งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน 1. ระบบงบประมาณรายได้ >> งบประมาณรายได้ หน่วยงาน 2. งบประมาณมหาวิทยาลัย >> งบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน 1. ระบบงบประมาณรายได้ >> งบประมาณรายได้ หน่วยงาน 2. งบประมาณมหาวิทยาลัย >> งบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน 1. ระบบงบประมาณรายได้ >> งบประมาณรายได้ หน่วยงาน 2. งบประมาณมหาวิทยาลัย >> งบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน 1

2 สารบัญ การพิมพ์รายงาน : ระบบงบประมาณรายได้ 3 > รายงาน PD-B1 4 การพิมพ์รายงาน : งบประมาณมหาวิทยาลัย 5 > รายงาน PD-B2 6 > รายงาน PD-B3 7 > รายงาน PD-B4 8 > รายงาน PD-B5 9 2 หน้า

3 รายงาน รายงาน : ระบบงบประมาณรายได้ >> งบประมาณรายได้ หน่วยงาน 7 5 9 10 4 32 1 8 6 การพิมพ์รายงาน 1. เลือกแท็บ “ รายงาน ” 2. เลือก “ ระบบงบประมาณรายได้ ” 3. เลือก “ งบประมาณรายได้ หน่วยงาน ” 4. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์ 5. เลือก “ ปีงบประมาณ ” 6. เลือก “ งบประมาณครั้งที่ ” 7. เลือก “ หน่วยงาน ” 8. เลือก “ คณะ ” 9. เลือก “ สถานะ ” ของรายการ 10. กดปุ่ม “ พิมพ์ ” 3

4 รายงาน >> PD-B1 4

5 รายงาน รายงาน : งบประมาณมหาวิทยาลัย >> งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 7 5 9 10 4 32 1 8 6 การพิมพ์รายงาน 1. เลือกแท็บ “ รายงาน ” 2. เลือก “ งบประมาณมหาวิทยาลัย ” 3. เลือก “ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ” 4. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์ 5. เลือก “ ปีงบประมาณ ” 6. เลือก “ งบประมาณครั้งที่ ” 7. เลือก “ หน่วยงาน ” 8. เลือก “ คณะ ” 9. เลือก “ สถานะ ” ของรายการ 10. กดปุ่ม “ พิมพ์ ” 5

6 รายงาน >> PD-B2 6

7 รายงาน >> PD-B3 7

8 รายงาน >> PD-B4 8

9 รายงาน >> PD-B5 9


ดาวน์โหลด ppt รายงาน 1. ระบบงบประมาณรายได้ >> งบประมาณรายได้ หน่วยงาน 2. งบประมาณมหาวิทยาลัย >> งบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google