งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้าน ข้าวยำสองสหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้าน ข้าวยำสองสหาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้าน ข้าวยำสองสหาย

2 สมาชิกในกลุ่ม การจัดการทั่วไป A
นางสาวจริยา ชูแก้ว รหัสนักศึกษา นางสาวผกามาศ รงค์หิน รหัสนักศึกษา นางสาวเสาวนีย์ บูหมิ รหัสนักศึกษา นางสาวอัจฉรา เสียมไหม รหัสนักศึกษา การจัดการทั่วไป A

3 รายการสินค้า ข้าวยำอาวกาศ ข้าวยำสองสหาย ข้าวยำเส้นหมี่ ข้าวยำดอกไม้
ข้าวยำสาหร่ายทะเล ข้าวยำมั่ว ๆ ข้าวยำเกาหลีกระทะร้อน ข้าวยำใบยอ ข้าวยำไข่สด ข้าวยำไข่กุ้งสด ข้าวยำสามสี ข้าวยำคลุกกะปิ ข้าวยำป่า ข้าวยำเกาหลีหน้าไข่ดาว ข้าวยำไข่กุ้งน่องไก่ ข้าวยำบ้าน

4 ตัวอย่างสินค้า

5 หลักการและเหตุผล ในการที่กลุ่มได้คิดที่จะขายข้าวยำในครั้งนี้ เป็นเพราะทางกลุ่มได้เล็งเห็นว่า ข้าวยำเป็นอาหารพื้นเมืองของคนในภาคใต้อยู่แล้ว และอยากให้บุคคลทั่วไป ไดสัมผัสกับรสชาติของอาหารใต้อย่างแท้จริง จึงได้คิดที่จะขายข้าวยำในครั้งนี้ขึ้น และเนื่องด้วยปัจจุบันผู้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งข้าวยำก็อุดมไปด้วยพืชผักสมุนไพรนานาชนิด ดังนั้นทางกลุ่มจึงตัดสินใจที่จะขายข้าวยำ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของบุคคลโดยทั่วไป

6 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P
สินค้า( Product) สินค้าของเราเป็นอาหารประจำของภาคใต้ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ใช้ผักที่ปรอดสารพิษ ซึ้งทางร้านได้คัดเป็นพิเศษเพื่อผู้รักษาสุขภาพโดยเฉพาะ ราคา (price) เนื่องจากเครื่องปรุงของเราได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นผักปรอดสารพิษจึงทำให้มีราคาสูงกว่าท้องตลาด แต่ถ้าเทียบกับคุณค่าที่จะได้รับถือว่าเป็นสิ่งที่คุมค่า

7 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P (ต่อ)
สถานที่ (place) ที่ตั้งร้านข้าวยำสองสหาย

8 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P (ต่อ)
สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ : 115 หมู่ 5 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 โทรศัพท์ : , web : กิจกรรมทางการตลาด (promotion) 1. ในพื้นที่จัดส่งสินค้าให้ฟรี 2. สั่งครบ 300 บาท พิเศษกุ้งทอดสวรรค์ 3. สั่งครบ 500 บาท ได้รับบัตรลด 10%

9 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 C
Customer Need เนื่องจากสินค้าของเราได้รับการคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นผักปรอดสารพิษอย่างแท้จริง Cost ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ดีต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี

10 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 C (ต่อ)
Convenience ทางร้านมีบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตและมีการบริการส่งสินค้าให้ถึงบ้านโดยผ่านทางไปรษณีย์ และมีการชำระเงินผ่านทางธนาคารทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น Communication มีการโฆษณาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

11 แนวทางในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
ด้านการผลิต - ใช้ในการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบในการผลิตแต่ละครั้ง - ใช้ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมือนกัน - ทำให้ใช้บุคลากรในการผลิตที่น้อยลง

12 แนวทางในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
ด้านการเงิน/บัญชี มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยลง ลดจำนวนพนักงาน

13 แนวทางในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ (ต่อ)
ด้านการตลาด ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ทำให้เว็บมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ร้าน ข้าวยำสองสหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google