งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและลูกหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและลูกหนี้
วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการขาย การวางระบบเกี่ยวกับการขายสด การวางระบบเกี่ยวกับการขายเชื่อ การวางระบบเกี่ยวกับลูกหนี้

2 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายกับพนักงานเก็บเงินเป็นคนเดียวกัน
แผนกตรวจสอบ แผนกการเงิน แผนกบัญชี . 1 สลิปจากเครื่อง ใบนำฝากธนาคาร ใบนำฝาก ผู้ซื้อ 2 D 2 รายงานเงินสด รับค่าขาย 1 พร้อมเงินสด รายงานเงินสด รับค่าขาย รายงานเงินสด รับค่าขาย เทปจากเครื่อง บันทึกเงินสด รายงานเงินสด รับค่าขาย เทปจากเครื่อง บันทึกเงินสด พร้อม เงินสด 3 D สิ้นวัน ไขกุญแจ เครื่องบันทึก เงินสด เทปจากเครื่อง บันทึกเงินสด D สมุด เงินสด สิ้นเดือน Dr. เงินสด Cr. ขายสด ภาษีขาย บัญชี แยก ประเภท

3 แผนผังทางเดินเอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด
แผนผังทางเดินเอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายกับ พนักงานเก็บเงินเป็นคนละคนกัน

4 หัวหน้าพนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานรับเงิน พนักงานบรรจุหีบห่อ แผนกบัญชี
1 พร้อมสินค้า 3 บิลขาย 3 2 1 บิลขาย 2 บิลขาย มอบลูกค้านำไปจ่ายเงิน รายงาน การรับเงิน ค่าขายสด 1 1 บิลขาย 1 บิลขาย ลูกค้า รายงาน การขายสด ประจำวัน 1 2 รายงาน การขายสด ประจำวัน 1 เมื่อสิ้นวันนับ เงินสดส่ง หัวหน้าแผนก รายงาน การขายสด รวมประจำวัน 1 2 รายงาน สินค้าคงเหลือ 2 สมุดราย วันเงินสดรับ 2 รายงาน สินค้าคงเหลือ 1 2 รายงาน รับเงินสด ประจำวัน 1 บัญชี แยก ประเภท ส่งหัวหน้าแผนก เพื่อจัดทำรายงาน การรับเงินรวม 2 รายงาน การขายสด รวมประจำวัน 1 Dr.เงินสด Cr. ขายสด ภาษีขาย

5 ผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายเชื่อ
หน่วยบัญชีลูกหนี้ แผนกจัดส่งสินค้า แผนกคลังสินค้า แผนกสินเชื่อ แผนกตรวจสอบ แผนกขาย เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ 1 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ บัญชี ลูกหนี้ รายตัว ตรวจสอบจำนวนสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ บัตรสินค้า 6 6 5 5 ประวัติ การ์ดลูกหนี้ 4 4 3 3 2 2 1 ใบกำกับสินค้า 1 ใบกำกับสินค้า พร้อมสินค้า 5 ใบกำกับสินค้า 4 4 ส่งแผนกบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีสินค้าและสมุดขายเชื่อ 3 4 2 3 1 ใบกำกับสินค้า 2 1 ใบกำกับสินค้า ลูกค้า ให้ลูกค้าเซ็นชื่อ 4 ฉบับและมอบสินค้าพร้อมใบกำกับสินค้า ฉบับที่ 1 ให้ลูกค้า ใบกำกับสินค้า 3 ใบกำกับสินค้า 2

6 แผนทางเดินเอกสาร – ระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ( กรณีลูกหนี้ชำระเงิน )
แผนทางเดินเอกสาร – ระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ( กรณีลูกหนี้ชำระเงิน ) แผนกตรวจสอบ แผนกการเงิน พนักงานเก็บเงิน หน่วยบัญชีแยกประเภท หน่วยบัญชีลูกหนี้ 1 เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ใบกำกับสินค้า ใบกำกับสินค้า ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 1 s 2 ลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน 2 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 1 ทะเบียนใบกำกับสินค้า บัญชีแยกประเภท บัญชี ลูกหนี้รายตัว Dr.เงินสด Cr.ลูกหนี้ สิ้นเดือน รายงาน 1 การเก็บเงิน s สมุดรายวัน เงินสด 2 รายการ เงินสดรับประจำวัน 1 ใบเสร็จรับเงิน รายการ เงินสดรับประจำวัน 1

7 แผนผังการเดินเอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
แผนผังการเดินเอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ กรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระเงิน

8 กลับ 1 2 แผนกการเงิน แผนกสินเชื่อ หน่วยบัญชีลูกหนี้
หน่วยบัญชีแยกประเภท 1 ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน บัญชี แยก ประเภท Dr.หนี้สูญ Cr.ลูกหนี้ จ.ม. เตือน ลูกค้า บัญชี ย่อย ลูกหนี้ สิ้นเดือน เมื่อเห็นว่าลูกหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 2 3 2 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 1 s 3 2 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 1 สมุด รายวัน ทั่วไป 3 2 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 1 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 3 ใบจำหน่าย หนี้สูญ 2 ทะเบียน ใบจำหน่าย หนี้สูญ กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google