งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา

2 เปรียบเทียบผลการ จับกุม ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. – 15 ก. ย.) 27.2% หรือ 496 ราย

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของ แต่ละ ศตส. อ. ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.-15 ก. ย.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนก ตามข้อกล่าวหา ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.-15 ก. ย.)

5 เปรียบเทียบผลการจับกุม เฮโรอีน ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 63.7% หรือ 36.3 กรัม

6 เปรียบเทียบผลการจับกุมกัญชา ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 93% หรือ 6,185.5 กรัม

7 เปรียบเทียบผลการจับกุมยาบ้า ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 36.3% หรือ 2,192.3 เม็ด

8 เปรียบเทียบผลการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.-15 ก. ย.50) 28.9% หรือ 160.1 ลิตร

9 เปรียบเทียบผลการจับกุมกระท่อม แสดง เป็นกิโลกรัม ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.- 15 ก. ย.) 80.6% หรือ 493.4 กก.

10 เปรียบเทียบผลการจับกุม ยาแก้ไอ ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 92.8% หรือ 129,767.6 ซีซี

11 เปรียบเทียบผลการจับกุมวัตถุออก ฤทธิ์ ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 89.5 หรือ 10,266.5 เม็ด

12 เปรียบเทียบผลการจับกุมเหล้าแห้ง ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 1.89% หรือ 1 เม็ด

13 เปรียบเทียบผลการจับกุม ยาอี / แอกตา ซี ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย. เปรียบเทียบผลการจับกุม ยาอี / แอกตา ซี ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 76.62% หรือ 68.82 เม็ด

14 เปรียบเทียบผลการจับกุมยาไอซ์ ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 100% หรือ 16.841 กรัม

15 เปรียบเทียบผลการจับกุมสารระเหย ระหว่าง ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค. - 15 ก. ย.) 1.7% หรือ 6.9 ซีซี

16 เปรียบเทียบจำแนกตามลักษณะการ บำบัด ผู้เสพ / ผู้ติด ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.- 15 ก. ย.)

17 เปรียบเทียบการบำบัดผู้เสพ / ผู้ติด ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.- 15 ก. ย.50)

18 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพติด ( บำบัด ) ปีงบฯ 49 และ ปีงบฯ 50 ( ต. ค.-15 ก. ย.)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google