งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานแพทย์แผน ไทย ตัวชี้วัด มีจำนวนผู้รับบริการด้าน การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานแพทย์แผน ไทย ตัวชี้วัด มีจำนวนผู้รับบริการด้าน การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานแพทย์แผน ไทย ตัวชี้วัด มีจำนวนผู้รับบริการด้าน การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

2 ผลการดำเนินงาน อำเภอประชาชนที่ได้รับ การรักษาพยาบาล และฟื้นฟู (OPD) ทั้งหมด ( คน ) ประชาชนที่ได้รับ การรักษาและ ฟื้นฟูด้วย การแพทย์แผน ไทยและ การแพทย์ ทางเลือก ( คน ) ร้อยละ ปี 2555 ( มิ. ย.54– พ. ค.55) 1,007,196 132,14013.12 ปี 25541,025,363131,34912.81 ปี 25531,097,247112,06512.95

3 สิ่งที่ดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทยและพัฒนา เครือข่ายแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็ง - ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพร รพ. กุดชุม ซึ่งเป็น แหล่งกระจายยาสมุนไพรของจังหวัดสู่มาตรฐานที่ดี ในการผลิต (GMP) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ และผู้รับบริการ ( รอผลการประเมินจาก อ. ย.) - จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการจัดการสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ สุขภาพและการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและจัดบริการ การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน โดยกำหนดเป็น นโยบายขยายบริการคลินิกบริการการแพทย์แผน ไทยใน รพ. สต. ทุกอำเภอเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๕๘ และ ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๕๙


ดาวน์โหลด ppt งานแพทย์แผน ไทย ตัวชี้วัด มีจำนวนผู้รับบริการด้าน การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google