งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้ติดต่อ เภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ อีเมล์

2 บริบท / ภาพรวม / สภาพปัญหา
โรงพยาบาลเขาชัยสนเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง การดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยเอชไอวีมีคลินิกเฉพาะ โดยวัณโรคมีคลินิกวันจันทร์เช้า ผู้ป่วยเอชไอวีมีคลินิกในวันศุกร์เช้า โดยทั้งสองคลินิกให้บริการแบบ one stop service โดยมีทีมผู้ดูแลประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่ชันสูตร

3 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ถ้าทำได้ขอตัวเลข 3 ปีย้อนหลัง
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ถ้าทำได้ขอตัวเลข 3 ปีย้อนหลัง ฝั่ง HIV คน (%) ฝั่ง TB จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปี จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปี 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค (รายใหม่ CXR+ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรคพบป่วยวัณโรค TB/HIV จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive (คิดร้อยละต่อผู้ป่วยทั้งหมด) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 (คิดร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์การรักษา(คิดต่อจำนวนผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการรักษาตามเกณฑ์การรักษา (คิดต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ประเทศ (CD4<50 ภายใน 2 สัปดาห์, CD4> 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ประเมิน ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส Median time(วัน) Median CD4 ของผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี

4 ฝั่ง TB ปี 55 คน (%) ปี 56 คน (%) ปี 57 คน (%) ปี 58 คน (%) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปี  32 34 18 13 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive (คิดร้อยละต่อผู้ป่วยทั้งหมด)

5 ฝั่ง HIV 2555คน (%) 2556คน (%) 2557คน (%) 2558คน (%) จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา  19 9 13 6 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค (รายใหม่ CXR+ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.)  122 (100) 121 (100) 123 (100) 115 (100) 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรคพบป่วยวัณโรค  5 1 3 3. จำนวนผุ้ป่วยเอชไอวีรับยายังมีชีวิต 103 112 110 109 4. รวมผู้ป่วยเอชไอวีรับยายังมีชีวิต และผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา 122 121 123 115

6 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ประเมิน 2
TB/HIV ปี 55 คน (%) ปี 56 คน (%) ปี 57 คน (%) ปี 58 คน (%) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 (คิดร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive)  5 (100) 1 (100) 3 (100) 0 (100) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์การรักษา(คิดต่อจำนวนผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการรักษาตามเกณฑ์การรักษา (คิดต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ประเทศ (CD4<50 ภายใน 2 สัปดาห์, CD4> 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ )  4* 0** 1 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ประเมิน 2 ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส Median time(วัน)  --- --- *ผู้ป่วยCD4 311 เริ่มกินยาวัณโรค 10/4/55และแพ้ยา Rimstar จึงทำการ Rechalence ยา เริ่มยา ARV 17/9/55 ** CD4 =340 เริ่มยาTB 8/10/55 เริ่มยา ARV 7/1/56

7 กระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ / กิจกรรมพัฒนา
การมีทีมดูแลผู้ป่วยที่เข้มแข็ง การประสานงานกันของทีมดูแลผู้ป่วยเอชไอวี และทีมดูแลผู้ป่วนวัณโรค มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีม มีเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่รับผิดชอบทั้งสองคลินิก ก็เลยง่ายในการประสานงานและดูแลผู้ป่วย

8 บทเรียนที่ได้รับ ผู้ป่วยทุกรายที่รับยาเอชไอวี ต้องมีการประเมิณการติดเชื้อวัณโรคจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มารับยา เจ้าหน้าที่ที่จะมารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเอชไอวี จะต้องมีความรู้เรื่องวัณโรค และสามารถคัดกรองการติดเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวีได้ เจ้าหน้าที่คลินิกวัณดรคต้องมีความรู้เรื่อง เอชไอวี และสามารถให้คำปรึกษาเพื่อเจาะคัดกรองเอชไอวีได้ เจ้าหน้าที่ทั้งสองคลินิกต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันดูแลผู้ป่วย

9 ประเด็นการพัฒนาต่อเนื่อง
ผู้ป่วยที่มีผลเลือดบวกเอชไอวีทุกรายต้องได้รับการคัดกรอง วัณโรค ด้วยวิธี x-ray ทรวงอก และตรวจเสมหะ ในวันที่ผู้ป่วยมาฟังผลเลือด ผู้ป่วยวัณโรค ที่รับยาวัณโรคจนครบการรักษา ได้รับการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวีในร่างกายอีกครั้ง ในวันที่ครบกำหนดการรักษาวัณโรค


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google