งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

2 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ก่อนสอบ 1. ตรวจสอบตารางสอบและหมายเลขห้องสอบ 2. เข้าห้องสอบ ก่อนเวลา นาที

3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ก่อนสอบ 3. ไม่นำไม้บรรทัดคำนวณ เครื่องคิดเลข นาฬิกาคิดเลข กระดาษ และ/หรือเครื่องช่วย ในการคำนวณชนิดอื่น ๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้นครูวิชาที่สอบกำหนดให้ใช้ได้

4 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ก่อนสอบ 4. ปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

5 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ระหว่างสอบ 1. ระบายคำตอบในกระดาษ คำตอบ โดยใช้ใช้ ดินสอ 2B ให้ดำเเต็มวง ถ้าต้องการแก้ไข ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน แล้วจึงระบายวงใหม่ห้ามใช้ น้ำยาลบคำผิด โดยเด็ดขาด

6 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ระหว่างสอบ ห้ามเข้าห้องสอบหลังการสอบเริ่มแล้ว 15 นาที และ จะเข้าห้องสอบได้ต้องติดต่อกองกลางวิชาการ 3. เมื่อเริ่มสอบ ให้ผู้เข้าสอบ ลงนามในเอกสารลงนามกระดาษคำตอบ

7 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ระหว่างสอบ 4. ในระหว่างการสอบ ไม่ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบวินัยในการสอบ เช่น พูดคุยกันส่งเสียงดัง , ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 5. ไม่ทุจริตในการสอบ

8 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
หลังสอบ 1. จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 30 นาที 2. หลังการสอบ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้ที่กำลังสอบ

9 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ข้อแนะนำ 1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล ชั้น .... / เลขที่ ปีการศึกษา การสอบ และวิชาที่สอบ ในระดาษคำตอบให้ครบถ้วนถูกต้อง

10 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ข้อแนะนำ 2. ให้นักเรียนระบายด้วย ดินสอ 2B เท่านั้น ระบายให้เต็มพื้นที่วงกลม และเมื่อต้องการ ลบ เพื่อเปลี่ยนคำตอบ จะต้องลบคำตอบเดิมให้สะอาดเสียก่อน ห้ามใช้ น้ำยาลบคำผิด โดยเด็ดขาด

11 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ข้อแนะนำ 3. แผ่นกระดาษคำตอบต้องไม่ยับ เป็นรู หรือฉีกขาด 4. ตรวจสอบการระบาย เลขประจำตัว ให้ถูกต้อง แน่นอน

12 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ข้อแนะนำ

13 งานตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
ขอขอบพระคุณ งานตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


ดาวน์โหลด ppt งานตรวจกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google