งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003  หน้าตาวินโดว์ของ Word  การเก็บบันทึกเอกสาร  การปิดเอกสาร  การสร้างเอกสารใหม่  การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน  การแทรกข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003  หน้าตาวินโดว์ของ Word  การเก็บบันทึกเอกสาร  การปิดเอกสาร  การสร้างเอกสารใหม่  การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน  การแทรกข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003  หน้าตาวินโดว์ของ Word  การเก็บบันทึกเอกสาร  การปิดเอกสาร  การสร้างเอกสารใหม่  การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน  การแทรกข้อความ  การเลื่อนไปส่วนต่างๆ ของเอกสาร  วิธีเลือกข้อความ  ลบข้อความ  คัดลอกและย้ายข้อความ  ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วและทำซ้ำ  ออกจากโปรแกรม Word

3 2 3 4 1

4 เมนู บาร์ ไตเติล บาร์ ทูล บาร์ เคอร์เซ อร์ Status Bar วินโดว์ของ เอกสาร เมาส์พอย เตอร์ Ruler Task Pane Ask a Question

5  เอกสารใหม่จะมีชื่อว่า “Document1” หรือ “ เอกสาร 1”  หากพิมพ์ผิดใช้ปุ่ม Backspace ลบข้อความที่อยู่ หน้าเคอร์เซอร์ออกไป  ไม่ต้องกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โปรแกรมจะ จัดการขึ้นบรรทัดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ แต่หาก ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ให้กด Enter

6 1 2 4 5 3

7 1 2 3

8 1 2 3

9 1 2 4 5 3

10 1 หาก OVR เป็นตัวจางๆ จะอยู่ภาวะพิมพ์แทรก หาก OVR เป็นตัวเข้ม จะอยู่ในภาวะพิมพ์ทับ สามารถเปิด – ปิด ภาวการณ์พิมพ์แทรกหรือพิมพ์ทับ ได้ด้วยการกดปุ่ม Ins บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือ Double Click ที่ส่วน ของ OVR บนแถบสถานะ

11 เลขที่หน้าของ เอกสารที่กำลัง แสดงอยู่บนจอ เลขที่หน้าที่ กำลังแสดง / จำนวนหน้า ทั้งหมด คลิกเพื่อ เลื่อนดูทีละ หน้าจอ คลิกที่นี่เพื่อ เลื่อนลงทีละ บรรทัด ปุ่ม Select Browse Object ( ดู ภาพที่ ขยาย ) คลิกลากส โครลบ็อกซ์ค้างไว้ จะแสดงเลขหน้า และตัวอย่าง ข้อความในหน้านั้น คลิกเพื่อเลื่อนขึ้นที ละบรรทัด

12  การเลือกข้อความ โดยการคลิกเมาส์จากจุดเริ่มต้น ไปในแนวซ้ายขวา หรือขึ้นลงจนตลอดข้อความ เมื่อ ได้ครบตามที่ต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์

13 กดปุ่ม ALT ร่วมกับการคลิกลากเม้าส์

14  เลือกพื้นที่ที่ต้องการลบ โดยการทำการทำแถบดำ คลุมบริเวณพื้นที่ที่ต้องการลบ  ใช้ปุ่ม Delete หรือปุ่ม Cut ( ปุ่มที่เป็นรูปกรรไกร ) โดย 2 ปุ่มนี้จะให้ผลออกมาเหมือนกันคือ ลบ ข้อความออกจากเอกสาร แต่ปุ่ม Cut จะเก็บ ข้อความที่ถูกลบไว้ใน Clipboard โดยสามารถ นำไปใช้ภายหลังได้อีก

15  เลือกพื้นที่ที่ต้องการย้ายข้อความ โดยการทำแถบ ดำคลุมบริเวณที่ต้องการย้าย  คลิกที่ปุ่ม Cut ( รูปกรรไกร ) เพื่อลบข้อความออก จากตำแหน่งนั้น แล้วนำไปเก็บไว้ใน Clipboard  เลื่อน Pointer ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว คลิก  คลิกที่ปุ่ม Paste ( รูปกระดาษวางบนแฟ้ม ) เพื่อนำ ข้อความจาก Clipboard มาวาง ณ ตำแหน่งนั้น

16  หากต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว ให้เลือก แก้ไข + เลิกทำ จากเมนู หรือกดปุ่ม Undo จาก Toolbar  หากต้องการกลับมาทำใหม่หลังจากสั่ง Undo ไป แล้วให้เลือก แก้ไข + ทำซ้ำ จากเมนู หรือกดปุ่ม Redo จาก Toolbar

17 1 2 3

18 คลิก Start เลือก All Program เลือก Microsoft Office เลือก Microsoft Word 2003

19 Timer

20 A B C Timer

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt  การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003  หน้าตาวินโดว์ของ Word  การเก็บบันทึกเอกสาร  การปิดเอกสาร  การสร้างเอกสารใหม่  การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน  การแทรกข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google