งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ad-awareAd-aware จัดทำโดย นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ ID 50102010291 SC15A (B01)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ad-awareAd-aware จัดทำโดย นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ ID 50102010291 SC15A (B01)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ad-awareAd-aware จัดทำโดย นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ ID 50102010291 SC15A (B01)

2 นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 50102010291 SC15A B01 โปรแกรม Ad-aware ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่าน internet ได้แพร่หลายไปยังกลุ่มคนทุก ประเภท มีประโยชน์ทั้งในการค้นหา ข้อมูล ความรู้ ฯลฯ มีการแข่งขันใน การโฆษณากันอย่างมากมาย จน บางครั้งก็มีการละเมิดสิทธิของผู้ใช้งาน ซึ่งแฝงอยู่ในรูปของโฆษณา เช่น cookie spam mail เป็นต้น เพื่อให้ เข้าถึงผู้ใช้มากขึ้น จึงมีการสร้าง โปรแกรมสำหรับการป้องกันการละ เมิดของเจ้าของโฆษณาต่างๆ ซึ่งก็คือ โปรแกรม Ad-aware

3 นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 50102010291 SC15A B01 รายละเอียดของ Ad-aware ชื่อ โปรแกร ม Ad-aware Version 6.0 ประเภท Freeware ความสามา รถ กำจัด cookie, spam mail, และ Link brand ของสินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยจะตรวจสอบถึง registry เลยทีดียว ประโยชน์ ป้องกันการล้วงข้อมูล ( hack ) ข้อมูล ส่วนตัว หรือการฝังตัวของ brander ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณา และยังทำให้น่ารำคาญใจแก่ผู้ใช้ด้วย ลักษณะ การทำงาน โปรแกรมจะทำการ Scan ทั้งตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา ส่วนที่เป็น Cookie, spam mail และ Registry ของ ระบบเพื่อทำลาย file นั้น ๆ เหตุผลที่ เลือก คิดว่ามีประโยชน์ในการใช้งานของ นักศึกษา ที่ต้องใช้ internet ในการ ค้นหาข้อมูลหรือความรู้อยู่เสมอ

4 นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 50102010291 SC15A B01 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Ad- aware 1. ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไปยัง ไฟล์ที่ดาวน์ โหลดมาค โดยทั่วไปจะเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า aaw6181.exe

5 นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 50102010291 SC15A B01

6

7

8

9

10

11 วิธีการใช้งานโปรแกรม Ad-aware

12 นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 50102010291 SC15A B01

13

14

15

16

17

18 วิธีการ Upgrade โปรแกรม Ad-aware

19

20

21 Link ท ี่เกี่ยวข้อง http://mslife.100free.com/teaching/ada ware_install.html http://www.kapook.com/promote/a ddware/ http://www.thaiware.com/main/info.php?i d=1919


ดาวน์โหลด ppt Ad-awareAd-aware จัดทำโดย นายกาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ ID 50102010291 SC15A (B01)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google