งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click Here Click Here. หน้าแรก รายละเอียด LINK Microsoft Word Microsoft Word โปรแกรมการพิมพ์ เอกสาร จดหมายที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน โลก ! ผมคิดว่ายังงั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click Here Click Here. หน้าแรก รายละเอียด LINK Microsoft Word Microsoft Word โปรแกรมการพิมพ์ เอกสาร จดหมายที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน โลก ! ผมคิดว่ายังงั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click Here Click Here

2 หน้าแรก รายละเอียด LINK Microsoft Word Microsoft Word โปรแกรมการพิมพ์ เอกสาร จดหมายที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน โลก ! ผมคิดว่ายังงั้น จากค่ายไมโครซอร์ฟ ( หนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office) มีการ พัฒนามาตลอดปัจจุบันถึงเวอร์ชั่น 97, 2000 และ XP ซึ่งโดยพื้นฐานการใช้งานแล้วก็ไม่ แตกต่างกันมากนัก ความสามารถหลัก ๆ ของโปรแกรมคือ การใช้สำหรับพิมพ์ เอกสารหรือจดหมาย สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วน ใหญ่จะเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้าน อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะ การผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้ สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3 หน้าแรก รายละเอียด LINK Microsoft Word โปรแกรมการพิมพ์ เอกสาร จดหมายที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน โลก ! ผมคิดว่ายังงั้น จากค่ายไมโครซอร์ฟ ( หนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office) มีการ พัฒนามาตลอดปัจจุบันถึงเวอร์ชั่น 97, 2000 และ XP ซึ่งโดยพื้นฐานการใช้งานแล้วก็ไม่ แตกต่างกันมากนัก ความสามารถหลัก ๆ ของโปรแกรมคือ การใช้สำหรับพิมพ์ เอกสารหรือจดหมาย สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วน ใหญ่จะเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้าน อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะ การผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้ สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น Microsoft Word Microsoft Word โปรแกรมการพิมพ์ เอกสาร จดหมายที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน โลก ! ผมคิดว่ายังงั้น จากค่ายไมโครซอร์ฟ ( หนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office) มีการ พัฒนามาตลอดปัจจุบันถึงเวอร์ชั่น 97, 2000 และ XP ซึ่งโดยพื้นฐานการใช้งานแล้วก็ไม่ แตกต่างกันมากนัก ความสามารถหลัก ๆ ของโปรแกรมคือ การใช้สำหรับพิมพ์ เอกสารหรือจดหมาย สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วน ใหญ่จะเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้าน อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะ การผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้ สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การตกแต่งเอกสารFormatting Formatting คือ Toolbars ที่ใช้สำหรับตกแต่ง เอกสาร แบบหนึ่ง จากภาพ Cordia New หมายถึง รูปแบบตัวอักษร (Font), 14 หมายถึง ขนาดของตัวอักษร เป็นต้น ส่วนเรื่องการใช้ งาน : หลักทั่วไปของการตกแต่งข้อความ คือ คลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือก คำสั่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง เช่น ทำตัวหนา เปลี่ยนสีตัวอักษร เป็นต้น 1. เปิดโปรแกรมใหม่ และพิมพ์ข้อความดังภาพ

4 หน้าแรก รายละเอียด LINK การตกแต่งเอกสารFormatting Formatting คือ Toolbars ที่ใช้สำหรับตกแต่ง เอกสาร แบบหนึ่ง จากภาพ Cordia New หมายถึง รูปแบบตัวอักษร (Font), 14 หมายถึง ขนาดของตัวอักษร เป็นต้น ส่วนเรื่องการใช้ งาน : หลักทั่วไปของการตกแต่งข้อความ คือ คลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือก คำสั่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง เช่น ทำตัวหนา เปลี่ยนสีตัวอักษร เป็นต้น 1. เปิดโปรแกรมใหม่ และพิมพ์ข้อความดังภาพ การตกแต่งเอกสาร 2. คลุมข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ดัง ภาพ 3. คลิกเลือกคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ดัง ภาพตัวอย่างบางส่วน - 14 แทนขนาดของตัวอักษร ยิ่งมากยิ่งใหญ่ - B แทนคำสัง Bold ทำตัวหนา - I แทน Italic แทนคำสังทำตัวเอียง แทนคำสั่งขีดเส้นใต้ตัวอักษร - U แทนคำสั่ง Underline ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอย่างภาพที่เปลี่ยนแปลงโดยการทำ ตัวอักษร 4. ตัวอย่างภาพที่เปลี่ยนแปลงโดยการทำ ตัวอักษร หนาขึ้น ( กดไอคอน หนาขึ้น ( กดไอคอน B)

5 หน้าแรก รายละเอียด LINK การตกแต่งเอกสาร 2. คลุมข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ดัง ภาพ 3. คลิกเลือกคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ดัง ภาพตัวอย่างบางส่วน - 14 แทนขนาดของตัวอักษร ยิ่งมากยิ่งใหญ่ - B แทนคำสัง Bold ทำตัวหนา - I แทน Italic แทนคำสังทำตัวเอียง แทนคำสั่งขีดเส้นใต้ตัวอักษร - U แทนคำสั่ง Underline ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอย่างภาพที่เปลี่ยนแปลงโดยการทำ ตัวอักษร 4. ตัวอย่างภาพที่เปลี่ยนแปลงโดยการทำ ตัวอักษร หนาขึ้น ( กดไอคอน หนาขึ้น ( กดไอคอน B) Tips Microsoft Word สร้างและตกแต่งเอกสารให้เร็ว ควรพิมพ์ข้อความหรือจดหมายก่อน การตกแต่ง เนื่องจากเราอาจต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร ในหลาย ๆ แบบ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อย ๆ สร้างและตกแต่งเอกสารให้เร็ว ควรพิมพ์ข้อความหรือจดหมายก่อน การตกแต่ง เนื่องจากเราอาจต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร ในหลาย ๆ แบบ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อย ๆ Auto Shapes คุณสามารถใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกศร ดาว หรืออื่นๆ ได้โดยเลือกเมนู Insert เลือก Pictures และเลือก Auto Shapes ให้แบบ ให้เลือกมากกว่า 100 แบบทีเดียว Thai Dictionary คุณทราบหรือไม่ว่า MS Word มี Dictionary มาให้คุณด้วย แต่ใช้ได้เฉพาะ แปลจากอังกฤษเป็นไทย เท่านั้น สำหรับ วิธีใช้ และพิมพ์คำที่ต้องการ คลิกปุ่ม ค้นหา

6 หน้าแรก รายละเอียด LINK Tips Microsoft Word สร้างและตกแต่งเอกสารให้เร็ว ควรพิมพ์ข้อความหรือจดหมายก่อน การตกแต่ง เนื่องจากเราอาจต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร ในหลาย ๆ แบบ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อย ๆ สร้างและตกแต่งเอกสารให้เร็ว ควรพิมพ์ข้อความหรือจดหมายก่อน การตกแต่ง เนื่องจากเราอาจต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร ในหลาย ๆ แบบ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อย ๆ Auto Shapes คุณสามารถใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกศร ดาว หรืออื่นๆ ได้โดยเลือกเมนู Insert เลือก Pictures และเลือก Auto Shapes ให้แบบ ให้เลือกมากกว่า 100 แบบทีเดียว Thai Dictionary คุณทราบหรือไม่ว่า MS Word มี Dictionary มาให้คุณด้วย แต่ใช้ได้เฉพาะ แปลจากอังกฤษเป็นไทย เท่านั้น สำหรับ วิธีใช้ และพิมพ์คำที่ต้องการ คลิกปุ่ม ค้นหา Tips Microsoft Word Tips Microsoft Word Style Gallery จัดแต่งเอกสารให้คุณอัตโนมัติ ด้วย Style Gallery เพียงแค่คลิกจากเมนู Format เลือก Style Gallery Undo, Redo บางครั้งเราทำงาน แล้วเกิดการผิดพลาด เช่นพิมพ์ผิด หรือกดถูกคำสั่งอะไรไม่ทราบ ทำให้เอกสารเสียหาย เราสามารถใช้คำสั่ง Undo ช่วยเหลือได้ โดยคลิกเมนู Edit เลือก Undo ข้อมูลก่อนหน้านี้จะย้อนกลับมา เราสามารถเรียกใช้ Undo อีกครั้งก็ได้ และ ในทางกลับกันเราต้องการข้อมูลที่ update ล่าสุด ( คลิกเลือก Undo มากเกินไป เราก็ สามารถเรียกข้อมูลให้ update ได้โดยการ คลิกเลือก Edit Redo

7 หน้าแรก รายละเอียด LINK LINK HTTP://www.it-guides.com HTTP://www.it-guides.comHTTP://www.it-guides.com HTTP://www.Thaiware.com HTTP://www.Thaiware.comHTTP://www.Thaiware.com


ดาวน์โหลด ppt Click Here Click Here. หน้าแรก รายละเอียด LINK Microsoft Word Microsoft Word โปรแกรมการพิมพ์ เอกสาร จดหมายที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดใน โลก ! ผมคิดว่ายังงั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google