งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา นางสาวลักขณา กาวินคำ รหัสนักศึกษา นางสาววาสนา คำกล่อม รหัสนักศึกษา นางสาวสุนิษา คำบรรลือ รหัสนักศึกษา

3 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
ร้าน ดอกไม้แพรชมพู ฟลาวเวอร์ บริการจัดส่งสินค้าทั่วเขตเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครสามารถสั่งทำสินค้าตามแบบที่ต้องการได้ซึ่งลูกค้านั้นสามารถกำหนดในเรื่องของสีสัน รูปแบบ ขนาด ของสินค้า ได้ด้วยตนเอง หากต้องการดอกไม้สดทาง ร้านดอกไม้เราสามารถจัดหาให้ได้ ร้านดอกไม้ แพรชมพู ฟลาวเวอร์ รับจัดทำ ช่อดอกไม้ พวงหรีด ดอกไม้วาเลนไทน์ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ จัดส่งทั่วเชียงใหม่และกรุงเทพ ร้านดอกไม้ แพรชมพู ฟลาวเวอร์ รับจัดงานนอกสถานที่ งานอีเวนต่างๆ ดำเนินงานโดยคุณมาลา โพธิ์ทองสุนันท์

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการไปซื้อที่ร้านด้วยตนเอง เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและการซื้อขาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของลูกค้าอย่างแพร่หลาย

5 ร้านแพรชมพู ฟลาวเวอร์
สถานที่ตั้งร้าน : 96/9 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ 5660 เวลาทำการ : – น. ให้บริการส่งดอกไม้ ทั่วเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ในราคาย่อมเยาว์ โดยทีมงานจัดดอกไม้มืออาชีพ คุณภาพที่คุณพอใจ พร้อมบริการจัดส่งถึงมือผู้รับ ในทุกโอกาสทุกเทศกาลโดย เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

6 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
1. การวางแผนโครงการ 1.1 ศึกษาแนวทางและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร 1.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 1.1.2 รวบรวมข้อมูลองค์กร 1.1.3 วิเคราะห์ความต้องการระบบงานใหม่ 1.2 เขียนแบบเสนอโครงร่างโครงการ 1.2.1 กำหนดหลักการและเหตุผล 1.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.2.3 กำหนดขอบเขตงาน 1.2.4 กำหนดโครงสร้างกิจกรรมย่อย wbs 1.3 จัดทำสัญญาโครงการ 1.3.1 จัดทำสัญญาโครงการ

7 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 วิเคราะห์ระบบ 2.1.1 ออกแบบ Dataflow Diagram 2.1.2 ออกแบบ ER Diagram 2.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2.2.1 ออกแบบด้านกราฟฟิค 2.2.2 ออกแบบระบบฐานข้อมูล 2.2.3 เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ 3. การควบคุม 3.1 ทำการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทดสอบการใช้งาน 3.3 จัดทำเอกสารโครงการ 3.4 นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ปิดโครงการ 4.1 ส่งมอบงานให้องค์กร 4.2 นำเสนอและส่งเอกสารต่ออาจารย์ประจำสาขา

8 login สำหรับสมาชิก

9 เมนูสินค้า ค้นหาข้อมูล

10 สมัครสมาชิก

11 รายการสินค้า

12 ส่วนรถเข็นการเลือกซื้อสินค้า

13 วิธีการชำระเงิน

14 โปรโมชั่น

15 ติดต่อเรา

16 เว็บบอร์ด

17 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์
สธ 305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google