งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์เเวร์ที่สนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์เเวร์ที่สนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์เเวร์ที่สนใจ

2 Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอ
ใช้สร้างสื่อสไลด์ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ไดอะแกรม ภาพเคลื่อนไหว เสียง ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอผลงานต่อบุคคลจำนวนมาก ไฟล์จากโปรแกรม MS PowerPoint อาจจะประกอบด้วยสไลด์ตั้งแต่หนึ่งสไลด์จนถึงร้อยๆ สไลด์ ตั้งแต่รูปแบบข้อความอย่างเดียว จนถึงระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) การใช้งานโปรแกรม มีลักษณะไม่แตกต่างจากโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพียงแต่มีลักษณะการสร้าง หรือการพิมพ์แตกต่างกันไป คือ เน้นการนำเสนอเฉพาะหัวข้อหลักมากกว่ารายละเอียด

3 หน้าต่างโปรแกรม PowerPoint
หน้าต่างโปรแกรมของ MS PowerPoint ไม่แตกต่างจากโปรแกรม Word, Excel เพียงแต่มีจอภาพทำงานเป็นแผ่นสไลด์ เปลี่ยนรูปแบบของสไลด์ (Slide Template) รูปแบบสไลด์ ได้แก่ ลักษณะของพื้นสไลด์, แบบอักษร, ขนาด, สีและลักษณะต่างๆ ของอักษร, Bullet รวมทั้งสีกราฟิกต่างๆ ที่ใช้ประกอบสไลด์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Slide Design… เมื่อเลือกรูปแบบสไลด์ใหม่ จะมีผลต่อสไลด์ทุกสไลด์

4 ใส่ Effect เพื่อการนำเสนอสไลด์
การนำเสนอจะมีความโดดเด่น ก็ด้วย Effect ต่างๆ ทั้งนี้การใส่ Effect ในแต่ละสไลด์ ให้เลือกสไลด์แล้วเลือกคำสั่ง Format, Slide Design… นำเสนอสไลด์ การนำเสนอสไลด์ ใช้คำสั่ง Slide Show, View Show ขณะกำลังนำเสนอสามารถใช้ปุ่มควบคุมดังนี้ ปุ่ม Esc ยกเลิกการนำเสนอ ปุ่ม Enter หรือ <Spacebar> เลื่อนดูสไลด์ถัดไป ปุ่ม <Backspace> ย้อนดูสไลด์ก่อนหน้า

5 ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์เเวร์
1.สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอโครงงานได้ 2. สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอประวัติส่วนตัวได้ 3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

7 รูปภาพประกอบ

8

9 คณะวิทยาศาสตร์ - เคมี(กศ.บ.)
นางสาวสวรา วรขันธ์ SC1ED3 คณะวิทยาศาสตร์ - เคมี(กศ.บ.)


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์เเวร์ที่สนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google