งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET
ระบบศูนย์บริการความงาม สมาชิกในกลุ่ม 1. นายฉลองชัย อาทิ รหัส 2. นายณัฐพงศ์ ต๊ะใจ รหัส 3. นายธันธนะ ปิมาตุกานต์ รหัส 4. นางสาวธูปทิพย์ สะถา รหัส 5. นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว รหัส พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET

2 การบริการของศูนย์บริการความงาม
ยกตัวอย่าง เช่น นวดหน้า ขัดหน้า นวดตัว พอกหน้า นวดเท้า ทำเล็บ สปาผม ฯลฯ

3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ
สมัครสมาชิก ขั้นตอนการทำงานของระบบ ลูกค้า ( บัตรสมาชิก ) สมัครสมาชิก ระบบเก็บข้อมูลสมาชิก การใช้บริการ สมาชิก เข้าใช้บริการ เช่น นวดหน้า , ขัดหน้า , ทำเล็บ

4 เก็บข้อมูลการใช้บริการ
คำนวณค่าบริการ พนักงาน คำนวณค่าบริการ เก็บข้อมูลการใช้บริการ ชำระเงิน สมาชิก ชำระเงิน ออกใบเสร็จ

5 การสั่งซื้อวัตถุดิบ พนักงาน วัตถุดิบ บริษัทผู้ผลิต สั่งซื้อ
เช่น ขมิ้น , น้ำผึ้ง ออกใบสั่งซื้อ บริษัทผู้ผลิต การสั่งซื้อวัตถุดิบ

6 การรับสินค้า และ การคืนสินค้า
พนักงาน ตรวจรับสินค้า สินค้าดี เก็บเข้าคลัง การรับสินค้า และ การคืนสินค้า สินค้าไม่มีคุณภาพ ส่งคืน บริษัทผู้ผลิต

7 ออกรายงาน รายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า รายงานการใช้บริการของลูกค้า
รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ รายงานการรับสินค้า รายงานข้อมูลการคืนสินค้า รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google