งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดเสียง

2 Sound Level Meter with Octave Band Analyzer

3 แสดงการทำงานของปุ่มต่างๆ
กดดูค่าการตรวจวัด กดปุ่มเพื่อเก็บ-หยุดเก็บข้อมูล ปุ่มปรับการตอบสนองของเครื่องมือ กดเข้า-ออก รายการปรับค่าเพื่อตรวจวัด -ปุ่มปรับเพิ่ม-ลด ค่าที่ตั้ง -ปรับเลื่อนช่วงการวัด เลื่อนตัวเลขค่าความถี่ ปรับหน่วยเดซิเบล เลื่อนเปลี่ยนหน้าจอเพื่อตั้งค่าหลังกด MENU กดเปิด-ปิด เครื่อง กดเพื่อcalibrate

4 การcalibrateด้วยเครื่อง
1. กด MENU เข้าสู่หน้าจอนี้ 2. ปรับให้เป็น Internal 3. กด MENU ออกหน้าจอนี้

5 การcalibrateด้วยเครื่อง
ระยะเวลาที่ตั้งให้เครื่องเก็บข้อมูล ครั้งละ 10 วินาที ปริมาณแบตเตอรี่ แสดงช่วงการวัด 20-100 แสดงเวลาที่เครื่องกำลัง เก็บข้อมูล เป็นชม.:นาที:วินาที การตอบสนองของ เครื่องวัดเสียงทั่วไป เป็น SLOW SPL หน่วยเป็น dB(A) แสดงค่า SPL ขณะตรวจวัด ต้องอยู่ในช่วงการวัด 20-80

6 การcalibrateด้วยเครื่อง
3. กดปุ่ม Cal เพื่อ calibrate

7 การ calibrate ด้วยเครื่อง
ค่าที่ต้องการปรับเทียบ ค่าที่เครื่องอ่านได้ 5. กดเพื่อปรับค่าที่เครื่องอ่านได้ 6. ค่าที่ปรับเทียบแล้ว 7. กดปุ่ม cal เมื่อจบขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google