งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนี

2 Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 % (20 09) 90 % (20 09) ---- 5. ค่าแรงขั้น ต่ำ / วัน (US $) 10253173623.211- 6. สัดส่วน นักท่องเที่ยว / วัน / ประเทศ (202,063/ วัน ) 21.6 % 3.4 % 9.5 % 1.1 % 33. 3% 3.4 % 15. 8% 6.8 % 4.8 % 0. 3 %

3 7. ร้อยละ ของผู้ใช้ อินเตอร์ เนท (2011) 20 % 1%1% 9%- 55 % 7%7% 70 % 27 % 25 % 50 % 8. ประชากร ( ปี 2510/ ล้านคน ) 66. 9 14. 9 23 1.3 59.5 28. 3 6.158692. 2 0.4

4 ดัชนี Th ai CIMyMLSVPh BRBR 1. สัดส่วน แพทย์ต่อ ประชากร (10,000 คน ) 3235931812 14 2. ทันต แพทย์ 0.70.20.60.51.40.43.2-5.62.1 3. ค่าใช้จ่าย ด้าน การศึกษา ( % ของจีดี พี ) 4.35.92.424.84.13.97.23.83

5 Th ai CIMyMLSVPh BRBR 4. สัดส่วนครู ต่อ นักเรียน ( มัธยม ) 21291234152316213511 5. สัดส่วน พยาบาล ต่อ ประชากร (10,000 คน ) 1.50.82 2.715.9164.9

6 Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 6. จำนวน สถาปนิก ที่ขึ้น ทะเบียน ในแต่ละ ประเทศ 1,4 48 - 12, 600 - 1,7 13 - 1,1 85 - 24, 480 54 7. อัตราการรู้ หนังสือ (15 ปีขึ้น ไป ) ( โลก : 82) 94. 1 77.6 92. 9 92 92. 5 73.4 95. 9 92.8 95. 4 95.3 8. ดัชนีวัด ความสามารถ ภาษาอังกฤษ 44. 36 (53 ) -53. 31 (27) -57. 25 (13 ) -58. 65 (12) 52. 14 (3 1) --


ดาวน์โหลด ppt ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) ---- 35 % (20 07) ---- ---- 79 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google