งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา)
อุบัติการณ์สุขภาพคือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งทางด้านลบ/เป็นผลกระทบ เป็นอันตราย โรค มีโทษภัยหรือด้านบวก เป็นประโยชน์ มีผลดี รักษา ส่งเสริม บำรุงสุขภาพประชาชน” โฆษณายา อ้างทำให้ผิวขาว การขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลูตาไธโอน การขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดสรรพคุณ

2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

3 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร อันตราย จาก ยา อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอาง อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด อันตราย จาก วัตถุอันตราย

4 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร เช่น อันตรายจากอาหารถุง บะหมี่สำเร็จรูปใส่ผงชูรสมากเกินไป ระวังจะเป็นโรคไต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยา น้ำมันทอดซ้ำ -แบคทีเรียในอาหาร และ แอฟลาทอกซิน ล้วนอันตราย อาหารปรุงสำเร็จ ไม่ปิดฝา ถ้าฝุ่น แมลง ลงไป จะปวดท้องไส้ กันทั้งเมือง

5 จกเบิ่ง เภสัช คุ้มครองผบภ\อาหาร วัตถุเสพติด\ORYOR.flv

6 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตรายจาก อาหาร-บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารกันรา สารฆ่าแมลง และสารเร่งเนื้อแดง น้ำดื่ม เกลือบริโภค อันตรายจาก ยา สเตียรอยด์

7 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์

8 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตรายจาก อาหารอันตรายจากอาหารถุง อันตรายจาก ยา สเตียรอยด์ อันตรายจาก เวชภัณฑ์ อันตรายจาก เครื่องสำอางค์ -คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับโบทอกซ์

9 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์

10 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด

11 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด อันตรายจาก วัตถุอันตราย ยาพิษ ยาฆ่าแมลง

12 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
ดีลพิเศษวันนี้: เพียง 59 บาท ให้คุณลิ้มรสความสดชื่นจากธรรมชาติแท้ๆ กับโฟรทเซ่นโยเกิร์ต

25 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านลบของเภสัชกรรม
อันตราย จาก อาหาร อันตรายจากอาหารถุง อันตราย จาก ยา สเตียรอยด์ อันตราย จาก เวชภัณฑ์ อันตราย จาก เครื่องสำอางค์คนสวยรุ่นใหม่ปลอดภัยกับโบทอกซ์ อันตราย จาก เครื่องมือแพทย์ อันตราย จาก วัตถุเสพติด อันตราย จาก วัตถุอันตราย ยาพิษ ยาฆ่าแมลง

26 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หมายถึง  การระวัง  หรืออารักขา  ผู้ที่กิน   เสพ  จับจ่าย  ใช้สอย  อาหาร  ยา  วัตถุเสพย์ติด  เครื่องสำอางค์  เครื่องมือแพทย์  วัตถุมีพิษ  เพื่อให้มีความปลอดภัยรวมถึงให้มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์กับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป  ผู้ที่ทำหน้าที่นี้  คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และผู้บริโภคทุกคน

27 หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามภารกิจใหม่ ) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองมีบทบาทในการคุ้มครองประชาชนในจังหวัด ให้มีความปลอดภัยในการบริโภคสุขภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสารระเหยในทางที่ผิด ( Misuse ) คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และป้องกันการกระตุ้นการบริโภคยาสูบ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดโดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล กำกับและประสานให้บริการเวชภัณฑ์ในจังหวัด มีประสิทธิภาพและประหยัด ประสานองค์กรรัฐบาลและท้องถิ่นให้ดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนตามกฏหมาย พัฒนาศักยภาพของประชาชน กลุ่มชุมชน นักเรียน นักศึกษาให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยตัวเองในการบริโภค และสามารถปกป้องสิทธิเมื่อเกิดความเสียหายตลอดจน เป็นแหล่งฝึกงานให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 3. งานรณรงค์อาหารปลอดภัย 4. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 6. ความคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ หมายเหตุ * หมายถึง งานบางงานแม้มีตั้งแต่อดีตแต่มีความลึกมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

28 หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามภารกิจใหม่ ) 6. ความคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 7. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานแพทย์แผนไทย 8. งานประสานงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ ( Medical Hub )* ให้สามารภให้บริการ ได้อย่างมีคุณภาพและบูรณาการกับบริการอื่นๆที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ 9. งานกำกับการบริหารเวชภัณฑ์ / ครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 10. ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม แลพดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น 11. บริการวิชาการ เช่นฝึกอบรมนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอคลินิก วิจัยพัฒนา ฯลฯ 12. สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ งานคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการจากการประกอบวิชาชีพ พ.ร.บวิชาชีพ 14. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 15. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 16. งานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 17. รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามอำนาจที่กฏหมายให้ไว้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค 18. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุ้มครองผู้บริโภค หมายเหตุ * หมายถึง งานบางงานแม้มีตั้งแต่อดีตแต่มีความลึกมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต


ดาวน์โหลด ppt อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม คุ้มครองผู้บริโภค(อาหารและยา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google