งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 117 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายตำบล ต.ค. 53 433.54 + 306.58 – 433.53 179.56 – 306.57 52.53 – 179.55 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 พระบาท 56 560.62 2 บ่อแฮ้ว 39 238.88 3 ชมพู 54 231.08 4 พิชัย 42 220.20 5 เสด็จ 23 201.15 6 กล้วย แพะ 19 193.40 7 ปงแสนทอง 34 182.19 8 นิคม 9 164.96 9 ต้นธงชัย 24 154.14 10 ทุ่งฝาย 14 144.15 11 บ้านเป้า 10 131.16 12 บุญนาค 5 85.28 13 บ้านแลง 6 84.18 14 บ้านค่า 5 79.09 15 บ้านเอื้อม 6 52.53 รวม 346194.63

5 211.24 + 152.20 – 211.23 93.15 – 152.19 34.11 – 93.15 อัตราป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกรายตำบล ต.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 พระ บาท 27 270.30 2 เสด็จ 22 192.41 3 นิคม 8 146.63 4 บ่อแฮ้ว 22 134.75 5 ปงแสน ทอง 25 133.96 6 กล้วย แพะ 13 132.33 7 ต้น ธงชัย 18 115.61 8 ทุ่งฝาย 11 113.26 9 บ้าน แลง 8 112.23 10 พิชัย 19 99.61 11 ชมพู 20 85.58 12 บ้าน เอื้อม 9 78.79 13 บ้าน เป้า 6 78.70 14 บ้านค่า 3 47.45 15 บุญ นาค 2 34.11 รวม 213 119.81

6 243.33 + 186.66 – 243.32 129.99 – 186.65 73.31 – 129.98 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล ต.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 พระ บาท 30 300.33 2 กล้วย แพะ 18 183.22 3 ต้น ธงชัย 27 173.41 4 เสด็จ 17 148.68 5 บ่อแฮ้ว 23 140.88 6 ปงแสน ทอง 25 133.96 7 ชมพู 31 132.65 8 บ้านค่า 8 126.54 9 บ้าน แลง 9 126.26 10 บุญ นาค 7 119.39 11 บ้าน เอื้อม 12 105.05 12 บ้าน เป้า 8 104.93 13 ทุ่งฝาย 8 82.37 14 พิชัย 15 78.64 15 นิคม 4 73.31 รวม 242 136.13

7 52.75 + 35.17 – 52.74 17.59 – 35.16 0 – 17.58 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล ต.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล R/OR/O DF,D HF อัตราต่อ แสน 1 พระบาท 6 70.34 2 บ้านค่า 4 65.81 3 ทุ่งฝาย 6 64.10 4 บ่อแฮ้ว 7 44.16 5 ชมพู 8 34.21 6 ต้นธงชัย 5 32.93 7 บ้านแลง 2 29.39 8 พิชัย 5 26.41 9 กล้วย แพะ 2 20.09 10 นิคม พัฒนา 1 18.53 11 บ้าน เอื้อม 2 17.56 12 บุญนาค พัฒนา 1 16.94 13 ปงแสน ทอง 3 16.24 14 บ้าน เสด็จ 1 6.95 15 บ้านเป้า - รวม 053 29.91

8 370.42 + 260.20 – 370.41 149.98 – 260.19 39.75 – 149.97 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล ม.ค. – ต.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล R/OR/O DF,D HF อัตราต่อ แสน 1 พระบาท 441 480.66 2 พิชัย 664 338.02 3 บ้าน เสด็จ 642 292.07 4 ชมพู 1165 277.93 5 ต้นธงชัย 438 250.23 6 บ่อแฮ้ว 1139 246.03 7 บุญนาค พัฒนา 411 186.38 8 ทุ่งฝาย 717 181.62 9 บ้านแลง 312 176.32 10 ปงแสน ทอง 828 151.58 11 บ้านค่า 49 148.08 12 กล้วย แพะ 513 130.57 13 บ้าน เอื้อม 211 96.59 14 นิคม พัฒนา 33 55.58 15 บ้านเป้า 23 39.75 รวม 80396 223.51

9 67.57 + 45.05 – 67.56 22.53 – 45.04 0 – 22.52 อัตราป่วยโรคไข้หวัด 2009จำแนกรายตำบล ม.ค. – ต.ค. 53 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 พระบาท 990.10 2 ชมพู 2189.86 3 บ่อแฮ้ว 1379.63 4 ต้นธงชัย 1170.65 5 พิชัย 1262.91 6 ปงแสน ทอง 10 53.58 7 ทุ่งฝาย 330.89 8 กล้วยแพะ 220.36 9 บ้านเอื้อม 18.75 10 บ้านแลง 0.00 11 เสด็จ 0.00 12 บ้านเป้า 0.00 13 บ้านค่า 0.00 14 นิคม 0.00 15 บุญนาค 0.00 รวม 8246.13

10 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google