งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552
หุ้นสามัญ 25 ล้านบาท = 4.51% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 144 ล้านบาท = 25.92% พันธบัตรรัฐบาล 151 ล้านบาท = 27.15% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 28 ล้านบาท = 5.08% เงินฝากธนาคาร 208 ล้านบาท = 37.34% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 557,915, บาท

2 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 (Fixed Income)
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 133 ล้านบาท = 29.61% พันธบัตรรัฐบาล 86 ล้านบาท = 19.04% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 27 ล้านบาท = 6.05% เงินฝากธนาคาร 204 ล้านบาท = 45.30% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 452,350, บาท

3 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552 (Equity)
หุ้นสามัญ 25 ล้านบาท = 23.86% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 10 ล้านบาท = 10.13% พันธบัตรรัฐบาล 65 ล้านบาท = 61.92% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 1 ล้านบาท = 0.89% เงินฝากธนาคาร 3 ล้านบาท = 3.201% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 105,565, บาท

4 อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือน
นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน เดือน NAV Per Unit รายเดือน สะสม ธ.ค.-51 ม.ค.-52 -0.31% ก.พ.-52 -0.26% -0.57% มี.ค.-52 0.97% 0.39% เม.ย.-52 0.78% พ.ค.-52 -0.15% 0.63% เดือน NAV Per Unit รายเดือน สะสม ธ.ค.-51 ม.ค.-52 -0.31% ก.พ.-52 -0.26% -0.57% มี.ค.-52 0.97% 0.39% เม.ย.-52 5.06% 5.47% พ.ค.-52 1.06% 6.59%

5 อัตราผลตอบแทนกองทุนตามแผนการลงทุน
สัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ สัดส่วนการลงทุนตราสารทุน อัตราผลตอบแทน แผนการลงทุนที่ 1 100% 0% 0.63% แผนการลงทุนที่ 2 90% 10% 1.23% แผนการลงทุนที่ 3 80% 20% 1.82% แผนการลงทุนที่ 4 70% 30% 2.42% แผนการลงทุนที่ 5 60% 40% 3.02% แผนการลงทุนที่ 6 50% 3.61%


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google