งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด.....................................................................................................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด....................................................................................................................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายละเอียด..................................................................................................................................................................................................... ขนาดตัวอักษร.......... Cordia New............. ……........................ ไม่น้อยกว่า 28 ………………….......................................................................................................... ก

3 ...................... ขนาดตัวอักษร.......... Cordia New............. 1................................................................................... 2.…........................ ไม่น้อยกว่า 28 …………………..... 3................................................................................... 4................................................................................... ข

4 สาระสำคัญ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 2 สารบัญ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน 4 หัวข้อ 1 7 หัวข้อ 2 15 สาระสำคัญ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 2 สารบัญ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน 4 หัวข้อ 1 7 หัวข้อ 2 15 หัวข้อ 3 … หัวข้อ 4 … หัวข้อ 5 … หนังสืออ้างอิง... แบบทดสอบหลังเรียน … ประวัติผู้จัดทำ... หัวข้อ 3 … หัวข้อ 4 … หัวข้อ 5 … หนังสืออ้างอิง... แบบทดสอบหลังเรียน … ประวัติผู้จัดทำ... ค

5 1. คำถาม ? ก............................. ข............................. ค............................. ง............................. 1. คำถาม ? ก............................. ข............................. ค............................. ง............................. 2. คำถาม ? ก............................. ข............................. ค............................. ง............................. 2. คำถาม ? ก............................. ข............................. ค............................. ง............................. ง

6 3. คำถาม ? ก................................................................................................ ข................................................................................................ ค............................................................................................... ง................................................................................................ 3. คำถาม ? ก................................................................................................ ข................................................................................................ ค............................................................................................... ง................................................................................................ จ

7 รายละเอียด.................................................................................................................... ไม่เกิน 3 บรรทัด.......................................................... ขนาดตัวอักษร.......... Cordia New............... ไม่น้อยกว่า 28 ……… 1

8 2

9 รายละเอียด........................................... ตัวอักษร.... Cordia New............... ไม่น้อยกว่า 28 ……………............. ………………………… ……………. ………………………… …………….. ช่วยคิด... 3

10 รายละเอียด.................................................................................................................... ไม่เกิน 3 บรรทัด.......................................................... ขนาดตัวอักษร.......... Cordia New............... ไม่น้อยกว่า 28 ……… 4

11 ช่วยคิด... รายละเอียด........................................... ตัวอักษร.... Cordia New............... ไม่น้อยกว่า 28 ……………............. ………………………………… ……. ………………………………… …….. 4

12 6

13 ช่วยคิด... 5 รายละเอียด........................................... ตัวอักษร.... Cordia New............... ไม่น้อยกว่า 28 ……………............. ………………………… ……………. ………………………… ……………..

14 6

15 6

16 6 หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ซีพียู (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ซีพียู (CPU)

17 รายละเอียด.................................................................................................................... ไม่เกิน 3 บรรทัด.......................................................... ขนาดตัวอักษร.......... Cordia New............... ไม่น้อยกว่า 28 ……… 3

18 1. คำถาม ? ก............................. ข............................. ค............................. ง............................. 1. คำถาม ? ก............................. ข............................. ค............................. ง............................. …

19 หลักสูตรโรงเรียน..................................................................................... หนังสือเรียน........................................................................................... เว็บไซต์................................................................................................................................................................................................................. …

20 ชื่อ - สกุล......................................................... ตำแหน่ง........................................................ โรงเรียน......................................................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................... โทรศัพท์......................................................... e-Mail ………………………………… ………. …

21

22


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด.....................................................................................................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google