งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส นางสาวนุชาสินี ภานุประทีป รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส นางสาวนุชาสินี ภานุประทีป รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส 504411060
1. นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส 2. นางสาวนุชาสินี ภานุประทีป รหัส 3. นายบรรชัย แซ่ฟุ้ง รหัส 4. นายมงคล ปาลาวัน รหัส 5. นางสาวสุนิสา ยอดภูบัญ รหัส

4 เนื่องจากสภาพในปัจจุบันไม่ว่าสังคมใดก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วมีความต้องการในการบริโภค “กาแฟ” ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร กาแฟยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคตลอดมา ไม่ว่าราคาจะเพิ่มหรือลดลงก็ตาม ผู้บริโภคยังคงแสวงหาร้านกาแฟที่อร่อยถูกคอเช่นเคย ซึ่งเราจะดูได้จากการบริโภคกาแฟในตอนเช้า ไม่ว่าจะเป็นร้านริมทางเท้าพร้อมกับการขายข้าวต้มและปลาท่องโก๋ ก็ยังคงมีผู้บริโภคอย่างหนาแน่น ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะทำ “ธุรกิจร้านกาแฟ”

5 ภาพตัวอย่างสินค้า

6 กลยุทธ์ทางการตลาด (4 P’s)
Products คือ กาแฟร้อน และกาแฟเย็น (หลากหลายรสชาติ) Price คือ ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ บาท/แก้ว เหตุที่ตั้ง ราคาเท่านี้ เพราะเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถ เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

7 กลยุทธ์ทางการตลาด (4 P’s)
Place คือ สถานที่จำหน่ายของร้าน ได้แก่ - เลขที่ 199 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง  จ.สงขลา โทร - Promotion คือ ส่งที่ทางร้านส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ - มีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ใบปลิว ฯลฯ - มีของแถมให้แก่ลูกค้าที่เข้าบริการครบ 10 ครั้ง - มีการบริการแบบเดลิเวอร์รี่ (ส่งถึงที่) โดยไม่คิดค่าบริการ

8 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (4 C’s)
Customer Need ได้แก่ มีความแตกต่างทางด้านรสชาติ และอร่อยไม่เหมือนใคร พร้อมทั้งมีคุณภาพทุกแก้ว พร้อมทั้งการบริการที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ลูกค้า Cost เมื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพโดยรวมถึงการบริการถือว่าสินค้าเราได้คุ้มค่ากว่าร้านอื่น

9 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (4 C’s)
Convenience เรามีการจำหน่ายสินค้าทาง Internet ทาง พร้อมทั้งมีการส่งสินค้าถึงที่ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการด้วย นอกจากนั้นแล้วเรายังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของร้านนอกสถานที่ด้วย Communication การประชาสัมพันธ์ของร้านมีหลายทางด้วยกัน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ , ทาง hi 5 ของเพื่อนๆ ที่ร่วมลงทุนทำร้านด้วยกัน และทางป้ายโฆษณาหน้าร้าน รวมถึงการแจกใบปลิวในมหาวิทยาลัยและย่านธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

10 แนวทางในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
ด้านการผลิต ทางร้านได้ใช้เครื่องชงกาแฟสดแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการชงกาแฟแต่ละแก้ว ด้านการเงินและการบัญชี ทางร้านได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดระบบการเงินและบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านการตลาด ทางร้านได้มีการโฆษณาและวางขายสินค้าทาง internet ด้วยระบบ E-commerce ด้านการบริหารงานบุคคล ทางร้านได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานได้อย่างถูกต้อง และแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

11 แนวทางในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
ด้านการบริหารงานลูกค้า ทางร้านใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลของลูกค้า เพื่อที่จะให้ทางร้านส่งสินค้าไปให้ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรใช้ระบบคอมฯ ที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลของลูกค้า การรับชำระเงิน ทางร้านใช้ระบบการชำระเงินหลายทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้า และจะต้องบอกถึงรายละเอียดในการชำระเงินที่ชัดเจน เช่น การโอนเงินผ่านทาง ATM และจ่ายผ่านระบบมือถือด้วย m pay เป็นต้น

12 แนวทางในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
7. ทางด้านการขนส่ง ทางร้านใช้ระบบการขนส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เฉพาะสินค้าที่เป็นแบบสำเร็จรูปที่พร้อมที่จะชงง่ายๆ แค่ใส่น้ำร้อนโดยสูตรทางร้านเอง เพราะทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่รวดเร็ว และการส่งสินค้าถึงที่โดยพนักงานของทางร้านเอง เป็นต้น

13


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส นางสาวกมลฉัตร ชวันสิริ รหัส นางสาวนุชาสินี ภานุประทีป รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google