งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกภาพและรูปทรงอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกภาพและรูปทรงอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกภาพและรูปทรงอัตโนมัติ
บุคลากร จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการใช้คอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสาร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับชั้นในการทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

2 แทรกภาพจากคลิปอาร์ต(clip Art)
1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. จากนั้นคลิกปุ่ม ภาพตัดปะ เพื่อเลือกแทรกภาพคลิปอาร์ต 3. คลิกที่ จัดระเบียบภาพตัดปะ เพื่อเปิดหน้าต่าง Microsoft Clip Organizer

3 1. คลิก แทรก 6. คลิกที่เครื่องหมายเลือกรายการ แล้วคลิก คัดลอก 2. คลิก ภาพตัดปะ 4. คลิกที่เครื่องหมาย + หน้า Office คอลเลคชั่น 5. คลิกที่เครื่องหมาย + หน้า โฟลเดอร์ ของหมวดหมู่ภาพตัดปะ 3. คลิก จัดระเบียบภาพตัดปะ

4 7. เลือกรายการ คัดลอก

5 8. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือกรายการ วาง

6 ผลที่ได้

7 แทรกรูปภาพจากแฟ้มภาพ

8 3. เลือกที่เก็บแฟ้มภาพ 2. คลิกปุ่ม รูปภาพ 1. คลิกแท็บ แทรก 4. เลือกภาพ 5. คลิกปุ่ม แทรก

9 ผลจากการแทรกรูปภาพจากแฟ้มภาพ
หลังจากนั้นให้ทำการปรับแต่งรูปภาพ โดยคลิกที่ตัวรูปภาพ บนแถบชื่อเรื่องจะปรากฏแท็บรายการ เครื่องมือการวาด เลือกรายการ รูปแบบ แล้วปรับแต่งภาพ โดยใช้เครื่องมือของแท็บ รูปแบบ

10 กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการ ปรับแต่งรูปภาพ

11 แทรกรูปทรงอัตโนมัติ ขั้นตอน
คลิกที่แท็บ แทรก แล้วเลือกปุ่มคำสั่ง รูปร่าง คลิกเลือกรูปทรงอัตโนมัติในหมวดต่าง ๆ จะปรากฏรูปทรงที่เลือกบนสไลด์ให้ปรับแต่งรูปทรงในลักษณะที่ต้องการ เสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อความลงในกรอบคำบรรยาย

12 1. คลิก แทรก 2. คลิกปุ่ม รูปร่าง 3. คลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการ

13 รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปทรงคำบรรยายภาพ

14 จัดรวมกลุ่มออบเจ็กต์ และ จัดเรียงออบเจ็กต์ซ้อนกัน
เมื่อวาดรูปทรงต่าง ๆแล้ว ต้องการรวมกลุ่ม หรือ จัดเรียงให้วัตถุซ้อนกัน ให้ดำเนินการดังนี้ คลิกเลือกที่วัตถุ หรือ รูปภาพ ที่แถบชื่อเรื่อง จะปรากฏแท็บรายการที่ชื่อว่า เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรายการ รูปแบบ และเลือกคำสั่งในกลุ่มจัดเรียง


ดาวน์โหลด ppt การแทรกภาพและรูปทรงอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google