งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส.อ.
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อกล่าวหา
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

14 สถิติการจับกุมสารระเหย
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค เม.ย. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 – 15 เม.ย. 51)

18 การประชุม ศตส.อ. - อำเภอเมือง 6 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา 4 ครั้ง
- อำเภอเมือง ครั้ง - อำเภอบันนังสตา 4 ครั้ง - อำกาบัง 5 ครั้ง - กรงปินัง ครั้ง - อำเภออื่นๆ ไม่ได้รับรายงาน

19 สรุปบัญชี ผู้ค้ายาเสพติดจังหวัดยะลา
ปีงบประมาณ 2551 ศตส.อ. ผู้ค้ายาเสพติด ตามหมายจับ รวมผู้ค้า รายสำคัญ รายย่อย เมืองยะลา  - 10 (5) เบตง (8) รามัน 3 (7) ยะหา (7) บันนังสตา (5) ธารโต (1) กาบัง 2 (2) กรงปินัง 3 (2) รวม - 18 (37) หมายเหตุ ข้อมูลตัวเลขสีดำ เป็นของ ศตส.อ. / สสอ./ตร.พื้นที่ ข้อมูลตัวเลขทสีแดง เป็นของ ตร.ภ.จว.

20 สรุปบัญชี ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดยะลา
ปีงบประมาณ 2551 ศตส.อ. ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด รวมผู้เสพผู้ติด ผลดำเนินการ เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา ยาแก้ไอ สารระเหย กระท่อม วัตถุออกฤทธิ์ 2 ชนิด 3 ชนิด อื่น ๆ ผู้ค้า ผู้เสพ เมืองยะลา 2 21 (7) 28 (4) 4 (2) 11 (11) (1) 68 (13) เบตง 2 (2) 25 (5) 4 1 14 (6) 1 (6) 49 (12) รามัน 6 19 (24) (2) (12) 1 (1) 28 (25) ยะหา 1 (3) 36 (45) 2 (3) 4 (4) 43 (43) บันนังสตา 1 (2) 2 (1) 7 (3) ธารโต 60 (73) 3 (3) 5 (5) 69 (69) กาบัง 9 (9) 10 (10) กรงปินัง 6 (5) 11 (9) 13 (14) 18 (17) 48 (45) รวม 35 (14) 129 (99) 98 () 35 (51) 13 (11) 3 (2) 322 (284)  0 หมายเหตุ ข้อมูลตัวเลขสีดำ เป็นของ ศตส.อ. / สสอ./ตร.พื้นที่ ข้อมูลตัวเลขทสีแดง เป็นของ ตร.ภ.จว.


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google