งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม SnagIT" " จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม SnagIT" " จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 " จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม SnagIT" " จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม SnagIT" โดย นายอนุชา รัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 เป็นโปรแกรม Snag IT เวอร์ชั่น 8 ที่นำเวอร์ชั่นนี้มานำเสนอ เพราะใช้งานง่าย ใช้หน่วยความจำไม่มาก ใช้ได้กับ windows xp,7 ได้ เป็นโปรแกรม Snag IT เวอร์ชั่น 8 ที่นำเวอร์ชั่นนี้มานำเสนอ เพราะใช้งานง่าย ใช้หน่วยความจำไม่มาก ใช้ได้กับ windows xp,7 ได้

3 - จับภาพหน้าจอ เฉพาะส่วน Region - จับภาพหน้าจอ เฉพาะส่วน Region

4 - จับภาพหน้าจอ กรอบ หน้าต่าง,popup ที่กำลัง แสดงอยู่

5 - จับภาพหน้าจอทั้งจอ Full Screen - จับภาพหน้าจอทั้งจอ Full Screen

6 - จัดการรูปภาพทุก format หรือทุก นามสกุล เช่น jpeg,gif,png,tif ฯลฯ

7

8

9

10

11

12

13

14 ตีกรอบ สี่เหลี่ยม ตีกรอบ กลม ตีกรอบ รูปทรง ต่างๆ ใส่ ข้อความ ใส่ รูปภาพ ใส่สีพื้น ข้อความ สีตัวอักษร ขนาดเส้น กรอบ ขนาดกรอบ

15

16

17 Upload เพื่อดูผ่าน เวป ด้วยโปรแกรม Upload * * ติดต่อผู้ดูแล ระบบ Administrator

18 http://fivedots.coe. psu.ac.th/~anucha/ PCB/robot.swf

19 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://fivedots.coe.psu.ac.th/~anucha/PCB/snagit-web/


ดาวน์โหลด ppt " จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม SnagIT" " จัดการรูปภาพเพื่อแทรกใน เอกสารต่าง ๆ หรือเวปเพจ อย่างง่ายด้วย โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google