งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net
สำหรับ xxxxxxxxx

2 Step 1 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
- เข้าสู่บริการ SCB Easy Net ( เลือกสมัครบริการออนไลน์

3 Step 2 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
กรอกหมายเลขบัตร ATM กรอกรหัส ATM โดยใช้แป้นพิมพ์ที่ปรากฎบนหน้าจอ Click “OK” Click “Next”

4 Step 3 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง Click “Next”

5 Step 4 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
ระบุเลขที่บัญชี พร้อมหมายเลขบัตร ATM ที่บัญชีดังกล่าวผูกอยู่ (ไม่เกิน 6 บัญชี) ระบุหมายเลขบัตรเครดิต (ไม่เกิน 3 บัตร) Click “Next” หมายเหตุ: ระบบจะระบุให้ท่านกรอกทั้งหมายเลขบัญชีธนาคาร และ หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม

6 Step 5 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบัญชี Click “Confirmation” เพื่อยืนยันการทำรายการ

7 Step 6 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
อ่านเงื่อนไขการบริการอย่างละเอียด Click “ยอมรับ” จากนั้นกด “Next” เพื่อดำเนินการต่อ

8 Step 7 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
ระบุ Log in name, Password, และ ของท่าน ระบุคำถามช่วยจำ หรือ ท่านสามารถทำได้ที่เมนู “Edit Profile” หลังจากเข้าสู่บริการ SCB Easy Net

9 Step 8 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้บริการ
เสร็จสิ้นการสมัคร จากนั้น Click “Continue” หากท่านต้องการใช้บริการ SCB Easy Net ต่อ หรือ Click “Main” เพื่อ Log in ใช้บริการในครั้งถัดไป

10 ระบบรักษาความปลอดภัยของ SCB Easy Net
OTP (One Time Password) ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการ ในการโอนเงินให้บุคคลอื่นต่างธนาคาร ระบบจะกำหนดให้ลูกค้าทำการเพิ่มและเปิดใช้บริการบัญชีรับโอนของบุคคลอื่นก่อน โดยทางธนาคารจะแจ้งรหัส OTP ผ่านทาง หรือ SMS* จากนั้นจึงนำรหัสดังกล่าวมาดำเนินการเปิดใช้บัญชีบุคคลที่ 3 หมายเหตุ: ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และ Address ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนเปิดบัญชีกับธนาคาร เพื่อให้ท่านเลือกช่องทางการรับรหัส OTP หากต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Address กรุณาติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน

11 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
My Page แสดงรายละเอียดบัญชีทั้งหมด แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี สามารถเลือกทำรายการได้โดย Click เลือกคำสั่งที่ต้องการทำรายการ

12 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
Balance inquiry สรุปยอดเงินในบัญชี แสดงข้อมูลดอกเบี้ยค้างจ่าย และวันที่ทำรายการล่าสุด

13 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
Statement Inquiry สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเดินบัญชี แสดงรายละเอียดประเภทรายการเดินบัญชี ช่องทางการทำรายการ และสรุปยอดเงิน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุดถึง 60 วัน

14 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
Money Transfer สามารถโอนเงินได้ทั้งภายใน และต่างธนาคาร โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นในSCB โอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร โอนเงินไปต่างประเทศ

15 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
เรียกดูใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ในหน้าจอ Bill Summary Click “View” เพื่อดูรายละเอียด

16 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
Bill Payment สามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และสาธารณูปโภคต่างๆ กว่า xxx รายการ

17 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
Bill Payment สามารถตั้งค่าการชำระเงิน ที่เป็นประจำทุกเดือนได้ด้วยการ เลือกตั้งเวลาชำระล่วงหน้า และ จำนวนเดือนที่จะชำระซ้ำ

18 SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?
Easy Fund สามารถทำรายการคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนกองทุนได้ด้วยตนเอง สามารถสั่งทำรายการต่างๆ ล่วงหน้าได้ สามารถตรวจสอบรายการต่างๆ อย่างละเอียด สามารถเรียกดู Report ต่างๆ เช่น NAV และ Fund Balance เป็นต้น

19 สมัครง่าย ใช้ง่าย อยู่ที่ไหนก็เหมือนไปธนาคาร
SCB Easy Net สมัครง่าย ใช้ง่าย อยู่ที่ไหนก็เหมือนไปธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google