งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาทุกคน วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาทุกคน วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาทุกคน วิชา 350 121 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาทุกคน

2 FOCUS

3 MS.PowerPoint การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม
โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 : เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว
วัตถุประสงค์ : เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว 1. สามารถบอกข้อดีและข้อจำกัดในการใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอได้ 2. บอกแนวทางการเตรียมการนำเสนอได้ 3. บอกเทคนิคการผลิต สไลด์ได้ 4. สามารถผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม MS. PowerPoint ได้ 5. สามารถนำเสนอข้อมูลได้

5 สื่อ (Media) : ตัวกลางซึ่งนำข่าวสารจากผู้ส่ง
ไปให้ผู้รับยังจุดหมายปลายทาง สื่อ + การศึกษา = สื่อการศึกษา สื่อ + การเรียน = สื่อการเรียน สื่อ + การสอน = สื่อการสอน สื่อ + มวลชน = สื่อมวลชน

6 Microsoft PowerPoint

7 คุณสมบัติของ PowerPoint
1. สร้างงานกราฟิก 2. สร้างงานนำเสนอ

8 ข้อดีของการใช้ PowerPoint นำเสนอ
- เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ - ผู้สอนหันหน้าเข้าหาผู้เรียน - ผลิต และทำสำเนาง่าย - ผู้บรรยายสามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ - เป็นสื่อที่จูงใจผู้เรียน เป็นสื่อประสม (Multimedia) ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

9 ข้อจำกัด - ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น TV, LCD Projector
- จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีศักยภาพสูง ราคาค่อนข้างแพง - ต้องเรียนรู้การใช้ Hardware & Software - ต้องใช้ไฟฟ้า

10 แนวทางเตรียมการนำเสนองาน
การวางโครงร่าง การลงรายละเอียดเนื้อหา 3. การใส่ข้อความ รูปภาพ กราฟ หรืออื่น ๆ การปรับแต่งสไลด์ให้มีสีสันสวยงาม การเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ เตรียมการนำเสนองานจริง การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย

11 เทคนิคการผลิตสไลด์ - พื้นหลัง (Background) ควรเป็นสีเข้ม โทนเย็น
ตัวอักษรควรเป็นสีอ่อนๆ เช่น เหลือง ฟ้า เขียวอ่อน แต่ละกรอบไม่ควรเกิน 3 สี - จำนวนบรรทัดในแต่ละกรอบไม่ควรเกิน 8 บรรทัด - ควรมีรายละเอียดน้อยใช้ Keyword เช่น หัวเรื่อง หัวข้อ - ตัวอักษรจะต้องใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน - ควรใช้ภาพ แผนสถิติ ไดอะแกรม ควบคู่กับตัวอักษร

12 การสร้างงานนำเสนอชิ้นใหม่
1. การสร้างสไลด์โดยใช้ Autocontent Wizard 2. การสร้างสไลด์จาก Template 3. การสร้างสไลด์เปล่า (Blank presentation)

13 File mpeg

14 File .gif

15 File. avi

16

17

18 วันนี้เราจะเรียนอะไร
- การกำหนดการเปลี่ยนภาพ - การแทรก File - การทำ effect ต่างๆ - การใส่เสียงบรรยาย - การบันทึกเสียง - การตั้งค่าเวลา - การแทรก File .avi, .gif - การจัดเรียงสไลด์ - การเชื่อมโยงสไลด์ - การบันทึกเป็น .PDF - การพิมพ์สไลด์ - การนำเสนอ

19 สรุป การนำเสนอข้อมูลมีหลักอยู่ 3 สบาย สบายตา สบายหู สบายใจ

20 ให้แนะนำตัวเอง ไม่น้อยกว่า 10 สไลด์
งานที่ต้องทำส่ง ให้แนะนำตัวเอง ไม่น้อยกว่า 10 สไลด์ ประกอบด้วย ลักษณะการเปลี่ยนภาพ sound effect ให้มีภาพประกอบ ให้มีความสวยงาม

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาทุกคน วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google