งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ Pinter Driver Printer คืออะไร Driver Printer คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการ printer ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ Pinter Driver Printer คืออะไร Driver Printer คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการ printer ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ Pinter Driver Printer คืออะไร Driver Printer คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการ printer ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ?? ดังนั้นการใช้ งาน Printer จะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ตรงรุ่นและอัปเดทอ ยู่เสมอ ทำความรู้จักเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์โดยทั่วไป จะแบ่งออกได้ 3 ประเภทของ เครื่องพิมพ์ Dot Matrix, Laser และ Inkjet การติดตั้ง เครื่องพิมพ์ในแต่ละประเภทจะมีหลักการเดียวกัน คือ การ ติดตั้งจะต้องติดตั้งในส่วนของสายสัญญาณและในส่วนของ Driver สำหรับสายสัญญาณที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สาย Pararell และสาย USB ( รุ่นใหม่ ) หลังจากติดตั้งสาย Printer และเปิดเครื่องพิมพ์พร้อมแล้ว ให้เริ่มทำการติดตั้ง Driver ได้เลย ( เน้น ควรเปิดเครื่องพิมพ์ ให้พร้อมก่อนการติดตั้ง ) การติดตั้ง Driver Printer แบ่งออกได้ 2 วิธี

2 อัตโนม้ติจากแผ่น CD Driver ใส่แผ่น CD Driver ในช่อง CD-ROM โดยปกติแล้ว Driver ของเครื่องพิมพ์จะเปิดอัตโนมัติ และมีเมนูให้คลิกเลือกติดตั้ง ทำตามขั้นตอนตามที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ รอจนกระทั่งโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งแบบ Manual 1. คลิกปุ่ม Start 2. คลิกเลือก Printer and Faxes ( สำหรับ Windows XP) 3. คลิกเมนูด้านซ้าย Add a Printer

3

4 4. คลิกปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ถึงหน้าต่างด้านล่าง 5. คลิกเลือกปุ่ม Have Disk และคลิกเลือกที่อยู่ของ Driver ว่าอยู่ที่ Drive ไหน 6. จากนั้นคลิกเลือก Next ไปจนกระทั่งติดตั้งเสร็จ ทิป สำหรับ Printer ที่เชื่อมต่อด้วย USB ห้ามทำการ เชื่อมต่อ Printer ในขณะติดตั้งโปรแกรม ( ในระหว่าง การติดตั้ง Driver ให้รอจนกระทั่งโปรแกรมสั่งให้เปิดเครื่อง Printer และเชื่อมต่อสาย USB)


ดาวน์โหลด ppt วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ Pinter Driver Printer คืออะไร Driver Printer คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการ printer ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google