งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inkjet Printer. Inkjet โดย 1. นางสาววิจิตรา ขจร 503021010-6 2. นางสาววิภาพรรณ คิดหมาย 503021010-6 3. นางสาวศรัญญา มิตรเจริญ พันธ์ 503021012-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inkjet Printer. Inkjet โดย 1. นางสาววิจิตรา ขจร 503021010-6 2. นางสาววิภาพรรณ คิดหมาย 503021010-6 3. นางสาวศรัญญา มิตรเจริญ พันธ์ 503021012-2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inkjet Printer

2 Inkjet โดย 1. นางสาววิจิตรา ขจร 503021010-6 2. นางสาววิภาพรรณ คิดหมาย 503021010-6 3. นางสาวศรัญญา มิตรเจริญ พันธ์ 503021012-2

3 เสนอ อาจารย์อภิศักดิ์ พัฒนจักร ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ นแก่น

4 เครื่องอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ที่มีราคาแพง จะแยกสีออก จาก ตลับสี C M Y K แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เครื่องอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ ที่มีตลับรวมกัน (ตลับเดียว 3 สี CMY) นั้นจะมีราคาถูกกว่า (ตัวเครื่องถูกกว่า) ‏ ตลับหมึก

5 กลไกการฉีดหมึก กลไกในการฉีดหมึกของเครื่อง อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ มีสองแบบคือ แบบเทอร์มอล (Thermal)และอีก กลไกคือ หัวฉีดหมึกแรงดันสูง (Piezo Electronic) ‏

6 แบบเทอร์มอล (Thermal) คือ การใช้ความร้อนในการอุ่นหมึก แล้วควบแน่นไอหมึกเพื่อ ฉีดเป็นหยด หมึกบนกระดาษอีกที

7 หัวฉีดหมึกแรงดันสูง (Piezo Electronic) หัวฉีดหมึกแรงดันสูง ซึ่งมีใช้ในเครื่อง อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ EPSON ข้อ แตกต่างของสองเทคโนโลยี คือ ความ แม่นยำ การควบคุมปริมาณ และความ คมชัดของงานพิมพ์

8 ประเภทของ หมึกที่ใช้ ประเภทแรกคือ Liquid Inkjet คือ ใช้หมึกที่เป็นน้ำ มีแม่สี 4 สี C M Y K โดยจะมีหมึกสองอย่างคือ หมึกพิมพ์แบบ Dye, หมึกพิมพ์ แบบ Pigment หมึกประเภทที่สองคือ Dye Sublimation พวกนี้หมึกจะมีลักษณะ เป็นฟิล์มบางๆ ของสี 3 สี CMY ส่วนสีดำ เกิดจากการผสมของ 3 สี ประเภท Solid Ink-jet ประเภทนี้ไม่เหมาะกับงานพิมพ์ภาพถ่าย แต่ เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารเพื่อตรวจปรุ๊ฟ (Proof)

9 ตัวอย่าง Ink- Jet Printers

10 PrinterCanon PIXMA iP4300 Photo Inkjet Printer

11 Epson Stylus Photo 1390 A3 Printer

12 Canon PIXMA iP4200 Bubble Jet Printer

13 1. คุณภาพของงาน เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะวัด คุณภาพกันที่ความสามารถในการพิมพ์ จุดต่อตารางนิ้ว (Dots Per Inch : DPI) โดยตัวเลขจะเป็น จำนวนจุดทางแนวนอน X จุดทางแนวตั้ง เช่น 300 X 300 Dpi เป็นต้น ซึ่งค่าจำนวนตัวเลขนี้ยิ่งมากก็ยิ่งดี เพราะจะสามารถ พิมพ์ได้ละเอียดมากขึ้น 2. ความเร็วในการพิมพ์งาน โดยปรกติแล้วจะวัดเป็น จำนวนแผ่นต่อนาที โดยจะแบ่งเป็น แบบคือ การพิมพ์แบบ ร่าง และการพิมพ์แบบมาตรฐาน ซึ่งถ้าได้จำนวนแผ่นต่อนาที มาก นั่นหมายความว่าสามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว 3. จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้ ต่อการเปลี่ยนหมึกหนึ่ง ครั้ง เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกนี้โดยมากแล้วราคามักจะ ไม่แพงมาก อยู่ที่ประมาณ 3400 บาท – 6000 บาท แต่ ราคาหมึกพิมพ์นั้นค่อนข่างแพงมาก เมื่อเทียบราคาต่อแผ่น กับเครื่องพิมพ์แบบอื่นๆ การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ แบบพ่นหมึก

14 ดังนั้นจำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้ ต่อ การเปลี่ยนหมึกหนึ่งครั้ง จึงถือว่าจำเป็นมาก ในการตัดสินใจลือกใช้งาน ราคาของเครื่องพิมพ์ และราคาของหมึก เครื่องพิมพ์บางรุ่นราคาถูกแต่หมึกพิมพ์มีราคาแพง เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีราคาแพง แต่ราคาของหมึก พิมพ์ถูก ดังนั้นในการเลือกใช้งานต้องคำนึงถึง ราคาด้วย ถ้าซื่อเครื่องพิมพ์ที่มีราคาถูกมา แต่ต้องพิมพ์ งานที่มีจำนวนมากก็ต้องสิ้นเปลือง กับรายจ่ายที่ ต้องเสียไปกับค่าหมึกเป็นจำนวนมาก การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ แบบพ่นหมึก


ดาวน์โหลด ppt Inkjet Printer. Inkjet โดย 1. นางสาววิจิตรา ขจร 503021010-6 2. นางสาววิภาพรรณ คิดหมาย 503021010-6 3. นางสาวศรัญญา มิตรเจริญ พันธ์ 503021012-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google