งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดวิชา ง เปิดโลกสังคมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดวิชา ง เปิดโลกสังคมออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดวิชา ง 30255 เปิดโลกสังคมออนไลน์
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในเว็บไซต์ การเข้าเรียน ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง (8 ชั่วโมง) หากขาดเกิน ชั่วโมง นักเรียนจะหมดสิทธิ์สอบ

2 สังคมออนไลน์ (Social Network) คืออะไร
สื่อ (Media) หมายถึง บทความ เพลง รูปภาพ เรื่องราว วิดีโอ สังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมที่มีการติดต่อได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือ การติดต่อ สื่อสาร ต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

3 สังคมออนไลน์ เกิดขึ้นได้อย่างไร
สังคมออนไลน์ เกิดขึ้นได้อย่างไร สังคมออนไลน์ เกิดขึ้นจาก การที่มนุษย์ต้องการติดต่อสื่อสารกัน แต่ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เมื่อมี อินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นในโลก อุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงหายไป ทำให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น เกิดเป็นสังคมแบบใหม่ ที่เรียกว่า สังคมออนไลน์ หรือ Social Media นั่นเอง

4 สังคมออนไลน์ มีอะไรบ้าง
สังคมออนไลน์ คือการ รวมเป็นชุมชน ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรามักติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง เว็บไซต์ ตัวอย่างของสังคมออนไลน์ มีดังนี้

5 เฟสบุ๊ก เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น
ฟลิ๊กเกอร์ เป็นชุมชน ของการเผยแพร่ รูปภาพ และจัดการรูปภาพ เช่น แบ่งปัน คัดลอก แจกจ่าย หรือพูดง่ายๆว่า แชร์ภาพ นั่นเอง

6 กูเกิลด็อก เป็นเอกสารออนไลน์ ที่เรา
สามารถทำงานร่วมกันได้ และแชร์ หรือเผยแพร่ให้ผู้อื่น รับชมได้อีกด้วย พิกาซ่า เป็นเว็บไซต์ จัดทำอัลบั้มภาพ ออนไลน์ ที่เราสามารถนำภาพขึ้นไปไว้แล้วจัดทำเป็น อัลบั้ม เผยแพร่ได้

7 สไลด์แชร์ เป็นชุมชนออนไลน์ ที่เอาไว้ ทำสไลด์ คล้าย PowerPoint แต่สามารถ แชร์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
ทวิตเตอร์ เป็นชุมชน ของการเผยแพร่ รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ ในรูปแบบ บล็อก ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ เฟสบุ๊ก

8 เวิร์ดเพรส เป็นการเผยแพร่เนื้อหา ในรูปแบบ บล็อก และสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็น (Comment) ในเนื้อหาได้ ยูทู๊บ เป็นชุมชน ของการเผยแพร่ วิดีโอ คลิป ต่างๆ

9 วิธีเข้าใช้งาน สังคมออนไลน์
วิธีเข้าใช้งาน สังคมออนไลน์ สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องเตรียม สำหรับเข้าใช้งานสังคมออนไลน์ มีดังนี้ 1. อีเมล์ ( ) 2. อินเตอร์เน็ต 3. ศึกษาวิธีใช้งานสังคมออนไลน์ที่ต้องการ เมื่อเข้าใช้งานได้แล้ว ก็ควรเข้าใช้งานบ่อยๆ ให้เกิดความชำนาญ

10 คำถามท้ายบทเรียน 1. ที่กล่าวว่า สังคมออนไลน์ เป็นสังคมขนาดใหญ่นั้น
1. ที่กล่าวว่า สังคมออนไลน์ เป็นสังคมขนาดใหญ่นั้น นักเรียนคิดว่า มีขนาดใหญ่เท่าใด 2. สิ่งใดที่กำจัดอุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร และทำให้เกิด สังคมออนไลน์ขึ้นมา 3. การเข้าใช้งานสังคมออนไลน์ ทำไมจึงต้องมีอีเมล์ส่วนตัว ให้นักเรียนเขียนคำตอบในกระดาษที่แจกให้ ตั้งใจเขียนคำตอบดีๆ ข้อละ 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดวิชา ง เปิดโลกสังคมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google