งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Endnote web ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 โปรแกรม Endnote web โปรแกรมประเภทจัดการบรรณานุกรม ทำงานบนเว็บ
ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเอง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3 เปรียบเทียบโปรแกรม endnote และ endnoteweb

4 การเรียกใช้โปรแกรม ไปที่ www.myendnoteweb.com
การใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย การใช้งานครั้งอื่น ๆสามารถใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไหนก็ได้ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

5 การลงทะเบียน

6

7

8 การสร้างและจัดการ folder
สร้างได้ 20 folder 10,000 record

9 การเพิ่มบรรณานุกรม พิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ
Import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Blackwell Proquest Direct export จากฐานข้อมูล Web of Science Online search

10 พิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ

11

12

13 การพิมพ์ป้อนข้อมูลบรรณานุกรมทีละรายการ
ผู้แต่งมากกว่า 1 คน คั่นด้วยเครื่องหมาย semi colon ; ผู้แต่งนิติบุคคล หรือ คนไทย ตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค , พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดา ไม่ต้องทำตัวหนา ตัวเอียงเพราะโปรแกรมจะทำให้เอง

14 การ Import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ
Blackwell

15

16

17

18 การ direct export จากฐานข้อมูล Web of Science

19

20

21

22

23 Online search

24

25

26

27 การ export Export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Cite while you write)
Export สู่โปรแกรม endnote

28 Export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา cite while you write
ต้องติดตั้งโปรแกรม Download Cite while you write plug in ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word ต้อง setค่า cite while you write preferenceก่อน

29

30

31

32

33

34 Export บรรณานุกรม คลิกที่ output sytle เพื่อเลือก output style ที่ต้องการ

35

36 คลิกที่ bibliography

37

38 Export สู่โปรแกรมendnote

39

40

41

42

43

44

45 การโอนจาก Endnote สู่ Endnoteweb

46

47

48


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google