งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดความล่าช้าของเอกสารขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดความล่าช้าของเอกสารขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดความล่าช้าของเอกสารขาย
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

2 จุดประสงค์ในจัดทำโครงการ
เพื่อลดขั้นตอนการทำเอกสารล่าช้า ใช้เวลานาน 1. ใช้ระยะเวลาในการทำเอกสารให้ลูกค้านานมากกว่า 30 นาที (เป็นกรณีลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการหน้าร้านเป็นงบประมาณ)

3 ตัวชี้วัดของโครงการนี้
ลดระยะเวลาในการทำเอกสารขายจาก 30 นาที คงเหลือไม่เกิน 20 นาที ต่อ ลูกค้า 1 ราย

4 การแก้ไขปัญหา พนักงานของสาขา ม.บูรพา ต้องมีการเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันในขณะที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ (กรณีเข้ามาใช้บริการหน้าร้านเป็นการขายระบบเครดิต) ไม่รวมการสั่งซื้อในช่องทางอื่น ๆ เช่น - ลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งซื้อ - ลูกค้าส่งรายการหนังสือมาให้ทางแฟกซ์หรือทางอีเมลล์ - ฯลฯ

5 การแก้ไขของปัญหา 1.มีการนิเทศงานให้กับพนักงานขายให้มีการช่วยเหลือกันภายในสาขา ม.บูรพา

6 การปฏิบัติงาน

7 ตัวอย่างการเก็บสถิติ
อัตราการเข้ามาใช้บริการโดยทำเอกสารขาย 5 ราย ต่อ วัน

8 ขั้นตอนการออกเอกสาร ในกรณีที่ลูกค้ามาใช้งบ เลือกเข้าห้องสมุด

9 ลูกค้าคัดเลือกหนังสือเสร็จเรียบร้อย

10 ขั้นตอนการออกเอกสารใบเสนอราคา/ใบรับคำสั่งซื้อ/ให้ลูกค้า

11 เอกสารใบรับคำสั่งซื้อ

12 ขั้นตอนการจัดเบิกสินค้า

13 ขั้นตอนการสร้างเอกสารขาย

14 เอกสารใบส่งของ

15 บรรจุสินค้าจากแผนกธุรการ

16 ลูกค้ามารับสินค้า

17 จากการบันทึกสถิติในการทำเอกสาร
โดยการทำงานแบบเติมเต็มในแผนก เริ่มทำเอกสารขาย (ใบรับคำสั่งซื้อ – ใบส่งของ) ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาที ได้เอกสารใบส่งของให้กับลูกค้า

18 การทำสมุดบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลการลงเวลาการทำเอกสารขาย มีนาคม - กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดความล่าช้าของเอกสารขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google