งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรเจค ระบบร้านขายกาแฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรเจค ระบบร้านขายกาแฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรเจค ระบบร้านขายกาแฟ

2 ความสำคัญและที่มา เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทกาแฟ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม กาแฟจะเป็นที่รู้จักของคนทุกเพศทุกวัย เราจะเห็นได้ว่าทุกคนให้ความสนใจกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และ กลิ่นหอมหวานชวนดื่ม ซึ่งกาแฟจะมีสรรพคุณในการแก้ง่วง และ ช่วยให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น เพราะในกาแฟนั้น จะมีสาร คาเฟอิน ที่ไปกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว ไม่รู้สึกง่วงใน ขณะเรียน ทำงาน หรือ ขณะขับขี่รถยนต์ แทบจะกล่าวได้ว่า ไม่มีใครไม่รู้จักกาแฟ

3 ความสำคัญและที่มา (ต่อ)
ซึ่งปัจจุบันกระแสการดื่มกาแฟของคนไทย เริ่มเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟสำเร็จรูป มาเป็นการดื่มกาแฟสด เพราะมีกลิ่นหอมกว่า และ มีความเข้มข้นให้เลือกได้หลากหลายกว่า และ จากการสำรวจคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดื่มกาแฟเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก ธุรกิจกาแฟมีการขยายตัวทางการตลาด มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟมากขึ้น และในการขายนั้นทางผู้จัดทำได้เห็นว่าการซื้อขายยังเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้จัดทำจึงคิดว่าจะทำระบบร้านกาแฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ และในเว็บไซต์ยัง สามารถคิดคำนวณค่าต่างๆ และออกแบบรายงานได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเช็ครายการสั่งสินค้า แก้ไขข้อมูล สินค้าและประเภทสินค้าได้ และยังสามารถเช็ครายรับ รายจ่าย ของร้านกาแฟได้

4 วัตถุประสงค์/ขอบเขต สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้
เช็ครายการการสั่งสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้าได้ เพื่อพัฒนาระบบร้านกาแฟ เพื่อให้พนักงานในร้านเกิดความสะดวกในการรับ Order สินค้า เพื่อสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้ ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ มีรายงานรายได้ของแต่ละเดือนของร้านกาแฟ มีเว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมเว็บไซต์

5 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน : 1. ศึกษาปัญหาของระบบ 2. วิเคราะห์ปัญหาของระบบ
ขั้นตอน : 1. ศึกษาปัญหาของระบบ 2. วิเคราะห์ปัญหาของระบบ 3. ออกแบบระบบ 4. ทดสอบและแก้ไขระบบ 5. สรุปผล เครื่องมืออุปกรณ์ : 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องพิมพ์ 3. โปรแกรม Dreamweaver 8 ใช้ใน การเขียนเว็บไซต์ 4. โปรแกรม appserv ใช้ในการ จัดการฐานข้อมูลและติดต่อกับ MySQL

6 วิธีการ : 1. พบผู้ประกอบการและศึกษาปัญหาของระบบ
2. วิเคราะห์ออกแบบระบบ 3. ทดลองการใช้งาน ระยะเวลา : ประมาณ 5 เดือน งบประมาณ : 6000 บาท ซึ่งจะใช้ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบ ประโยชน์ : สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางร้านกาแฟ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อต้องการสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์และออกรายการสั่งซื้อสินค้าและ ดูราคารวมสินค้าได้

7 The End.


ดาวน์โหลด ppt โปรเจค ระบบร้านขายกาแฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google