งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2007. การใช้คำสั่งพิมพ์ และ พิมพ์เอกสาร คือการใช้คำสั่งเพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร ออกมาทางเครื่อง Printer ออกมาในรูปแบบเอกสารใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2007. การใช้คำสั่งพิมพ์ และ พิมพ์เอกสาร คือการใช้คำสั่งเพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร ออกมาทางเครื่อง Printer ออกมาในรูปแบบเอกสารใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2007

2 การใช้คำสั่งพิมพ์ และ พิมพ์เอกสาร คือการใช้คำสั่งเพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร ออกมาทางเครื่อง Printer ออกมาในรูปแบบเอกสารใน ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก็จะสามารถ ทำงานได้หลายเมนูคำสั่ง การ ตั้งค่าการพิมพ์ การดูภาพจริง ก่อนพิมพ์เป็นต้น

3 การสั่งพิมพ์ 1. กด Office button 2. กด พิมพ์

4 การสั่งพิมพ์ หากต้องการดู ตัวอย่างก่อนที่ จะทำการพิมพ์ เอกสารจริงให้ เลือกเมนู แสดง ตัวอย่างก่อน พิมพ์

5 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

6 การสั่งพิมพ์ 1 2 3 4 5 6 1. เลือกหน้าที่ต้องการ พิมพ์ พิมพ์ต่อเนื่องใช้ เครื่องหมาย 1 - 5 พิมพ์เฉพาะ หน้าที่ต้องการใช้ เครื่องหมาย 1, 5 2. เลือกเครื่องพิมพ์ 3. ตั่งค่าเครื่องพิมพ์ 4. ค้นหาเครื่องพิมพ์ 5. จำนวนชิ้นงาน 6. ปุ่มตกลงเพื่อสั่ง หรือยกเลิก


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2007. การใช้คำสั่งพิมพ์ และ พิมพ์เอกสาร คือการใช้คำสั่งเพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร ออกมาทางเครื่อง Printer ออกมาในรูปแบบเอกสารใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google