งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft PowerPoint

2 โปรแกรมนี้ใช้ทำอะไร โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในการทำ presentation ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถ ทำพรีเซ็นเทชั่นได้

3 Microsoft Office PowerPoint
การเปิดโปรแกรม Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint

4 การเริ่มต้นใช้โปรแกรม
ใส่ชื่อเรื่อง ใส่ชื่อเรื่องรองลงมา เราสามารถออกแบบหน้าแรกเองได้

5 ทำได้ 2 วิธี โดยการใช้รูปแบบที่มีอยู่ในโปรแกรม
การออกแบบหน้าแรก ทำได้ 2 วิธี โดยการใช้รูปแบบที่มีอยู่ในโปรแกรม โดยการกำหนดเอง โดยการวางรูปแบบต่างๆเอง

6 การใช้รูปแบบที่มีอยู่ในโปรแกรม
คลิกที่หน้าแรก เลือกเค้าโครง

7 ได้ภาพนิ่งที่ต้องการ
การสร้างภาพนิ่ง คลิกหน้าแรก เลือกสร้างภาพนิ่ง ได้ภาพนิ่งที่ต้องการ

8 การลบภาพนิ่ง คลิกภาพนิ่งที่ต้องการลบ คลิก หรือ กด Delete

9 การใช้งานเครื่องมือ

10 การใช้งานเครื่องมือ

11 การใช้งานเครื่องมือ

12 การเพิ่มรูปภาพ คลิกแทรก คลิก รูปภาพ เลือกรูปภาพ เลือกแทรก


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google