งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง
ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำโขง 1,393.1 155.1 1,548.2 2,458.8 30,769.0 2 ลุ่มน้ำชี 1,041.1 132.9 1,174.0 9,638.4 1,605.7 11,244.0 3 ลุ่มน้ำมูล 1,124.3 141.8 1,266.1 17,328.5 2,171.7 19,500.2 4 ลุ่มน้ำกก 1,298.8 179.2 1,478.0 3,035.0 1,141.8 4,176.8 5 ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 1,300.0 216.0 1,516.0 2,003.0 391.4 2,394.4

2 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำสาละวิน 1,245.15 108.60 1,353.8 6,154.9 2,220.9 8,375.8

3 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 957.0 126.8 1,083.8 1,657.0 74.8 1,731.8 2 ลุ่มน้ำท่าจีน 916.9 123.9 1,040.8 1,249.8 114.6 1,364.4 3 ลุ่มน้ำป่าสัก 1,058.8 154.4 1,213.2 2,519.1 378.2 2,897.2 4 ลุ่มน้ำปิง 992.2 132.4 1,124.6 6,687.6 2,037.7 8,725.3 5 ลุ่มน้ำวัง 962.5 136.1 1,098.6 1,374.2 243.3 1,617.5 6 ลุ่มน้ำยม 1,037.5 121.7 3,216.8 439.8 3,656.8 7 ลุ่มน้ำน่าน 1,128.3 144.4 1,272.7 10,474.4 1,540.4 12,014.8 8 ลุ่มน้ำสะแกกรัง 1,059.1 174.7 1,233.8 892.4 232.4 1,124.8

4 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำแม่กลอง 1,159.6 174.2 1,333.8 12,782.2 2,347.3 15,129.5

5 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำบางปะกง 1,186.1 159.9 1,346.0 3,083.0 261.0 3,340.0 2 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1,425.0 159.2 1,584.2 4,700.2 393.8 5,164.0

6 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 1,870.1 280.9 2,151 11,419.2 1,560.3 12,979.5

7 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 903.6 144.1 1,047.7 1,207.6 135.7 1,343.3 2 ลุ่มน้ำเพชรบุรี 1,059.1 174.7 1,233.8 892.4 232.4 1,124.8

8 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ฝั่งอ่าวไทย) ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำตาปี 1,809.2 251.9 2,061.1 9,577.2 952.7 10,529.9 2 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1,722.6 269.6 1,992.2 5,289.1 1,339.3 6,628.4 3 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,790.0 262.0 18,092.0 4,168.7 22,260.7 4 ลุ่มน้ำปัตตานี 1,616.4 322.5 1,938.9 2,030.9 639.1 2,670.0

9 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า
กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก(ฝั่งอันดามัน) ลำดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ที่ (ฤดูฝน) (ฤดูแล้ง) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2,345.8 213.1 2,558.9 19,323.9 3,163.5 22,396.7


ดาวน์โหลด ppt ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google