งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ชาชัก Chachak สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่มชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ชาชัก Chachak สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่มชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ชาชัก Chachak สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่มชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวจุรีพร นพวงค์ รหัส 504411067
นางสาวจุรีพร นพวงค์ รหัส นายวาซิอ์ สันหรน รหัส นายอับดุลเลาะห์ หมัดอะดำ รหัส นายอาดีนัน กาเส็มส๊ะ รหัส นายสุทธิศักดิ์ นีโกบ รหัส

3 เหตุผลที่เลือกสินค้านี้
หลักการและเหตุผลที่เลือกจำหน่ายสินค้า เป็นเครื่องดื่มที่คนในท้องถิ่นนิยมดื่มกัน ใช้ต้นทุนในการขายต่ำ สามารถดื่มได้ตลอดเวลา ทั้ง เช้า เที่ยง เย็น มีวิธีการชงชาชักที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า มีราคาถูก สามารถรับประทานได้ทุกชนชั้น

4 ภาพตัวอย่างสินค้า

5 กลยุทธ์ด้านการตลาด(4P’s)
Products = ชาชัก กาแฟ โรตีและอื่นๆ Price = ราคาโดยเฉลี่ย 30 บาท เป็นราคาที่ลูกค้าทั่วไปพึง พอใจและยอมจ่ายเพื่อที่จะซื้อสินค้า Place = ที่อยู่ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ที่อยู่ website : chachak.thport.com Promotion = กิจการส่งเสริมการขาย

6 กลยุทธ์ด้านการตลาด(4C’s)
Costomer Need = ลูกค้าเลือกสินค้าเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ทั้งตัวสินค้าและวิธีการทำที่ดึงดูดลูกค้า Cost = ความคุ้มค่า Convenience = ความสะดวกสบาย ลูกค้าจะได้รับการให้บริการที่สะดวกสบายเมื่อมาที่ร้านของเรา Communication = แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านเว็บไซด์

7 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
ด้านการเงิน / การบัญชี -ใช้ในการทำรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน -ใช้คำนวณปริมาณในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านการบริหารงานบุคคล -การแบ่งเวลางานของพนักงาน -การค่าจ้างกับพนักงาน

8 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
ด้านการบริหารงานลูกค้า -ช่วยจัดคิวการให้บริการลูกค้า ด้านการรับชำระเงิน -ช่วยคิดคำนวณรายการรับชำระจากลูกค้าได้ถูกต้อง -ช่วยบริการลูกค้าให้สะดวกและรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ชาชัก Chachak สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่มชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google