งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันในหลายๆรูปแบบ เบเกอรี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นแนวทางในการขจัดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของร้านที่สะดุดตา การบริการลูกค้าที่น่าประทับใจ และที่สำคัญรสชาติของเบเกอรี่ที่มีความหวาน ความหอมและความกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ช่วยขจัดความเครียดได้

2 ตำแหน่งต่างๆภายในร้าน
- ตำแหน่งผู้จัดการ - ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ - ตำแหน่งพนักงานผลิตสินค้า - ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า - ตำแหน่งพนักงานขาย - ตำแหน่งพนักงานบัญชี

3 ลูกค้า กรมสรรพากร ผู้ขายวัตถุดิบ ธนาคาร -คำสั่งซื้อ
-รายละเอียดการจ่ายเงิน -ใบแจ้งภาษี -ใบเสร็จ -ภงด.90 Bakery-Love Shop -รายละเอียดสั่งซื้อวัตถุดิบ -รายละเอียดทางธุรกรรม -ใบเสร็จทางธุรกรรม -ใบแจ้งหนี้ ผู้ขายวัตถุดิบ ธนาคาร

4 Process ของร้าน Bakery-Love Shop
Process1 Materials ติดต่อ ผู้ขายวัตถุดิบ Process2 Account ลงบัญชี ติดต่อธนาคาร Process3 Manufacturing ผลิตสินค้า Process4 Sell ขายสินค้า Process5 Plan วางแผนการผลิตสินค้า

5 Process 1 จัดซื้อ ผู้ขายวัตถุดิบ ผลิต จัดซื้อ ใบเสนอราคา
ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ผู้ขายวัตถุดิบ ผลิต จัดซื้อ ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลวัตถุดิบ Stock_Materials

6 Process 2 บัญชี ผู้ขายวัตถุดิบ จัดซื้อ บัญชี ใบแจ้งภาษี ข้อมูลจ่ายภาษี
กรมสรรพากร ใบแจ้งภาษี ข้อมูลจ่ายภาษี ผู้ขายวัตถุดิบ จัดซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน ใบเสนอราคา/ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ใบเสร็จการชำระเงิน บัญชี Account งบการเงิน ข้อมูลการขายสินค้า Sales ใบเสร็จทางธุรกรรม ข้อมูลทางธุรกรรม ธนาคาร

7 Process 3 ผลิต ผลิต วางแผน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ
Stock_Product ข้อมูลสินค้า ผลิต วางแผน Stock_Materials ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า

8 Process 4 ขาย ขาย ลูกค้า ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ลูกค้า ขาย Stock_Product ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้าที่ลดลง ยืนยัน/ปฏิเสธคำสั่งซื้อ ใบเสร็จ ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า Sales

9 Process 5 วางแผน วางแผน ผลิต ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า
ข้อมูลการขายสินค้า วางแผน ผลิต Sales ข้อมูลงบการเงิน Account

10 -ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า วางแผน ข้อมูลการขายสินค้า -ข้อมูลสินค้า
-ข้อมูลวัตถุดิบ ผลิต -ข้อมูลการที่จะผลิตสินค้า วางแผน ข้อมูลการขายสินค้า -ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ -ข้อมูลสินค้า ลูกค้า Stock_Materials Stock_Product -ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ -ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า -ยืนยัน/ปฏิเสธคำสั่งซื้อ -ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า -ข้อมูลสินค้าที่ลดลง -ข้อมูลราคาสินค้า -ข้อมูลสินค้า -ใบเสร็จ -ใบเสนอราคา ขาย ผู้ขายวัตถุดิบ จัดซื้อ ข้อมูล งบการเงิน ข้อมูลการขายสินค้า -ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ -ใบเสร็จการชำระเงิน Sales ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการขายสินค้า ใบแจ้งภาษี บัญชี กรมสรรพากร งบการเงิน Account ข้อมูลจ่ายภาษี ใบเสร็จทางธุรกรรม ข้อมูลทางธุรกรรม ธนาคาร

11 รายชื่อสมาชิก 1.นายชวลิต อิทธิสาร 5117058
2.นางสาวพรประภา แก้วเปรม 3.นายรัฐพล ผันอากาศ


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google