งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อาจารย์ 1.1 ความรู้ PBL (แนวคิด, กระบวนการ, บทบาท) 1.2 วิเคราะห์/เลือกเนื้อหา (กำหนด L.O., สร้างโจทย์) 1.3 สร้างทีม FA 1.4 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษา (คละเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อาจารย์ 1.1 ความรู้ PBL (แนวคิด, กระบวนการ, บทบาท) 1.2 วิเคราะห์/เลือกเนื้อหา (กำหนด L.O., สร้างโจทย์) 1.3 สร้างทีม FA 1.4 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษา (คละเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. อาจารย์ 1.1 ความรู้ PBL (แนวคิด, กระบวนการ, บทบาท) 1.2 วิเคราะห์/เลือกเนื้อหา (กำหนด L.O., สร้างโจทย์) 1.3 สร้างทีม FA 1.4 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษา (คละเด็ก –เพศ, ความสามารถ) 1.5 เตรียมเอกสาร (คู่มือ FA-นักศึกษา, โจทย์ปัญหา, แบบประเมิน, เอกสาร ค้นคว้า) 1.6 เตรียมห้องเรียน 1.7 เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 1.8 ประชุม FA (ชี้แจง, แจกคู่มือ FA) ก่อน สอน 2. นักศึกษา 2.1 ความรู้ PBL (แนวคิด, กระบวนการ, บทบาท) 2.2 แจกคู่มือนักศึกษา การเตรียม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

2 1. ประเมินกระบวนการ 1.1 FA ประเมิน 1.2 นักศึกษาประเมิน ระหว่าง สอน การเตรียม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. ประชุมติดตามความก้าวหน้า

3 การเตรียม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 1. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ หลัง สอน 2. ประชุมสรุปผล

4 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1. อาจารย์ 1.1 ความรู้ PBL (แนวคิด, กระบวนการ, บทบาท) 1.2 วิเคราะห์/เลือกเนื้อหา (กำหนด L.O., สร้างโจทย์) 1.3 สร้างทีม FA 1.4 แบ่งกลุ่มย่อยนักศึกษา (คละเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google