งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical Fruits ไม้ผลเมืองร้อน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะม่วง กล้วย ทุเรียน สับปะรด มะละกอ น้อยหน่า ละมุด มะขาม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 1 บทนำ ● สภาพแวดล้อมเมืองร้อน ● การเกษตรเมืองร้อน ● ความสำคัญของไม้ผลเมืองร้อน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 2-9 ● ความสำคัญ ● ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจาย ● ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ● พันธุ์ ● การขยายพันธุ์ ● การปลูกและดูแลรักษา ● การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ● การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว ● โรคและแมลง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical fruit plants 1. Drought resistant 2. Semi-drought resistant 3. High humid zone เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical environments 1. Solar radiation 2. Temperature 3. Day-length 4. Rainfall เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
1. Solar radiation ● light intensity ● day-length sun height latitude cloudiness season Latitude (o) Regions Insolution (cal/cm2/d) Temperate Med. Sub-tropical ….-750 Tropical 0 Equator Plant adaptation - planting season - plant density เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
2. Temperature ● Season ● Solar radiation ● Altitude 10……….40 oC N-hemisphere 28……….30 oC Equator 40……….10 oC S-hemisphere Diurnal temperature = day vs. night temperature Plant adaptation - Temperate pl. in tropic zone…. vernalization - Tropical pl. in temperate zone…. frost injury เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
3. Day-length ● Latitude ● Season 0……..24 hrs. N-hemisphere 21 June 9……..15 hrs oN 12……..12 hrs. Equator 15………9 hrs oS 24………0 hrs. S-hemisphere Dec. Plant adaptation – critical day-length SDP = Short Day Plant LDP = Long Day Plant DNP = Day Neutral Plant inflorescence initiation & flowering เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
4. Rainfall ● Global pressure ● Wind system  2,000 mm/yr rain forest ป่าน้ำฝน woodland ป่าดงดิบ sparse savanna ทุ่งหญ้ากระจัดกระจาย arid sahal ค่อนข้างแห้งแล้ง  500 mm/yr desert ทะเลทราย Plant adaptation - irrigation - rainfall เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ฤดูกาล 1 ● เมืองร้อน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ฤดูกาล 2 ●เมืองหนาว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Agriculture in the tropics 1. Wet equatorial climates 5 °N – 5 °S 2. Alternately wet and dry tropical climates or monsoon climates 5 – 15 °N and 5 – 15 °S 2.1 xxxxx00xxxxx xx xx 2.3 xxxxxx xx xxxx = wet = dry เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Agriculture in the tropics (conti.) 3. Dry tropical climates of the continental tropical air mass source regions 15 – 30 °N – 15 – 30 °S 4. Wet climates of tropical windward coasts Caribbean 5. Dry climates of tropical and subtropical west coasts เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 Figure 1 Map of the tropical regions
4 3 5 Figure 1 Map of the tropical regions 1 2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Importance 1. Utilization type - table or dessert, - cooking, - processing เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Importance (conti.) 2. Food value - moisture, calorie, carbohydrates, proteins, fats, - acids, minerals, vitamins, fibre, enzymes เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Importance (conti.) 3. Export - mango, rambutan, durian, pineapple - sweet sop, banana, tamarind, sapodilla, coconut, santol, jackfruit, passion fruit - pineapple, rambutan, banana - coconut เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร 1. ความชื้น (ก.) ชมพู่ต่างๆ แตงโม แตงไทย มะดัน มะเฟือง มะยม 80-90 เงาะ ทับทิม ทุเรียน มะกอกฝรั่ง มะขามป้อม มะปราง มะไฟ มะม่วง มะละกอ มังคุด ระกำ ละมุด ลางสาด ลูกตาล ลูกลาน กระท้อน สับปะรด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร (ต่อ) 2. พลังงาน (แคลอรี่) 314 มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว อินทผลัม กล้วยไข่ กล้วยหอม ทุเรียน มะตูม สาเก มะม่วงอกร่อง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร (ต่อ) 3. ไขมัน (ก.) 2-4 ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง ก้านยาว ชะนี 4. คาร์โบไฮเดรต (ก.) 50-80 มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน อินทผลัม 30-50 กล้วยไข่ กล้วยหอม ทุเรียนก้านยาว มะตูม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร (ต่อ) 5. เส้นใย (ก.) 5-6 ฝรั่ง มังคุด มะขามหวาน 2-4 มะขามป้อม มะตูม 6. โปรตีน (ก.) 2-3 ทุเรียน มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน มะขามป้อม มะขามเทศ 1-2 กล้วยต่างๆ พุทรา มะตูม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร (ต่อ) 7. แคลเซียม (มก.) มะขามหวาน มะกอกไทย มะกอกฝรั่ง มะขามเปรี้ยว มะตูม มะปราง 8. โปแตสเซียม (มก.) มะขามหวาน ทุเรียน พุทรา มะกอกฝรั่ง มะขามเปรี้ยว มะตูม มะปรางดิบ สาเก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร (ต่อ) 9. เหล็ก (มก.) เงาะ มะไฟ กล้วย ชมพู่มะเหมี่ยว แตงไทย ทุเรียน กระท้อน มะขามเปรี้ยว มะปรางสุก มะเฟือง ลูกตาล 10. วิตามิน เอ (หน่วยสากล) 6, มะม่วงพิมเสนมันสุก 1, แตงไทย ทุเรียนพันธุ์ชะนี มะละกอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
คุณค่าทางอาหาร (ต่อ) 11. วิตามิน บี 1 (มก.) ≈ มะตูม 12. วิตามิน บี 2 (มก.) ≈ มะตูม 13. วิตามิน ซี (มก.) มะขามป้อม มะปรางดิบ ฝรั่ง มะขามเทศ มะปรางสุก มะม่วงหิมพานต์ 14. ไนอาซีน (มก.) ทุเรียน มะกอกฝรั่ง มะขามเปรี้ยว มะตูม ลางสาด สาเก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 Processing fruit products
1. Canned 1.1 fruits in light/heavy syrup 1.2 fruits in brine 2. Frozen 2.1 frozen fruit (whole) frozen flesh 3. Jam 4. Puree 5. Juice type ready to drink concentrated form aseptic package frozen 6. Dried dehydrated (many level) 6.2 sweetened by sugar or honey, salted, etc. 7. Miscellaneous fruit candy 7.2 instant fruit drink 7.3 fruit paste fruit chip เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Origin (Vavilov, 1949) 1. Ethiopia - banana 2. Mediterranean region - olive 3. Asia Minor, Caucasus, Persia - fig, pomegranate, date palm 4. Afghanistan, Turkestan, N.W.India - watermelon 5. Indo-Burma - mango, jackfruit, marian plum 6. Siam, Malaya, Java - mangosteen, durian, banana, breadfruit 7. China - mulberry 8. Mexico, Guatemala - guava, musk melon, papaya, sapodilla 9. Peru, Ecuador, Colombia, Bolivia -papaya, sweet sop, cherimoya 10. S-Chile - strawberry 11. Brazil, Paraguay - pineapple, cashew nut, Brazil nut, passion fruit 12. U.S.A. - atemoya เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 Figure 2 Origin of tropical fruit plants
1 2 3 5 4 7 6 8 9 10 11 12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Evolution 1. Chance seedling = seedage + selection 2. Introduction species, varieties, characters 3. Mutation = spontaneous, induced 4. Breeding interspecific breeding, intervarietal breeding, self-incompatibility, heterogeneity เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Production 1. Improved quantity yield/unit area, fruit drop by wind, total yield 2. Improved quality standard size and quality (keeping, storage, shipping) 3. Post-harvest technology harvesting index, grading, packaging, transportation 4. Pest control 5. Chemical residue 6. Improved varieties 7. Propagation & good distribution เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
รูปที่ 3 รูปแบบผลสด types of fleshy fruit เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
รูปที่ 4 รูปแบบผลแห้ง types of dry fruit เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Variety ● < subspecies ● similarities ● distictness ● true-to-type 1. Botanical variety = พันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ ชมพู่สาแหรก - Malay apple; Eugenia malaccensis L. ชมพู่มะเหมี่ยว - Malay apple; E. malaccensis var. purpurea Hook. 2. Horticultural variety = พันธุ์ทางพืชสวน มะม่วง Mangifera indica L. พันธุ์ เขียวเสวย ฟ้าลั่น น้ำดอกไม้ ทองดำ แก้ว อกร่อง var. Sensation, Kent, Carabao, Golek เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
DOA Varieties 1. ordinary, common, landrace varieties = พันธุ์ทั่วไป 2. registered varieties = พันธุ์จดทะเบียน 3. certified varieties = พันธุ์รับรอง 4. recommended varieties = พันธุ์ส่งเสริม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ส่งเสริม มะม่วง – หนังกลางวัน น้ำดอกไม้ ทองดำ เขียวเสวย แรด ฟ้าลั่น เงาะ – สีชมพู โรงเรียน ทุเรียน – หมอนทอง ก้านยาว ชะนี กระท้อน – ปุยฝ้าย ทับทิม เทพรส นิ่มนวล มะละกอ – แขกดำ แขกนวล สายน้ำผึ้ง ขนุน – ทองสุดใจ ฟ้าถล่ม จำปากรอบ ละมุด – กระสวย มะกอก ฝรั่ง – กลมสาลี่ สับปะรด – ปัตตาเวีย ภูเก็ต มะขามหวาน – สีทอง ศรีชมพู ขันตี อินทผลัม น้อยหน่า – ฝ้าย หนัง ชมพู่ – เพชรสายรุ้ง ทูลเกล้า แขกดำ กล้วยหอม – หอมทอง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation 1. sexual monoembryony .. zygotic seedling polyembryony … zygotic seedling + nucellar seedling 2. asexual rootage … cutting, layering graftage …inarching, budding, grafting top working double working scion, cion = SC = กิ่งพันธุ์ดี interstock, intermediate stock = IS = ต้นตอกลาง rootstock, stock = RS = ต้นตอ SC IS RS เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Physiology 1. Development 1.1 pre-maturation 1.2 maturation physiological maturation pre-maturation, maturation, maximum growth commercial maturation pre-maturation, maturation, over-maturation, ripening 2. Ripening highest palatability 3. Senescence เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Maturity index 1. Physical changes firmness, skin colour, size, shape, bloom, force 2. Chemical changes TSS (Total Soluble Solids) TA (Titratable Acidity) TSS : TA, sugar, starch, C2H4, CO2 3. Environments day-degree, daylength-degree, days after blooming, days after fruit setting เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Post-harvest physiology Tropical fruits – perishable goods Damage % in developed countries 20-50 % in developing countries Living tissues – minimized metabolism temperature control…… field heat relative humidity……… % R.H. 1. respiration senescence, weight loss 2. ethylene production ripening hormone, senescence 3. chemical changes chlorophyll, carbohydrates, TSS : TA เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Diseases 1. In nursery - collar rot, root rot .. Sclerotium sp., Phytophthora palmivora - leaf blight …. Rhizoctonia sp. - anthracnose …. Colletotrichum gloeosporioides เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Diseases (conti.) 2. In field - leaf blight …. Rhizoctonia sp. - powdery mildew …. Oidium spp. - sooty mold …. Meliola sp., Capnodium sp. - pink disease …. Corticium salmonicolor - Phytophthora stem rot, twig rot, fruit rot, leaf blight …Phytophthora palmivora - algal disease …. Cephaleuros virescence - Panama disease .. Fusarium oxysporum f. cubense - leaf spot, Sikatoga …. Mycosphaerella musicola - gummosis …. Botryodiplodia theobromae - bacterial leaf spot …. Pseudomonas mangiferae เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Diseases (conti.) 3. Post-harvest - anthracnose …. Colletotrichum gloeosporioides - fruit rot …. Botryodiplodia theobromae, Phomopsis sp., Aspergillus niger เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

43 โรคแอนแทรกโนส (anthracnose; Colletotrichum gleosporioides)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

44 โรคแอนแทรกโนส (anthracnose; Colletotrichum gleosporioides)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

45 โรคแอนแทรกโนส (anthracnose; Colletotrichum gleosporioides)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

46 โรคแอนแทรกโนส (anthracnose; Colletotrichum gleosporioides)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

47 โรคแอนแทรกโนส (anthracnose; Colletotrichum gleosporioides)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

48 (leaf blight; Rhizoctonia spp.)
โรคใบไหม้, โรคใบติด (leaf blight; Rhizoctonia spp.) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคใบร่วง (leaf blight; Rhizoctonia sp.) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

50 โรคราแป้ง (powdery mildew; Oidium spp.)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

51 โรคราดำ (sooty mold; Meliola sp; Capnodium sp.)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

52 โรครากเน่า (root rot; Phytophthora palmivora; Sclerotium sp.)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

53 โรคโคนเน่า (collar rot; Phytophthora palmivora; Sclerotium sp.)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

54 โรคต้นเน่า (stem rot; Phytophthora palmivira)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

55 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคผลเน่า (fruit rot) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

56 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคใบจุด (leaf spot) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

57 โรคเปลือกแตกยางไหล (gummosis; Botryodiplodia theobromae)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

58 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Phytopthora sp. Colletotrichum sp. โรคกิ่งแห้ง (die back) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

59 โรคตายพราย (Panama disease; Fusarium oxysporum f. cubense)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

60 โรคใบจุด (leaf spot; Sigatoka disease; Mycosphaerella musicola)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

61 โรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย (bacterial wilt)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

62 โรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย (bacterial wilt)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

63 โรคจุดสาหร่าย (algal disease; Cephaleulos virescence)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

64 โรคใบด่าง (mosaic virus)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

65 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคใบด่าง (mosaic virus) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

66 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคใบด่างวงแหวน (ring spot) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

67 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Insects มะม่วง ทุเรียน กล้วย หนอนคอแข็ง หนอนกินไส้กิ่ง หนอนม้วนใบตอง หนอนกระทู้ดอก หนอนเจาะลำต้น หนอนกระทู้ เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกินดอก หนอนร่านใบตอง เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะกินผล หนอนปลอก เพลี้ยไฟ หนอนคืบกินใบ มวนร่างแห แมลงวันทอง หนอนชอนใบ ด้วงเข็มไชเหง้า ด้วงงวงเจาะลำต้น เพลี้ยปุยสำลี ด้วงเข็มไชต้น ด้วงงวงเจาะเมล็ด เพลี้ยกระโดด ตั๊กแตนผี เพลี้ยหอย เพลี้ยใยสีขาว มอดเจาะลำต้น ด้วงปีกแข็ง ปลวก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

68 เพลี้ยแป้ง (mealy bug)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

69 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพลี้ยไก่แจ้ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

70 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพลี้ยอ่อน (aphids) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

71 เพลี้ยหอย (soft scales)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

72 เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (mango hopper)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

73 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพลี้ยไฟ (thrips) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

74 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพลี้ยไฟ (thrips) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

75 ไรแดง (red spider mites)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

76 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ไรขาว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

77 แมลงค่อมทอง (leaf eating weevil)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

78 แมลงวันผลไม้ (oriental fruit fly)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

79 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตั๊กแตนผี ตั๊กแตน (grass hopper) ตั๊กแตนปาทังก้า เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

80 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ปลวก (termite) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

81 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ด้วงมะพร้าว ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ด้วงแรด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

82 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ด้วงเข็มกล้วย ด้วงเข็มไชต้น (stem weevil) ด้วงเข็มไชราก (root weevil) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

83 หนอนเจาะกินผล (fruit borer)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

84 หนอนเจาะเมล็ด (seed borer)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

85 หนอนกินใต้เปลือกชนิดเล็ก (bark borer)
เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

86 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
หนอนกินใบอ่อน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

87 หนอนชอนใบ (leaf miner)
หนอนกินขั้วผล (fruit borer) หนอนชอนใบ (leaf miner) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

88 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แตนเบียนหนอนกระทู้ แตนเบียนตัวเมีย แตนเบียนตัวผู้ แตนเบียน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

89 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตัวเบียน ไข่แมลงวันเบียน เชื้อราขาวทำลายผีเสื้อ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

90 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลาย ด้วงเต่าดำ ด้วงเต่า ด้วงเต่าตัวห้ำ ด้วงเต่าสมอใหญ่ ตัวห้ำ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google