บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารใช้ โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย  ฮาร์ดแวร์ที่สามารถ โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย โครงการทดสอบระบบ SIP Server

4 กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ 2. บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย 2. บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย โครงการทดสอบระบบ SIP Server

5 ดัชนีชี้วัด มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิด ให้บริการ SIP จำนวน 1 เครื่อง โครงการทดสอบระบบ SIP Server

6 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส 1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 2. ทดสอบการติดตั้งและการใช้งานจาก โปรแกรมจำลอง OS 3. ทดสอบการติดตั้งและการใช้งานจาก Server โครงการทดสอบระบบ SIP Server ไตร มาสที่ 1

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการทดสอบระบบ SIP Server ทำการทดสอบและเปรียบเทียบ ระหว่างโปรแกรม SER กับ Asterisk จากโปรแกรมจำลอง OS ไตร มาสที่ 2

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับ ระบบอื่นๆหลายระบบจึง ค่อนข้างยากต่อการติดตั้ง  การติดตั้ง และการปรับตั้งค่า การใช้งานของโปรแกรม SER มีความซับซ้อน จึงเกิดปัญหา กับการใช้งาน โครงการทดสอบระบบ SIP Server

9 User01 User02 SIP server invite ack RTP


ดาวน์โหลด ppt โครงการทดสอบระบบ SIP Server ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google