งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ ง 30206.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ ง 30206."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ ง 30206

2 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้ ก่อนสอบกลางภาค รายงาน เรื่อง Microsoft Office 200710 คะแนน ชิ้นงาน Microsoft Word10 คะแนน Microsoft Excel10 คะแนน Microsoft PowerPoint10 คะแนน สอบกลางภาค 10 คะแนน

3 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้ หลังสอบกลางภาค ชิ้นงาน Swish Max20 คะแนน สมุดจด 10 คะแนน คะแนนห้อง 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน

4 ชิ้นงาน โปรแกรม Microsoft Word 10 คะแนน โปรแกรม Microsoft Excel 10 คะแนน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 10 คะแนน โปรแกรม Swish Max 20 คะแนน

5 ชิ้นงาน โปรแกรม Microsoft Word 10 คะแนน ส่งไฟล์ word ประวัติส่วนตัว ทาง e-mail (jeng@lpp.ac.th)jeng@lpp.ac.th ชื่อไฟล์ word- 60 x-xx เนื้อหาอย่างน้อย 10 หัวข้อ สิ่งที่ต้องมี ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ รูปภาพตัวเอง ( รูปเดี่ยว ) อักษรศิลป์ 1 แบบ กรอบกระดาษ

6 ชิ้นงาน โปรแกรม Microsoft Excel 10 คะแนน ส่งไฟล์ excel คำนวณเกรด ทาง e-mail (jeng@lpp.ac.th)jeng@lpp.ac.th ชื่อไฟล์ excel - 60 x-xx คิดเกรดจากคะแนนที่กำหนด หาค่าเฉลี่ย หาค่าสูงสุด - ต่ำสุด นับจำนวนคนที่ได้เกรดต่างๆ

7 ชิ้นงาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 10 คะแนน ส่งไฟล์ PowerPoint แนะนำตัวเอง ทาง e-mail (jeng@lpp.ac.th)jeng@lpp.ac.th ชื่อไฟล์ PowerPoint - 60 x-xx ข้อมูลส่วนตัวอย่างน้อย 10 สไลด์ ใส่รูป - เสียง ใส่ effect ในการเปลี่ยนหน้า

8 ชิ้นงาน โปรแกรม Swish Max 20 คะแนน ส่งไฟล์ swf แนะนำตัวเอง ชื่อไฟล์ Swish- 60 x-xx จัดทำ e-Friendship สิ่งที่ต้องมี ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อนสนิท ความรู้สึกที่มีต่อ โรงเรียน ครู และเพื่อนๆ เสียงและรูปภาพ

9 สมุด 10 คะแนน นับรายเซ็นในสมุด ( ส่งงาน การบ้าน )

10 คะแนนห้อง ห้อง 10 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม - ตอบ เข้าเรียนช้าเกิน 10 นาที การแต่งกาย ฯลฯ

11 สอบกลางภาค + ปลาย ภาค สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA ครูนฤศรณ์ วิมลประสาร MR.NARUSORN WIMONPRASARN วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อ ง 30206.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google